FinExpert.e15.cz

Pojištění odpovědnosti není zbytečnost

Pojistné produkty nepatří mezi ty, o jejichž pořízení běžně přemýšlíme. Přichází vhod až v okamžiku pojistné události.
Pojištění odpovědnosti není zbytečnost

V nabídce pojišťoven najdete celou řadu nejrůznějších pojistných produktů. Dnes se můžete pojistit nejen pro případ vzniku škody na majetku či újmy na vlastním zdraví, ale i škodám, které neúmyslně způsobíte druhým. Každý občan odpovídá jak za škody, které způsobí jiné osobě v tzv. běžném občanském životě, tak i za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu práce.

Proč se nechat pojistit?

Pojistný produkt oceníte teprve v okamžiku, kdy vznikne přímo vám, nebo vaší neopatrností někomu jinému škoda. Příkladem škod může být zatopení sklepu domu velkou vodou, větrem stržená střecha, havárie automobilu, krádež cenností či vybavení domácnosti, rozbití okna, vytopení sousedů apod. Škody musí „někdo“ zaplatit a ve většině případů jde o nemalou částku. Při uzavření vhodného pojištění uhradí vzniklou škodu pojišťovna. Cenou za podstoupení rizika, že vám vznikne škoda, kterou bude muset pojišťovna zaplatit, je sjednané pojistné.

Pojistné produkty – pojištění odpovědnosti

Mezi základní produkty pojišťoven patří pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě a pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání. Některé pojišťovny vytvářejí i samostatné, úžeji zaměřené, pojistné produkty – například pojištění odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele zvířete, pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu práva myslivosti, pojištění odpovědnosti vlastníka nebo provozovatele plavidla apod. (mohou být nabízeny i jako doplňková pojištění). Do této kategorie pojistných produktů můžeme zařadit i pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla (lidově řečeno povinné ručení), které ovšem musí ze zákona povinně zaplatit všichni majitelé či provozovatelé motorových vozidel.

Příklady pojistných produktů:

  • pojištění odpovědnosti za škodu občana z činnosti v běžném občanském životě,
  • pojištění odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele zvířete,
  • pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu práva myslivosti,
  • pojištění odpovědnosti vlastníka nebo provozovatele plavidla,
  • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání,
  • pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti.

Pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě

Podle občanského zákoníku se každý musí chovat tak, aby nezpůsoboval škody na zdraví a na majetku. Když ke škodě přeci jen dojde, nesete za ni odpovědnost. Pokud například neúmyslně vytopíte sousedy, rozbijete vystavené zboží v obchodě, srazíte chodce při jízdě na kolečkových bruslích apod., bude poškozená osoba pravděpodobně vyžadovat zaplacení vzniklé škody. Odpovídáte i za škody, které neúmyslně způsobí například vaše děti či pes.

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě se zpravidla vztahuje na škody způsobené jiné osobě při provozu domácnosti, rekreaci a zábavě, rekreačních sportech, chovu drobných zvířat (zejména psů, koček), provozu nemotorového plavidla a při dalších činnostech, které běžně vykonáváte.
Před uzavřením pojistné smlouvy prostudujte výčet obecných a speciálních výluk z pojištění a výši možné spoluúčasti. Zde přesně zjistíte, na která rizika se pojištění nevztahuje. Pojištění se obecně nevztahuje na škody způsobené úmyslně a škody na věcech, které patří pojištěné osobě. V seznamu speciálních výluk z pojištění můžete nalézt například škody způsobené provozem letadla nebo windsurfingu.

Pojišťovny stanovují limity pojistného plnění pro škody na zdraví, majetku a pro finanční škody. Největší limit najdete u škod na zdraví, přibližně o polovinu nižší limit u škod na majetku a nejnižší u finančních škod. Například u limitu pojistného plnění 3,5 milionu korun připadají dva miliony na škody na zdraví, jeden milion na škody na majetku a půl milionu na finanční škody.

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli

Kromě škod, které způsobíte ve svém osobním životě je každý odpovědný i za škody způsobené v zaměstnání. Příkladem může být neúmyslné poškození služebního automobilu, rozbití počítače či ztráta mobilního telefonu. Podle zákoníku práce má zaměstnavatel právo na náhradu škody až do výše 4,5 násobku průměrného měsíčního výdělku.

Pojištění se vztahuje na škody na movitých věcech, které vám zaměstnavatel svěřil k výkonu práce. Pojištění lze rozšířit také o odpovědnost za škody způsobené v souvislosti s řízením dopravního prostředku zaměstnavatele. Pojišťovny opět nabízejí několik limitů pojistného plnění i různé výše spoluúčasti.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená