FinExpert.e15.cz

Pojištění neuskutečněného zájezdu

Generali nabízí pojištění ochrany, kterou dává zákon.
Pojištění neuskutečněného zájezdu

Pojišťovna Generali začala nabízet cestovní pojištění pro případ neuskutečnění zájezdu. Slibuje, že při krachu cestovní kanceláře rychle vyplatí jejím klientům plnou cenu zájezdu, aby si mohli ještě ve stávající sezóně zaplatit jinou dovolenou. Prezentuje svoji službu jako adekvátní ochranu spotřebitelů do doby, než bude novelizován zastaralý zákon o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu, který podle jejích zástupců neposkytuje dostatečnou ochranu.

Samostatně pojistit nelze

Na první pohled to vypadá, jako dobrá služba, zejména když každou sezónu zkrachuje pár cestovních kanceláří. Navíc se množí stížnosti, že ne vždy dostávají poškození klienti vrácenu plnou hodnotu zaplacených zájezdů.

Když si koupíme pojištění neuskutečněného zájezdu, budeme mít dovolenou pojištěnou dvakrát – jednou ze zákona a po druhé soukromě. Jednou za to zaplatíme v ceně zájezdu, do které si cestovní kancelář promítne náklady na pojistné, a po druhé u Generali za pár desítek korun podle zvolené pojistné částky. Podíváme-li se na nabízené pojištění blíž, zjistíme, že si ho nemůžeme zakoupit samostatně, ale pouze jako připojištění k cestovnímu pojištění, což znamená samozřejmě dalších pár desítek korun navíc.

Zájemce o tuto novou službu pak jistě zapátrá po pojistných podmínkách. Nebude to mít lehké. Nalezne je, až na konci procesu vyplnění on-line žádosti o pojištění. V části IX. Zvláštní pojistné podmínky pro cestovní pojištění – pojištění pro případ neuskutečnění zájezdu (ZPP CEP PNZ 2012/01) si přečte: „Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 33 zákona o pojistné smlouvě přechází okamžikem výplaty pojistného plnění na pojistitele až do výše vyplaceného pojistného plnění veškerá práva zákazníka z titulu povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře ve smyslu ustanovení zákona upravujícího podmínky podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.“

Komu by smysl tohoto sdělení v pojišťovací mluvě nebyl úplně srozumitelný, může si zavolat na informační linku Generali a požádat o vysvětlení, jako to udělal FinExpert.

Lék na vlastní problémy?

Na informační lince pojišťovny Generali nám ochotně sdělili, že dojde-li k pojistné události – tedy krachu cestovní kanceláře – dostaneme peníze od Generali do jednoho měsíce a do výše sjednaného pojistného plnění, tedy do limitu 10, 20 či 80 tisíc korun dle prokázaných nákladů. Od pojišťovny, u které byla ze zákona pojištěna naše zkrachovalá cestovní kancelář, už pak nedostaneme nic.

Za co tedy máme platit dvakrát? Že by za rychlejší výplatu pojistného plnění? Ale v citovaných zvláštních pojistných podmínkách není krátká, resp. žádná lhůta určena.
A co se týče kompenzace plné ceny zaplaceného a neuskutečněného zájezdu?

Zajímavé v této souvislosti je, že s výplatou pojistného plnění ze zákonného pojištění cestovních kanceláří proti krachu jsou v poslední době problémy právě u Generali. Letos v dubnu na pojišťovnu podalo žalobu 7 klientů loni zkrachovalé I. Parkam Holidays, kterým krátila pojistné plnění. Podobné problémy měli podle informací z tisku i klienti zkrachovalé cestovní kanceláře Vivamonde, kteří také zvažují žalobu. Plnou kompenzaci nedostali ani klienti letos zkrachovalé BG Travel.

Podle tiskového mluvčího pojišťovny Generali Jiřího Cívky nebylo možné poškozeným vyplatit vyšší částku, než je vrchní hranice odškodnění stanovená zákonem. Za nedostatečně vysoké pojištění, které nepokrývá všechny škody způsobené zákazníkům, je podle mluvčího zodpovědná výhradně cestovní kancelář. 

Ministerstvo si dalo udělat analýzu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Asociace cestovních kanceláří ČR však na to mají jiný názor. Na webových stránkách ministerstva najdeme Závěry právní analýzy ve věci povinného pojištění cestovních kanceláří v případě jejich úpadku z 23. 3. 2012, ve kterých se dočteme: „Pojišťovna při sjednávání pojištění musí dostát své úlohy odborného garanta pojistné smlouvy a není oprávněna omezit pojistné plnění sjednanou pojistnou částkou. Podle eurokonformně vykládané úpravy povinného pojištění záruky v zákoně č. 159/1999 Sb. je pojišťovna povinna poskytnout plnění v plném rozsahu ustanovení § 6 tohoto zákona a není tudíž oprávněna toto plnění omezit sjednanou pojistnou částkou (eurokonformní výklad – v souladu s transponovanou směrnicí Rady č. 90/314/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy).“ Pod tímto textem je však možná trochu alibistické upozornění, že: „Výše uvedené stanovisko je pouze nezávislým právním posudkem v této věci. O oprávněnosti nároků v případě poškozených klientů může rozhodnout pouze soud.“

V prohlášení Asociace cestovních kanceláří ČR z 25. 7. 2012 se říká: „Upozorňujeme, že podle našeho názoru pojišťovna není oprávněna snížit nebo odmítnout pojistné plnění klientům cestovní kanceláře v případě jejího úpadku, ani když se jedná o podvodné jednání cestovní kanceláře. Účelem povinného pojištění záruky podle zákona č. 159/1999 Sb. je ochrana spotřebitele. Pojišťovny jsou zákonem určené odborným garantem pojistné smlouvy a mají přístup ke všem podkladům nezbytným pro řádné pojištění zájezdů. Pojišťovny tak mají možnost na základě vlastního vyhodnocení určit správnou výši pojistného plnění, které je sjednané v pojistné smlouvě, s konkrétní cestovní kanceláří, zákon stanovuje pouze minimální výši 30 % ročních tržeb.“ 

Kdo má tedy pravdu?

Nahlédneme-li do zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, najdeme tam toto: „Pojišťovna není oprávněna odmítnout pojistné plnění nebo snížit jeho výši v případě, dozví-li se po pojistné události, že cestovní kancelář vědomě poskytla nepravdivé nebo neúplné podklady, které byly pro uzavření pojištění podstatné. Pojišťovna je však v tomto případě oprávněna domáhat se náhrady škody na cestovní kanceláři.“

A o paragraf dále stojí: „Cestovní kancelář je povinna před uzavřením pojistné smlouvy a kdykoli v době trvání pojištění umožnit pojišťovně na její žádost přístup ke všem dokladům, které souvisejí s pojištěním zájezdů, a podat k nim vysvětlení.“

Vypadá to tedy, že zákon dává pojišťovně možnost si kdykoli ověřit, zda je cestovní kancelář pojištěna dostatečně. Pokud to neudělá, měla by za to nést odpovědnost. Kdyby cestovní kancelář úmyslně zkreslila údaje, na jejichž základě je pojistná smlouva uzavřena, jde o pojistný podvod a pojišťovna má právo dát cestovní kancelář trestně stíhat. Ale ani v tomto případě jí zákon nedává právo trestat za to i klienty cestovní kanceláře.

Zdá se však, že o celé kauze krácení pojistného plnění klientům zkrachovalých cestovních kanceláří bude muset rozhodnout soud. A do té doby si můžeme na splnění svých práv na odškodnění v případě krachu cestovní kanceláře připlatit.

Další článek


 

celkem 6 komentářů

Nejnovější komentáře

dobrý den , známy dělá urazové připojištění kde nejs...
pojisteni
29. 9. 2012, 10:10
Jo, zaměstnance jsem taky kdysi dávno dělal. Jinak p...
xls
2. 9. 2012, 10:11
Principem podnikání je zisk. To čumíš, že, zbytečný ...
krásná sereminazáda
2. 9. 2012, 00:22
Přečti si podmínky a pak tady něco propaguj :-) To n...
Bob a Bobek
1. 9. 2012, 16:48
Takové pojištění je na trhu již několik měsíců díky ...
Radek
1. 9. 2012, 15:29

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená