FinExpert.e15.cz

Pojištění není zbytečný luxus

Jestli máte dobrou úrazovou pojistku, poznáte v momentě, kdy budete po pojišťovně požadovat plnění.
Pojištění není zbytečný luxus

Mnozí z nás berou úrazové pojištění jako samozřejmou součást osobního zabezpečení. Dobrý nápad, nikdy nevíte, co vás potká, a takový vážný úraz s trvalými následky neovlivní jen vás, ale i vaše blízké. Ti, kdo měli tu smůlu a úraz je již potkal, pak mohli také zjistit, že s pojistkami to není tak jednoduché. Roky žili v dobré víře, že jsou dobře zajištěni pro všechny případy, a najednou zjistili, na co vše se ta jejich pojistka ve skutečnosti nevztahuje. Kde se stala chyba? Málo se zajímali, když ji uzavírali.

Pojistěte se, na co potřebujete

V rámci úrazového pojištění je možné zvolit si rozsah pojistných rizik i výši pojistné částky individuálně dle vašich potřeb. Pojištěná rizika záleží na nabídce konkrétní pojišťovny, která obecně bývá následující:

Smrt úrazem. U mnohých úrazových pojistek je pojištění pro případ smrti úrazem neoddělitelnou součástí. Pokud však máte dostačující životní pojištění pro tento případ, je zbytečné ho dublovat a platit dvakrát. Pojištění zajišťuje, že v případě úmrtí úrazem do určité lhůty (nejčastěji jednoho roku) od tohoto úrazu bude smluvená pojistná částka vyplacena osobě určené v pojistné smlouvě, případně osobám podle zákona o pojistné smlouvě.

Trvalé následky úrazu. Pokud úraz zanechá trvalé následky, je pojištěnému vyplacena příslušná část ze sjednané pojistné částky. Její výše záleží na úrovni trvalých následků (posoudí smluvní lékař pojišťovny) a na pojistných podmínkách. Pojišťovny používají dva způsoby výpočtu vyplacené částky.

Lineární plnění definuje pojistné plnění jako procento trvalého tělesného poškození x sjednaná pojistná částka. Maximální výše plnění je pak rovna pojistné částce. Při plnění progresivním se za určitý rozsah celkového poškození zvyšuje násobek pojistné částky v několika stupních. Maximální možné plnění tak může dosáhnout několika násobku původně sjednané pojistné částky. Výhodnější je proto sjednat plnění progresivní.

Příklad: pokud máte trvalé následky pojištěny na 400 000 Kč s progresí, v případě trvalých následků ve výši 50 % (např. při ztrátě dolní končetiny v kyčelním kloubu) dostanete sjednaný násobek plnění (2x), tedy 200 000x2=400 000 Kč. V případě lineárního plnění by vyplacená částka představovala pouze 200 000 Kč.

Dalším typem plnění je tzv. denní odškodné za dobu nezbytného léčení. Tato částka je vyplacena na základě počtu dnů nezbytných k léčbě (nejčastěji počet dní pracovní neschopnosti). Čím delší je nezbytná doba léčení, tím se zvyšuje koeficient násobení denního plnění: koeficient 0,5 při léčení nepřesahujícím 28 dní, 1 pro léčení od 29. do 120. dne, 1,5 v období od 121. do 240. dne a 2 pro léčení delší, maximálně však po dobu jednoho roku od zahájení léčby.

Pozor, nečekejte vyplacení bezprostředně po úrazu. V případě trvalých následků pojišťovny čekají alespoň rok, než uznají, že jsou následky úrazu trvalé. Některé pojišťovny čekají na ustálení ale i tři roky.

Co je a co není úraz?

Za úraz pojišťovny obecně považují (zákon č.37/2004 Sb. o pojistné smlouvě, § 60 odst.2) „neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání soukromého pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt“.

Vedle tohoto obecného vymezení za úraz považují také případy, jako jsou utonutí, popálení, vymknutí končetin, natažení svalů, vzteklina nebo tetanus. Pozor, v pojistných podmínkách bývají vymezeny také případy, na které se pojištění naopak nevztahuje: sebepoškození, provozování extrémních sportů, úrazy v souvislosti s válečnými událostmi či působením jaderného záření. Požití alkoholu a omamných látek bývá komplikací – plnění může výrazně snížit. Za úraz se nepovažují ani nemoci (infarkt, mrtvice, neurózy, nádory apod., a to i když se dostavily jako následky úrazu).

Pojistka pro dítě?

Někteří rodiče úrazové pojištění pro dítě odmítají. Proč? Není přece etické, vydělávat na úrazu vlastního dítěte. Není to tak jednoduché. Je logické, že dítě nebudeme pojišťovat pro případ smrti – dítě není živitel rodiny, není na něm závislý nikdo, kdo by mohl zůstat bez prostředků. Pojistka pro případ úrazu s progresivním plněním však své opodstatnění jednoznačně má. Zůstane-li dítě s trvalými následky v dlouhodobém ošetřování, musí s ním jeden rodič zůstat doma a rodina přijde o jeden příjem, případně je třeba zajistit ošetřovatelku, která stojí nemalé peníze.

Protože má dítě před sebou celý život, je dobré pojistit je na maximální možnou částku a sjednání neodkládat, dítě je možné pojistit ihned po přidělení rodného čísla. V některých pojišťovnách je možné pojistit dítě do věku 26 let bez ohledu na to, zda studuje či pracuje.

Mnohé pojišťovny nabízejí také výhodnější rodinné úrazové pojištění. Pojistíte tak i 4 dospělé a 4 děti jedinou smlouvou, přičemž při 4 a více osobách získáte slevu na pojistném 25 % (příklad AXA Pojišťovna).

Nenechte se odbýt

Když dojde na plnění, pojišťovny často rozporují. Ozvěte se, a pokud to nepomůže, nebojte se oslovit právníky. Vzhledem k dlouhému seznamu výluk některých úrazových pojistek je více než vhodné si ověřit, zda úrazové pojištění, které si platíte, skutečně plní svůj účel. Ani sebelepší právník nevymůže plnění od pojišťovny, pokud je daný úraz ve výlukách. A tak pokud uzavíráte novou pojistku, jako u každé jiné smlouvy, čtěte a ptejte se.

Další článek


 

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená