FinExpert.e15.cz

Pojištění právní ochrany může být záchranou vašich financí

Shozený regál s alkoholem, přejetý pes souseda, vytopený byt. Dopravní nehoda, reklamace bot, výpověď zaměstnavatele - je mnoho způsobů, jimiž se dostanete do nepříjemné situace, která má finanční následky. Máme pro vás tip, jak se můžete chránit.
Pojištění právní ochrany může být záchranou vašich financí

Účelem pojištění obecně je odstranit nebo alespoň zmírnit nepříznivé důsledky nahodilých událostí. V pojištění právní ochrany jsou takovýmito událostmi nahodilé právní spory a náklady s nimi spojené tj. zmírnit nepříznivé důsledky nahodilých právních sporů a výdajů s tím spojených.

Pojištění právní ochrany podporuje pojištěného při prosazování jeho právních zájmů a nese nebo zmírňuje riziko vzniklých nákladů. Významnou součástí právní ochrany je poradenství, které mnohým sporům již v samém počátku dokáže efektivně předejít.

Pojištěné osoby a předmět pojištění

Oblasti života, na které se právní ochrana vztahuje:
 • Pro motorová vozidla včetně řidiče a cestujících - pojištění právní ochrany pro vlastníky motorových vozidel
 • Pro řidiče motorových vozidel - pojištění právní ochrany pro řidiče motorových vozidel
  • Pro autodopravce připojištění právní ochrany při uplatňování nároků na náhradu škody na obchodně přepravovaném zboží
 • Pro případ úrazu - pojištění právní ochrany v případě úrazu
 • Pro zaměstnance - pojištění právní ochrany při činnostech vykonávaných v rámci pracovněprávních vztahů
 • Pro fyzické osoby výhradně při jejich nevýdělečných činnostech (rekreant, sportovec, chovatel domácích zvířat, zákazník, spotřebitel apod.) a jejich movitý majetek (zařízení domácnosti, sportovní potřeby, vybavení garáže, ultralehké letadlo, motorový člun apod.) - pojištění právní ochrany rodiny
 • Pro nemovitosti nebo byty užívané fyzickými osobami k nevýdělečné činnosti (byt, rodinný dům, chata apod.) - pojištění právní ochrany v nájemních, vlastnických a sousedských sporech

K výše uvedeným druhům právní ochrany mají pojišťovny již pevně přiřazené oblasti práva. Ke každému druhu pojištění právní ochrany se přiměřeně vztahují některé z těchto oblastí práva:

 • Občanskoprávní nároky - uplatnění nároků pojištěného na náhradu škody vůči třetí osobě
 • Pracovněprávní nároky - uplatnění nároků pojištěného na náhradu škody vůči zaměstnavateli
 • Přestupkové právo - obhajoba pojištěného v přestupkovém řízení pro nedbalostní přestupek
 • Trestní právo - obhajoba pojištěného v trestním řízení pro nedbalostní trestný čin
 • Pojistné právo - hájení pojištěného ve sporech vzniklých na základě smluv uzavřených s ostatními pojistiteli
 • Pracovněprávní spory - hájení pojištěného jako zaměstnance ve sporech v důsledku porušení pracovněprávních vztahů
 • Další smluvní spory z oblasti závazkového právo - hájení zájmů pojištěného vzniklých v důsledku porušení závazkověprávních vztahů (prodej, koupě, směna, leasing, půjčka, přeprava, smlouva o dílo a jiné)
 • Nájemní právo - hájení pojištěného jako nájemce ve sporech týkajících se jeho nájemních poměrů k nemovitosti nebo k bytu
 • Vlastnické právo - hájení pojištěného ve sporech soukromoprávního charakteru v důsledku neoprávněného zásahu do jeho vlastnického práva
 • Sousedské právo - hájení pojištěného v sousedských sporech soukromoprávního charakteru souvisejících s nemovitostí nebo bytem
 • Odebrání průkazu - zastoupení pojištěného při řízení v souvislosti s odebráním technického nebo řidičského průkazu


Kromě zcela samostatného pojištění právní ochrany, které poskytuje pouze pojišťovna D.A.S. může být právní ochrana v určité míře zapracována i do jiných druhů pojistných smluv jako součást pojistného plnění a cena za tuto službu je obvykle zahrnuta do pojistného za základní pojištění. Oproti samostatnému pojištění právní ochrany bývá právní ochrana jako součást jiných druhů pojištění omezená různými podmínkami (souhlas pojišťovny, nízká finanční částka na právní ochranu apod.), velmi úzce zaměřená a účelová (úspěch v právním řízení totiž zpravidla znamená úsporu na jiném pojistném plnění ze strany zainteresované pojišťovny; respektive čím větší úsporu na pojistném plnění ze základního pojištění může zainteresovaná pojišťovna očekávat, tím ochotněji se bude angažovat při obhajobě svého klienta).

V pojištění odpovědnosti je zahrnuto pojistné plnění na náhradu nákladů advokáta a v zastoupení u občansko-právním řízení vedeném proti pojištěnému v souvislosti se škodou, kterou má pojistitel nahradit. Opět je nutno upozornit, že výše pojistného plnění je omezeno výši pojistné částky, která byla sjednána.

Pojištění odpovědnosti se dělí na několik základních skupin:

 • Pojištění odpovědnosti občana z činnosti v běžném občanském životě
 • Pojištění odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele zvířete
 • Pojištění odpovědnosti z výkonu práva myslivosti
 • Pojištění odpovědnosti vlastníka nebo provozovatele plavidla
 • Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti

Podobně to funguje i u povinného ručení. Ačkoli povinné ručení je povinné ze zákona, nejsou jeho podmínky u všech pojišťoven stejné. Některé pojišťovny k povinnému ručení nad rámec zákona nabízí taky náhradu nákladů právní ochrany pojištěného do výše 10 000 Kč (většinou) a to jen v případech, kdy škodu pojištěný způsobil řízením motorového vozidla. 

Doporučení: Pokud si sjednáte pojištění odpovědnosti občana z činnosti v běžném občanském životě, máte také kryta rizika právní ochrany (většinou v dostatečné míře).


Tip: Pojištění právní ochrany řidičů motorových vozidel je nedílnou součástí karet ČSOB Business a Gold. Právní ochranu rodiny vám naopak nabídne GE Money Bank u své MasterCard Gold.

Srovnání cenových relací

V tomto odstavci se pokusím srovnat pojištění právní ochrany pro občany v běžném životě a pojištění odpovědnosti z činnosti v běžném občanském životě, ve kterém je zahrnuta i pojištění právní ochrany, ale v omezené míře. Pojišťovny nabízejí většinou limit pojistného plnění 500 tis. Kč s územní platností ČR nebo Evropa (liší se cenou) a toto pojištění platí pro všechny občany dané domácnosti.

Kooperativa

Nabízí oba dva popisované produkty. Pojištění právní ochrany stojí 3200 Kč a kryje pouze náklady právních sporů. Pojištění odpovědnosti stojí 200 Kč (územní platnost ČR) a zahrnuje mj. i náklady na právníky. Pojištění odpovědnosti ale v pojišťovně Kooperativa nelze uzavřít samostatně, pouze s pojištěním domácnosti.

Česká pojišťovna

Nabízí pojištění odpovědnosti s územní platností Evropa (lze uzavřít samostatně) za 372 Kč ročně.

Pojišťovna D.A.S.

Produkt pojištění právní ochrany pro fyzické osoby v soukromém životě nabízí za 1 300 Kč.

Další článek


 

Související články


celkem 4 komentáře

Nejnovější komentáře

kombinace pojištění pojistníka s pojištěním zaměst
Novotny František
13. 2. 2009, 16:32
Další příklady pojištění právní ochrany jak funguje ...
Eva Adamčíková
10. 10. 2005, 20:37
Re: Článek nic moc
Eva Adamčíková
5. 10. 2005, 20:17
Článek nic moc
Patrik Chrz
5. 10. 2005, 08:03

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená