FinExpert.e15.cz

Pojistka v plastiku

Cestovní pojištění k platebním kartám. Rady, tipy a podrobné přehledy.
Pojistka v plastiku

Živnostenská banka


Pojištění EVERYDAY je automatickou součástí karet Visa Classic, Visa Gold a Visa Platinum. Je ho možné dokoupit i k elektronickým kartám, pak stojí 540 Kč ročně, totéž v případě kreditní karty Visa Classic Credit. Kryje však jen držitele karty. Za rozšíření pojistky na celou rodinu si musíte zaplatit od 600 Kč ročně podle typu karty. Ve všech případech se pojištění vztahuje na soukromé i pracovní cesty, ale např. zimní sporty jsou pojištěny jen u varianty HOLIDAY. Děti jsou pojištěny do 18 let a dospělí max. do 70 let. Pojištění k platebním kartám ŽB patří mezi ty lepší, ale stejně to není žádný zázrak. V zahraničí můžete být max. 45 dnů.

Raiffeisenbank


Pojištění kryje základní rizika, velmi nízké jsou limity úrazového pojištění. Zajímavostí je pojištění náhrady osobních dokladů, kde pojišťovna zaplatí doložené výdaje na vystavení náhradních  cestovních dokladů (tj. osobní doklady, platební karty, cestovní šeky). Součástí pojistky jsou i zimní sporty, pojištění je platné max. 45 dnů. V ceně embosovaných platebních karet RB je i pojištění ztráty a zneužití karty. U standardních karet je maximální hranice krytí 10 000 Kč, u zlatých karet 100 000 Kč. U zlatých karet je riziko zneužití kryto navíc již dva dny před nahlášením ztráty / odcizení karty.

ČSOB


Pravidlo o raději mizerném pojištění než žádném platí hlavně pro ČSOB a všechny banky, které vydávají karty jejím prostřednictvím (tj. např. Volksbank, WSPK, Oberbank apod.). Pojistku si ke kartě musíte vždy dokoupit. Nejlevnější varianta vás přijde na 300 Kč ročně a rozšíření pro celou rodinu stojí 800 Kč ročně, ale jste pojištění jen do částky 750 000 Kč léčebných výloh, a to je velmi málo. O úrazovém pojištění si můžete nechat jen zdát, to je až u vyšších karet a je také mizerné. Horní hranice krytí je 200 000 Kč a pojišťovna plní až od 10 % trvalých následků úrazu. Rozšíření pojištění pro celou rodinu musíte vždy zaplatit, a to i u zlatých karet. Odpovědnost za škody je podmíněna spoluúčastí ve výši 3 % min. 500 Kč. Pojištění k platebním kartám ČSOB tak patří k nejhorším pojistkám na českém karetním trhu. Máte-li ještě kartu od jiné banky a je-li to možné, pojistěte se raději jinde. Minimálně za stejné peníze dostanete lepší pojistné krytí a možná i více. Pojištění platí 180 dnů a varianta pro rodinu znamená 2 dospělé osoby a dvě děti do 18 let (třetí a další dítě má smůlu). Výhodou pojištění je platnost i pro pracovní cesty a zimní sporty. Zajímavostí je, že úrazové pojištění platí i na území České republiky.

eBanka


Pojištění u eBanky lze nazvat jakou dobrou volbu za rozumné peníze. Výhodou pojištění je automatická platnost pro celou rodinu. Rovněž není běžná věc, že již v základní variantě je součástí např. i pojištění zmeškání odjezdu, zpoždění odjezdu, ztráty dokladů, únosu letadla a zprostředkování finanční pomoci. Nabídka je stejná pro základní i zlaté karty, liší se jen výše pojistných částek. Úrazové pojištění však obsahuje doložku, že pojišťovna plní až při  trvalých následcích úrazu ve výši min. 25 % dle oceňovací tabulky pojišťovny, což není zrovna příjemné. Chroničtí nemocní pacienti naopak mohou vycestovat s vědomím, že pojišťovna jim uhradí až 50 000 Kč pro záchranu života v případě akutního zhoršení chronického onemocnění. Zimní sporty jsou pojištěny jen u varianty Top, ale dokonce včetně vysokohorské turistiky (do 3 500 m n m.) a raftingu (do 3. stupně obtížnosti). To není běžná věc. Pozor na výluky, pojišťovna pojistí jen přesně definované sporty dle svých podmínek, ostatní jsou nepojištěny. Pojištění je platné pro osoby do 70 let, děti do 18 let a to max. do 60 dnů v zahraničí.

BAWAG Bank


Pojištění je automatickou součástí embosovaných karet, držitelé elektronických karet pojištěni nejsou a pojištění si ani nemohou ke kartě dokoupit. U karet MasterCard standard je výše pojistných částek na standardní úrovni, ale pojištění u zlatých karet je naprosto špičkové: denní odškodné jinde nenajdete, léčebné výlohy má vyšší jen zlatá karta American Express od KB a i úrazové a odpovědnostní pojištění má vysoké limity. Držitelé zlatých karet BAWAG Bank tak jsou opravdu pojištěni velmi dobře. Nevýhodou, pro někoho podstatnou, je platnost jen pro držitele karty. Pojištění je platné max. 45 dnů a kryje i zimní sporty a pracovní cesty pro dospělé do 70 let.

Citibank


Pojištění si pořídíte pouze ke kreditním kartám a vždy ho musíte zaplatit. Cenová nabídka není nijak oslnivá, pokud chcete mít pojištěnou rodinu, je pojištění značně dražší při stejných pojistných částkách. Pojištěny jsou i zimní sporty, pracovní cesty a dokonce i manuální pracovní činnosti při pracovních cestách. Pojištěni jste max. 45 dnů, dospělí do 70 let a děti do 18 let. Nabídka Citibank patří mezi střední cestu v nabídkách pojištění, ale nutnost koupě pojistky ke zlatým kartám je ostuda.

Česká spořitelna


Pokud  jde o dokoupitelné pojištění, patří pojištění ČS mezi jedno z těch lepších na trhu. Pouze zlaté karty obsahují  cestovní pojištění v ceně, ale rodinu si musíte dopojistit. U základních karet máte za 300 Kč velmi slušný rozsah pojištěných rizik, totéž u rodiny je dražší o 150 Kč. Jestliže máte jakoukoliv kartu ČS, zvažte možnost dokoupení jejich pojistky, často se vyplatí i přes existenci vašeho pojištění např. u karty jiné banky. Už základní varianta pojistky má dostačující krytí úrazu ( 1 mil. Kč). Mezi nevýhody naopak patří maximálně tři děti, které jsou pojištěny, čtvrté a další je nepojištěno. Rovněž je velmi drahé rodinné pojištění u zlatých karet ( 1 500 Kč ročně). U úrazového pojištění se plní až od 10% z ohodnocení trvalých následků. Pojištění je platné max. 90 dnů u standardních karet a 120 dnů u zlatých karet a v obou případech platí i pro zimní sporty.

GE Money Bank


Nabídka základních variant cestovního pojištění je podobně jako u ČSOB naprosto nedostačující. Součástí elektronických karet je pouze úrazové pojištění,  a to značně okleštěné: pokud pojedete autobusem, vlakem nebo lodí, jste automaticky pojištěni (jen úrazově), v případě cesty letadlem nebo autem musíte platební kartou uhradit letenku, resp. pohonné hmoty, jinak pojištění neplatí. Toto pojištění je však platné i v rámci České republiky. K embosované kartě MasterCard Standard dostanete základní pojištění s nízkými limity.
Existuje i varianta pojištění s názvem Travel Plus, to si ale musíte dokoupit a pro rodiny se značně prodraží. Má však své výhody: léčebné výlohy jsou u této varianty velmi slušné (1,5 mil. Kč) a pojistka navíc disponuje i naprosto nejvyšším krytím úrazového pojištění (3 mil. Kč). Pojištění po zlaté karty je obdobně kvalitní, jen s vyššími limity. Navíc je tu další vychytávka: tzv. sirotčí pojistka (součást pojištění) zabezpečí osiřelé dítě v případě smrti jeho obou rodičů. Pokud otec i matka zemřou při stejné pojistné události, např. autonehodě, jejich dítě obdrží o 50% vyšší pojistnou částku z pojistky otce i matky. Klienti bez dětí také nepřijdou zkrátka. Součástí pojistky je i program Pojištění trvalých následků – PLUS. Majiteli karty GOLD zajišťuje dvojnásobnou ochranu/krytí v případě trvalých následků úrazu, tedy 10 mil.Kč, přičemž pojistná částka pro smrt úrazem zůstává 5 mil. Kč. Pro držitele platebních karet, kteří si zakoupili program Travel Plus, je pojistná částka pro případ trvalých následků úrazu rovna 6 mil. Kč, přičemž pojistná částka pro smrt úrazem zůstává 3 mil.Kč. Vždy platí buď nabídka pro klienty s dětmi (sirotčí pojistka) nebo bez nich (Plus). Pojištěny jsou osoby do 70 let, děti do 21 let a pojištění platí max. 60 dnů. Rodina je pojištěna jen u zlatých karet, anebo u varianty Travel Plus.

Komerční banka


Kromě karty MasterCard Makro je součástí všech embosovaných karet pojištění Interpo Plus. Přestože má vysoký limit úrazového pojištění (1 mil. Kč), léčebné výlohy jsou zcela nedostatečné (500 000 Kč). Navíc je povinná spoluúčast v případě ambulantního pojištění, a to do výše 5 000 Kč pro každého pojištěného (tj. např. v případě onemocnění pětičlenné rodiny až 25 000 Kč spoluúčasti). Tato spoluúčast platí i pro kartu American Express Card, ta má však léčebné výlohy velmi dobré – 1,7 mil. Kč. Pozor, u těchto karet nejste automaticky pojištěni v případě odpovědnosti za škodu. Na to myslí až pojištění ke zlatým kartám, anebo si musíte  dokoupit pojištění Comfort Plus. To je rozsahem totožné jako u zlatých karet, ovšem samostatně stojí 2 400 Kč ročně. Lze ho však dokoupit i k elektronickým kartám. Vysokými limity krytí disponuje zlatá karta American Express, která navíc nabízí i pojištění vyproštění vozidla, jeho opravu či ubytování po dobu opravy vozidla. I zde je však spoluúčast - 3 000 Kč u ambulantní léčby pro každého pojištěného. Ve všech případech je vždy pojištěna celá rodina. U karet brandu MasterCard a Visa jsou pojištěny děti od 1 do 21 let (tj. ne kojenci) a dospělí do 80 let, maximální doba platnosti pojištění je 60 dnů. Karty American Epress mají stanovený limit pro děti do 21 let (vč. kojenců), dospělí do 80 let a max. 90 dnů pobytu v zahraničí.

Výjimka: U pojištění Comfort Plus se pojistná částka úrazového pojištění zvyšuje o dalších 1 750 000 Kč za předpokladu, že se úraz stane ve veřejném dopravním prostředku a jízdné s tímto prostředkem bylo uhrazeno platební kartou, ke které je pojištění Comfort Plus sjednáno. Pojistné podmínky jsou však hodně sešněrované.

HVB Bank


„Za málo peněz hodně muziky“ – tak lze charakterizovat cestovní pojištění ke kartám HVB Bank. Pojistku lze dokoupit ke všem kartám, tj. debetním i kreditním. Stojí 300 Kč ročně, u zlatých karet je v ceně karty. Vždy je pojištěna celá rodina. Nevýhodou jsou nízké limity úrazového pojištění, a to i u zlaté karty. Léčebné výlohy jsou naopak dostatečné u obou variant. Bonbónkem je pojištění rizikových sportů a účast na organizovaných sportovních veřejně přístupných akcích v ceně pojištění – to u konkurence najdete jen stěží. Pojištění je platné max. 90 dnů, děti jsou pojištěny do 18  let a u ostatních osob není věk omezen. Pokud máte jakoukoliv kartu HVB Bank, dokoupením cestovního pojištění rozhodně chybu neuděláte. Zvláštností je, že pojištění neplatí pro pracovní cesty, pouze pro cesty soukromé (turistické).

Diners Club


Platební karty Diners Club se vždy pyšnily velmi kvalitním pojištěním, a to právem. Základní limity jsou velmi vysoké pro všechna rizika, automatickou součástí jsou i zimní sporty. Máte-li kartu Diners Club, nemusíte na pojištění prostě myslet. Ovšem i Diners Club má slabiny a pro někoho není vhodný. Pojištění je platné pouze v případě, že kartou Diners Club byly uhrazeny náklady na cestu. Tím se myslí např. letenka, autobusová nebo vlaková jízdenka, zájezd, pronájem automobilu do zahraničí nebo náklady na ubytování v zahraničí. Při akceptaci této podmínky jsou pak současně pojištěni další tři spolucestující s držitelem karty (např. spolupracovníci, rodina apod.), ale i jejich náklady na cestu musí být kartou Diners Club uhrazeny. Pokud pojedete do zahraničí autem, musíte pro aktivaci pojištění uhradit kartou Diners Club náklady na pohonné hmoty (není definováno množství, tj. např. i jeden litr benzinu). V tomto případě je však pojištěn pouze držitel karty, spolucestující už ne. Tuto podmíněnou aktivaci pojištění lze obejít dokoupením „pojištění zrušení aktivace“, kdy už jste pojištěni bez ohledu na platbu kartou a použitý dopravní prostředek, ale tato služba stojí dalších  1 440 Kč ročně pro pojištění držitele, resp. 2 640 Kč ročně pro variantu se všemi pojištěnými. Diners Club umožňuje připojistit rizikové sporty a nabízí denní sazbu (115 Kč), měsíční ( 2 000 Kč) i roční (5 000 Kč). Je zde rovněž možnost dokoupit úrazového pojištění, které je platné i v České republice. Vysoké krytí (3,5 mil. Kč) je však vykoupeno cenou 5 940 Kč ročně pro držitele karty, resp. 9 840 Kč pro celou rodinu i s partnerem (děti jsou pak pojištěny jen do 50 000 Kč). Pojištění je platné max. 90 dnů a platí pro osoby do 80 let.

Pro rodiny, které preferují individuální autodopravu i pro početnější rodiny není pojištění ke kartě Diners Club vhodné. Buď kryje jen držitele karty, anebo je připojištění ostatních členů rodiny natolik nákladné, že se je vyplatí pojistit jinde (samostatné pojištění anebo doplnit pojištěním k platební kartě vaší banky). Pro pravidelné cestující veřejnou dopravou s doprovodem třech osob je však velmi dobré. Jen pozor, i za doprovázející osoby musí být náklady na cestu uhrazeny touto kartou.
Předchozí kapitola Další kapitola
 

celkem 3 komentáře

Nejnovější komentáře

Re:Spořka vede
ja
8. 6. 2006, 07:17
Re:Spořka vede
Maara
5. 6. 2006, 22:56
Spořka vede
Loika
5. 6. 2006, 07:03

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená