FinExpert.e15.cz

Pokuty od pojišťovny hrozí každému

Při porušení povinností vůči zdravotní pojišťovně hrozí vysoké pokuty. Zaměstnanci mohou dostat pokutu až 10 tisíc, firmy dokonce 400 tisíc korun.
Pokuty od pojišťovny hrozí každému

Maximální výše pokuty je vždy uvedena v zákoně, přístup jednotlivých zdravotních pojišťoven se však může lišit. Každá zdravotní pojišťovna (někdy i územní pracoviště) má v oblasti ukládání pokut jiný postup.

Pokuta hrozí každému

Přestože v praxi dostávájí od zdravotní pojišťovny pokutu v drtivé většině pouze zaměstnavatelé a OSVČ, tak může dostat pokutu každý pojištěnec.

  • Po narození dítěte běží lhůta 8 dnů na jeho nahlášení, pokuta hrozí do výše 10 000 Kč.
  • Pokud se pojištěnec prokáže při lékařském vyšetření průkazem staré zdravotní pojišťovny (pokud změnil zdravotní pojišťovnu), tak může dostat pokutu ve výši 5 000 Kč.
  • Pokud je nemocný pojištěnec předčasně propuštěn ze zdravotnického zařízení pro porušování řádu, tak mu může zdravotní pojišťovna uložit pokutu ve výši 500 Kč.
  • Při nepodrobení preventivní prohlídky na vyzvání může zdravotní pojišťovna udělit pojištěnci pokutu ve výši 500 Kč.
  • Nesplnění oznamovací povinnosti a nenahlášení zdravotní pojišťovně změny adresy, může být sankciovánou pokutou ve výši 500 Kč.

Uložení uvedených pokut není však v praxi ze strany zdravotních pojišťoven časté, zdravotní pojišťovny pokutují za nesplnění zákonných povinností především zaměstnavatele a OSVČ.

Osoby samostatně výdělečné činné musí plnit především svoji oznamovací povinnost a ve lhůtě 8 dní nahlásit své zdravotní pojišťovně všechny změny důležité změny. U OSVČ se jedná především o oznámení o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti, při souběhu zaměstnání a podnikání určení hlavní a vedlejší výdělečné činnosti.

Za nesplnění oznamovací povinnosti může OSVČ dostat pokutu ve výši 10 000 Kč, při opakovaném porušení 20 000 Kč. Další základní povinností OSVČ, kterou je třeba dodržet, je odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý rok zpravidla do konce dubna následujícího roku. Jestliže není Přehled odevzdán, může být uložena pokuta až ve výši 50 000 Kč (jedná se však o horní limit, může tak být uložena třeba desetitisícová pokuta).

Za co může dostat pokutu zaměstnavatel?

Nejvíce povinností vůči zdravotní pojišťovně mají zaměstnavatelé, kteří mohou také dostat nejvyšší pokuty. Mezi nejdůležitější povinnosti zaměstnavatele patří:

  • Plnění oznamovací povinnosti (zpravidla ve lhůtě 8 dní). Mezi nejdůležitější oznamovací skutečnosti patří přihlášení se u zdravotní pojišťovny při zahájení činnosti, přihlašovaní a odhlašování zaměstnanců, ukočení činnosti, vstup do likvidace, konkurzu či insolvence). Za nedodržení oznamovací povinnosti může zaměstnavatel obdržet pokutu až ve výši 200 tisíc Kč, při opakovaném porušování oznamovací povinnosti až ve výši 400 tisíc Kč.
  • Nedodání Přehledu o platbě pojistného může být sankciovánou pokotu ve výši 50 tisíc Kč. Na rozdíl od OSVČ musí zaměstnavatelé posílat Přehled zdravotní pojišťovně každý měsíc (a to všem zdravotním pojišťovnám, kde jsou pojištěni její zaměstnanci). V Přehledu jsou uvedeny všechny důležité informace pro správný výpočet zdravotního pojištění za zaměstnance za uvedený měsíc.
  • Neposlání kopie záznamu o pracovním úrazu může být saknciováno pokutou ve výši 100 tisíc Kč. Kopie záznamu o pracovním úrazu jsou pro zdravotní pojišťovnu velmi důležité pro případné regresní řízení. Každá zdravotní pojišťovna totiž má vůči třetí osobě právo na náhradu těch nákladů na péči hrazenou ze zdravotního pojištění, které vynaložila v důsledku zaviněného protiprávního jednání této třetí osoby (například zaměstnavatele při nesplnění předpisů v oblasti bezpečnosti práci) vůči pojištěnci.
  • Nespolupracování při prováděné kontrole ze strany zdravotní pojišťovny může znamenat pokutu ve výši 50 tisíc Kč. Během kontroly pověření pracovníci zdravotní pojišťovny kontrolují, zda bylo zdravotní pojištění zaplaceno včas a ve správné výši. Pro provedení této kontroly musí zaměstnavatel předložit kontrolním pracovníkům na vyžádání všechny účetní a jiné doklady, jež jsou rozhodné pro správné stanovení a placení zdravotního pojištění. V případě nejasnosti je nutné podat ústní vysvětlení. Uvedené doklady musí být zapůjčeny i mimo prostor prováděné kontroly.
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená