FinExpert.e15.cz

Pojištění u zaměstnance a živnostníka

Jaký je rozdíl v odvodu na sociálním a zdravotním pojištění u zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné?
Pojištění u zaměstnance a živnostníka

Od května, jako ostatně každý rok, musí osoby samostatně výdělečně činné odvádět minimální měsíční zálohu na sociálním pojištění ve výši 1 596 Kč a na zdravotním pojištění ve výši 1 456 Kč.

Pojištění je v Česku vysoké

Ze sociálního a zdravotního pojištění jsou ve všech vyspělých zemích hrazeny především sociální situace: např. výše podpory v nezaměstnanosti, nemocenské pojištění, lékařské ošetření a základní lékařská péče a hlavně státní penze. Všechny členské mimoevropské země OECD (Austrálie, Japonsko, Kanada, USA, Korea a Nový Zéland) mají podstatně nižší výdaje sociální povahy. Spousta státních dávek není vůbec zavedena a celý sociální systém je jednodušší, současně je celkové daňové zatížení v zemi nižší.

Sazby pojistného

 • Zaměstnavatel odvede na zdravotním pojištění 9 % a na sociálním pojištění 26 %;
 • Zaměstnanec navíc odvádí na sociálním pojištění 8 % a na zdravotním pojištění 4,5 %;
 • OSVČ potom 29,6 % z vyměřovacího základu u sociálního pojištění a 13,5 % z vyměřovacího základu u zdravotního pojištění;

Sociální a zdravotní pojištění stojí při debatách o daňovém zatížení stranou, a toneprávem, protože zaměstnanci i podnikatelévětšiny evropských zemích odvedou na sociálním pojištění vyšší částku než na dani z příjmu fyzických osob. Výhodou pojištění (pro státní kasu) je, že se nedá snižovat různými odpočitatelnými položkami či slevami jako daně z příjmů. Navíc jeho odvod či kontrola je jednoduchá, a úniky jsou tedy minimální - narozdíl od DPH či spotřební daně.

Platba pojištění u zaměstnance

Za první čtvrtletí letošního roku činila průměrná hrubá měsíční mzda 22 531 Kč. Právě u této mzdy si spočítáme celkové odvody na sociálním a zdravotním pojištění. Pro zjednodušení budeme počítat, že se jedná o svobodného a bezdětného občana.

 • Hrubá mzda 22 531 Kč;
 • Sociální pojištění placené zaměstnavatelem (26 %) 5 859 Kč;
 • Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (9 %) 2 028 Kč;
 • Super hrubá mzda 30 500 Kč;
 • Sociální pojištění placené zaměstnancem (8 %) 1 803 Kč;
 • Zdravotní pojištění placené zaměstnancem (4,5 %) 1 014 Kč;
 • Záloha na daň 2 505 Kč;
 • Čistá mzda 17 209 Kč;

Jak vidíme na tomto příkladě, činí celkové mzdové náklady zaměstnavatele 30 500 Kč, ale na bankovním účtu zaměstnance se k dobru připíše 17 209 Kč. Celkové odvody na pojistném (sociální a zdravotní dohromady) činí 10 704 Kč.

Za celý kalendářní rok je odvedeno:

 • 70 308 Kč na sociálním pojištění placené zaměstnavatelem;
 • 21 636 Kč na sociálním pojištění placené zaměstnancem;
 • 24 336 Kč na zdravotním pojištění placené zaměstnavatelem;
 • 12 168 Kč na zdravotním pojištění placené zaměstnancem;

Celková částka odvedená na zdravotní a sociální pojištění činí za rok 128 448 Kč.

Platba pojištění u OSVČ

Ne pro každou výdělečnou činnost je zapotřebí mít živnostenské oprávnění. Výdělečnou činnost podle zvláštního zákona je činnost: daňových poradců, advokátů, makléřů, znalců apod. Dále živnostenské oprávnění nepotřebují autoři příspěvků do novin a časopisů nebo taky svobodná povolání (herci či hudebníci…). Osobou samostatně výdělečně činnou jsou pro povinné odvody tito občané i živnostníci. OSVČ se musí registrovat (u hlavní i vedlejší činnosti) do 8 dní po zahájení výdělečné činnosti u příslušné zdravotní pojišťovny, Okresní správy sociálního zabezpečení (dle místa bydliště) a u finančního úřadu (dle místa bydliště). Od letošního roku se daňový základ u OSVČ rozšířil o sociální i zdravotní pojištění, tedy položky, které byly ještě roce 2007 daňově uznatelným výdajem.

Princip úhrady pojistného

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) platí během roku zdravotní a sociální pojištění formou pravidelných měsíčních plateb – po odevzdání přehledu za uplynulý rok potom doplatí zbylou část pojistného (vypočítanou dle Přehledu, existuje však i možnost přeplatku) a současně se jim vypočte pravidelná měsíční záloha na příští rok. Termín pro odevzdání Přehledu je vždy nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání.

Sociální pojištění – údaje z Přehledu

Hospodářský výsledek je zvolen, stejně jako u zdravotního pojištění, tak aby po odečtení nákladů činil 22 531 Kč měsíčně – tj. odpovídal průměrné mzdě.

 • Příjmy 540 744 Kč;
 • Výdaje (paušál 50 %) 270 372 Kč;
 • Sociální pojištění zaplacené během roku 19 152 Kč (formou záloh);
 • Vyměřovací základ (540 744 Kč – 270 372 Kč) * 0,5 = 135 186 Kč;
 • Sociální pojištění za celý rok 135 186 * 0,296 = 40 015 Kč;
 • Zbývá doplatit 40 015 Kč – 19 152 Kč = 20 863 Kč;

Zdravotní pojištění – údaje z Přehledu

 • Příjmy 540 744 Kč;
 • Výdaje (paušál 50 %) 270 372 Kč;
 • Zdravotní pojištění zaplacené během roku 17 472 Kč (formou záloh);
 • Vyměřovací základ (540 744 Kč – 270 372 Kč) * 0,5 = 135 186 Kč;
 • Zdravotní pojištění za celý rok 135 186 * 0,135 = 18 250 Kč;
 • Zbývá doplatit 18 250 Kč – 17 472 Kč = 778 Kč;

Na pojištění odvede OSVČ celkovou částku 58 265 Kč za rok, což je více než činí odvody na pojištění zaměstnance, ale je to zase méně než odvody na pojištění zaměstnance a zaměstnavatele dohromady. Jednoznačně však vidíme, že výše pojistného v Česku je vysoká a chystané snížení sociálního pojištění o 1,5 % od příštího roku (místo 8 % tedy 6,5 %) znamená měsíční úsporu několik stokorun pro zaměstnance i pro OSVČ.

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Srovnání není tak jednoduché a jednoznačné
Kateřina
28. 8. 2008, 20:15

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená