FinExpert.e15.cz

Poradna Osobních financi: Akcie, kapitálové trhy, investice

Další pokračování naší Poradny přináší odpovědi na dotazy čtenářů Osobních financí z oblasti kapitálových trhů a obchodů na nich.
Poradna Osobních financi: Akcie, kapitálové trhy, investice

Dnešní díl Poradny magazínu Osobní-finance.cz je zaměřen na oblast kapitálových trhů. Své dotazy nám můžete posílat prostřednictví naší internetové poradny, kam se dostanete kliknutím na uvedený odkaz. Dotazy přijímáme také prostřednictvím e-mailu zdenek.mitacek@cpress.cz.


Klepněte pro větší obrázek Mám dotaz ohledně způsobu danění obchodování v zahraničí s komoditami jako např. zlato, ropa, kukuřice... Pokud si člověk z České republiky založí účet k zmíněnému obchodování třeba v USA a po internetu provádí obchody buď on-line, nebo přes brokera, jakým způsobem se bude tato činnost danit?

Klepněte pro větší obrázek

Veškeré příjmy plynoucí z prodeje movitých věcí a finančních aktiv jsou v případě občana České republiky předmětem daně z příjmu fyzických osob podle §10 (Ostatní příjmy) Zákona o dani z příjmu fyzických osob. Příjmy realizované v horizontu delším než 6 měsíců od data nabytí prodávané věci jsou od daně osvobozeny. Od zdanitelných příjmů si poplatník může odečíst veškeré výdaje přímo související s pořízením a prodejem, tj. kupní cenu a náklady vynaložené za zprostředkování koupě a prodeje. Na fyzické osoby podnikatele, kdy prodávaná věc byla v obchodním majetku, a právnické osoby se časový test 6 měsíců nevztahuje a dosažený zisk vždy podléhá dani z příjmu.


Klepněte pro větší obrázekNa webové stránce http://www.webset.cz/investice.htm se radí, jak ušetřit na daních při investicích na burze. Jak takovou informaci posuzujete?

 

Klepněte pro větší obrázekPokud nemáte v úmyslu provádět krátkodobé operace, můžete se jako fyzická osoba nepodnikatel zcela legálně vyhnout dani tím, že splníte časový test pro osvobození příjmu z prodeje cenných papírů od daně. Tato lhůta je 6 měsíců od data nabytí příslušných cenných papírů, tj. nakoupíte-li k 1.3., 30. 9. je poslední den, kdy by Váš příjem podléhal dani. U právnických osob a fyzických osob nepodnikatelů bohužel žádný časový test neexistuje a vzniklou daňovou povinnost lze snížit jen uplatněním daňově uznatelných nákladů. Informace obsažené na vámi uvedené adrese jsou bohužel příliš strohé na to, aby z nich bylo možné vyvodit nějaký závěr. Důležité podrobnosti se zájemce dozví pravděpodobně až z placeného zdroje. Při úvaze, zda obchodování na burzách realizovat jako fyzická osoba nebo prostřednictvím off shore společnosti, je zcela zásadní skutečností, zda očekávaná daňová úspora bude vyšší než náklady na zřízení a provoz off shore firmy. Dále je třeba zvážit další podstatné okolnosti, jako např. že obchodní účet vedený na off shore společnost je méně operativní z hlediska řízení cash flow, že zakladatel společnosti se vystavuje riziku nesolidního zprostředkovatele či že zahraniční společnost nemá nárok na náhradu z Garančního fondu v případě krachu obchodníka.


Klepněte pro větší obrázekChtěl bych investovat do cenných papírů a do podílových fondů, ale nemohu se rozhodnout kam vložit peníze. Existuje online pomoc s portfoliem?

 

Klepněte pro větší obrázekV případě, že uvažujete o kombinované investici do akcií a do podílových fondů, je vhodné nejprve rozvážit poměr rozdělení vašich volných prostředků mezi tyto dvě formy investování a teprve poté se obrátit na konkrétní finanční instituci. Investiční společnost spravující otevřené podílové fondy vám poskytne doporučení ohledně výběru vhodného fondu a makléři obchodníka s cennými papíry Vám rádi poskytnou konzultaci při kompozici akciového portfolia. U obchodníka FIO, burzovní společnost, je běžným standardem, že po uzavření komisionářské smlouvy příslušný makléř svému klientovi v případě zájmu poskytuje investiční doporučení a konzultace ohledně kompozice portfolia. V případě, že se skutečně rozhodnete pro rozdělení investičních prostředků mezi podílové fondy a portfolio konkrétních akciových titulů, je na místě z nabídky podílových fondů vybrat pouze fond peněžního trhu nebo dluhopisový fond. Nákup podílových listů akciového nebo smíšeného fondu by byl duplicitní k pořízení akciového portfolia.


Klepněte pro větší obrázek Jako vlastník několika akcií společnosti z privatizace jsem dostal dopis ohledně jejich změny ze zaknihované podoby na listinnou a současně i návrh na jejich odkup s tím, že jejich obchodování končí. Cena byla stanována asi na polovinu toho, za co se naposledy obchodovalo na RM. Je lepší nabídku využít a nebo být i nadále "akcionářem"? Nemůže pak daná společnost takovéto malé akcionáře přehlížet či zrušit jejich akcie? Lze listinné akcie nějak obchodovat?

Klepněte pro větší obrázekJestliže se společnost rozhodne ke zrušení veřejné obchodovatelnosti svých cenných papírů a jejich přeměně ze zaknihované podoby na listinnou, má ze zákona povinnost učinit nabídku převzetí všem akcionářům, kteří se hlasování valné hromady o této změně nezúčastnili nebo hlasovali proti. Cenu odkupu stanovuje kvalifikovaný znalec, přičemž při jejím výpočtu musí dodržovat zákonem stanovené postupy. Cena nabídky převzetí podléhá schválení ze strany Komise pro cenné papíry.

Platnost nabídky převzetí je omezena, obvykle na jeden měsíc. Po ukončení platnosti nabídky nastává další fáze procesu přeměny, a to distribuce listinných akcií jednotlivým akcionářům, kteří nabídky převzetí nevyužili. Ti jsou zákonným způsobem vyzváni k převzetí listinného cenného papíru (LCP) v řádné době, v případě marného uplynutí lhůty k převzetí ze strany akcionáře následuje výzva k převzetí v mimořádné lhůtě. Pokud ani v této lhůtě akcionář svoje LCP nepřevzal, následuje nucená dražba, o jejímž konání musí být akcionář opět informován. Výnos z nepřevzatých LCP prodaných v dražbě je následně po odečtení nákladů na konání dražby zaslán jejich bývalým majitelům.

Pokud LCP převezmete, jste i nadále akcionářem společnosti se všemi souvisejícími právy, např. společnost může vyplácet pravidelnou dividendu. Obecně nelze říci, zda se vyplatí LCP převzít nebo raději nechat prodat v dražbě - záleží na kvalitě konkrétní společnosti, chování majoritního akcionáře k minoritním, dividendové politice apod. V případě, že majoritní vlastník překročí podíl 90% na základním jmění společnosti, má ze zákona právo provést vyvlastnění zbývajících cenných papírů proti poskytnutí odpovídající finanční kompenzace. Tato kompenzace se stanovuje na základě znaleckého posudku.


Klepněte pro větší obrázek

Pokud jsem akcie pořídíl v různých obdobích a prodám je najednou, počítá se každý nákup zvlášť do daňového přiznání? Pokud chci uplatit osvobození od daně u titulů, které mám více než 6 měsíců, musím je prodat zvláštním příkazem, a ostatní zase jiným příkazem?

Klepněte pro větší obrázekSkutečnost, jestli příjem z prodeje cenných papírů bude podléhat dani z příjmu, či bude od daně osvobozen, nemá na samotný způsob prodeje vůbec žádný vliv. Investor má možnost prodat kdykoliv, jakékoliv množství cenných papírů a to způsobem, který preferuje - anonymnímu kupci prostřednictvím aukce veřejného trhu (je-li papír veřejně obchodovatelný) nebo konkrétnímu kupci pomocí přímého obchodu či SCP převodu. Otázka zdanění přijde na pořad dne až při tvorbě daňového přiznání. Při posuzování, zda příjem z prodeje je předmětem daně se vychází z principu účetní metody FIFO - First in First out. Čili akcie, které jste jako první nakoupil také jako první prodáváte. Řekněme, že před sedmi měsíci jste nakoupil 100 akcií společnosti XXX za cenu 400 a před pěti měsíci dalších 100 akcií za 450. Před týdnem jste prodal 50 akcií za 500 a dnes zbytek za 550. Vzhledem k tomu, že prvním prodejem jste prodal akcie držené déle než 6 měsíců, příjem z něho dani nepodléhá. Druhým prodejem jste prodal jak akcie držené déle než 6 měsíců (50 ks), tak akcie, od jejichž nákupu ještě časový test neuplynul (100 ks). K dani z příjmu tedy přiznáte 100 ks x (550 - 450).


Pozn.: Dotazy byly stylisticky upraveny, popř. zkráceny

Odpovědi poskytl: Ing. Marek Polka, vedoucí klientského servisu, Finanční skupina Fio

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená