FinExpert.e15.cz

Pojištění nemovitosti online: Česká pojišťovna vs. Direct

V nové rubrice FinExpertu a časopisu Osobní finance Souboj produktů jsme porovnávali pojištění nemovitosti on-line.
Pojištění nemovitosti online: Česká pojišťovna vs. Direct

Pojišťoven i jejich produktů je nepřeberné množství - zajištění majetku ovšem patří k základním stavebním kamenům každého finančního plánu. V našem průzkumu hodnotíme on-line pojištění nemovitosti od Directu a České pojišťovny. Nabízí se tedy otázka - může pojišťovna působící na finančním trhu pouhé dva roky konkurovat Nejlepší pojišťovně roku 2009?

Pojištění nemovitosti se vztahuje na dům, byt či rekreační zařízení. Kromě pojištění vnější části stavby, se pojistka týká i některých vnitřních součástí a nebytových prostor patřících k nemovitosti. Pojištění tedy ochrání střešní krytinu, okna, zdi, vestavěný nábytek, sklep a další. Pojištěním nemovitosti ovšem nezískáme bezpečí pro vybavení domu, pokud chceme chránit před nebezpečím i tyto nepostradatelné věci patřící k domovu, tak musíme navíc uzavřít pojištění domácnosti, které se vztahuje na elektroniku, sportovní potřeby, šperky, obrazy a jiné vybavení.

Z pohodlí domova

On-line pojištění jistě velmi ocení lidé, kteří neradi navštěvují mnohdy přeplněné finanční ústavy a líbí se jim, že si u popíjení kávy v obývacím pokoji uzavřou během několika minut pojistku. Člověku, který raději jedná osobně „ tváří v tvář“, tento způsob pojištění zřejmě moc vyhovovat nebude. Pokud by si ovšem někdo myslel, že se zcela vyhne verbálnímu kontaktu, tak by se asi hodně zmýlil. Zpětná vazba pojišťoven funguje hlavně prostřednictvím telefonu, tudíž zcela beze slov si on-line pojistku asi neuzavřete. A ani se o to nesnažte, jelikož telefonický kontakt vám může v mnohém pomoci.

Výhodou u Directu je služba zpětného volání - stačí pouze vyplnit telefonní číslo, účel telefonátu, datum a čas přijmutí hovoru a operátor se sám ozve a poskytne odpovědi na konkrétní dotazy. Stejně tak je rychlé i e-mailové poradenství. Pokud pošlete dotaz e-mailem České pojišťovně, během dvou pracovních dnů zavolá zpět operátor, a tudíž máte možnost písemné dotazy společně prodiskutovat.

Co je nutné pro on-line výpočet?

Obě pojišťovny vyžadují při pojištění on-line informace týkající se adresy místa pojištění, výši pojistné částky a spoluúčasti, zastavěnou plochu stavby a rok poslední kolaudace. Výše pojistné částky je horní hranicí pro pojistné plnění a měla by se co nejvíce blížit reálné ceně pojišťované nemovitost, aby v případě poškození domu pokryla veškeré náklady na jeho opravu či znovupořízení a to včetně jeho pevně spojených stavebních součástí.

Direkt chce dále znát formu vlastnictví, obytnou plochu, četnost obývání, ale dotazuje se například i na to, zda nemovitost obývají děti mladší 7 let.

Česká pojišťovna se dotazuje na věci z oblasti konstrukčního řešení domu - zda je vybaven nadstandardními prvky jako jsou dřevěné podlahy nebo parkety, měděná střešní krytina, elektrický zabezpečovací nebo požární systém, tepelné čerpadlo, klimatizace, eurookna či okna z tvrdého dřeva. Poslední kladené otázky směřuje na stav, udržovanost a postižení budovy přírodními živly či jinými nebezpečími během posledních pěti či deseti let. Pokud ovšem odpovíte, že byla nemovitost během posledních let zasažena povodní, tak se objeví červený text sdělující, že objekt nelze pojistit on- line a musíte se obrátit na pobočku. Stejně je to i u odpovědi na otázku, zda byl dům v průběhu posledních pěti let zasažen jinou škodní událostí než záplavou. Pokud by to bylo více než dvakrát, opět vyskočí červený zamítavý text.
 
Ve finální části on-line dotazování pojišťoven vyplníte osobní údaje, způsob platby či doručení smluvních dokumentů a další náležitosti nutné pro potvrzení objednávky. Následně již můžete potvrdit pojistnou smlouvu - nikoliv však vaším podpisem, ale zaplacením pojistného.

Sjednávání pojistného přes internet chvíli času zabere, ale ve srovnání s dobou, kterou by musel klient obětovat při návštěvě finančního centra, je to zanedbatelné. Obě pojišťovny navíc poskytují velmi vstřícný informační servis. U České pojišťovny vyplníte dotazník opravdu hladce a oproti Directu nabízí jednodušší zadávání parametrů.

Kde se vzala?

Pojišťovna Direct působí na českém trhu od 21. května 2007. Své produkty nabízí výhradně prostřednictvím internetu a telefonu. Ještě nedávno vyřizovala pouze pojistky vozidel. Od 27. dubna 2009 zavedla nový produkt - pojištění majetku po telefonu a od června i přes internet. K pojištění nemovitosti u Directu, musí stavba splňovat určitá kritéria. Neměla by být více jak z jedné třetiny využívána pro komerční účely či v rekonstrukci. Poslední kolaudaci musí mít za sebou nejpozději v roce 1950 a samozřejmě musí být nepoškozena, řádně udržována a během posledních deseti let nepostižena povodní. V případě vandalismu Direct vyplácí pojistné plnění pouze tehdy, když je vypátrán pachatel.

Direct pod lupou

Zájemce o sjednání pojištění nemovitosti si může vybrat ze tří programů. Jedná se o tzv. balíčky MINI, OPTI a MAXI, jež zahrnují různé kombinace variant ochrany majetku proti živelním událostem, odcizení, vandalismu či vodovodním škodám. Každý z uvedených balíčků navíc obsahuje bonusy ve formě bezplatného pojištění zahrady a asistenčních služeb. Pojištění zahrady se vztahuje na ochranu nábytku, dekorací i rostlinné vegetace a limit pojistného plnění je 20 000 Kč. Tento dárek ovšem ocení pouze klienti vlastnící zahradu. Rozsah asistenční služby, kterou klient využije v případě havárie, se liší v souvislosti s volbou balíčku. V balíčku MAXI Direct zajišťuje i takové drobnosti jako doplnění paliva do zahradní sekačky.

Pojištěná rizika u Direct pojišťovny

Pojištěná rizikaDirect domov MINIDirect domov OPTIDirect domov MAXI
Živelní událostiAnoAnoAno
Odcizení---AnoAno
Vandalismus---AnoAno
Vodovodní škody------Ano
Pojištění zahradyAnoAnoAno
Asistenční službaAnoAnoAno

 

Pojištěná rizika u České pojišťovny

Sdružený živel: 

 • požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, případně jeho části nebo nákladu
 • povodeň nebo záplava
 • vichřice nebo krupobití
 • sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin
 • pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
 • tíha sněhu nebo námrazy
 • zemětřesení

Vodovod:

 • voda vytékající z vodovodních zařízení
 • přetlak nebo zamrzání vody

Odcizení a vandalismus:

 • odcizení věci krádeží, vloupáním nebo loupeží
 • úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci
 • poškození nebo zničení stavebních součástí způsobené jednáním pachatele směřujícím k odcizení věci

Jaké slevy na pojistném lze získat?

Obě pojišťovny se předhání ve slevách. Česká pojišťovna poskytuje roční slevu 10 % za on-line sjednání pojistné smlouvy a až 21 % za spoluúčast a slevy týkající se zabezpečení domácnosti. K tomu ještě připočítejte až 6% slevu v závislosti na počtu sjednaných pojištění u tohoto ústavu.

Direct obdaruje nové zákazníky vstupním bonusem - 20% slevu pojistného na 48 měsíců a za každých 12 měsíců bez pojistné události připočítá slevu 5 %. Po ročním bezeškodném pojištění může tedy klient ušetřit až 25 % z pojistného.

Webové stránky Directu poukazují na možnou slevu až 50 % při zabezpečení domácnosti. Konkrétní příklady slev na internetových stránkách pojišťovny ovšem nenajdete a nedozvíte se je ani prostřednictvím klientského servisu. Tam pouze získáte nikterak zajímavou informaci, že míra zabezpečení pro slevu 50 % je u každého typu bytu, domu či domácnosti individuální. Tudíž jediné co zjistíte, je seznam pojistitelem uznatelných zabezpečovacích prvků, do jehož výčtu patří bezpečnostní zámek, bezpečnostní závora, přídavný zámek, bezpečnostní dveře, funkční roleta, funkční mříž, bezpečnostní fólie, alarm, kamerový systém a napojení na PCO.

Pozor na účinnost smlouvy

Při sjednávání pojistného je klíčové, zda jsou pojištěné věci hrazeny v nových cenách, což znamená, že získáte tolik peněz, aby bylo možné zničený objekt znovu pořídit či opravit. Souboj obou pojišťoven končí v tomto bodě remízou, obě nabízí výhodnější variantu - vyplácí pojistné v nových cenách. Horní hranice pojistného plnění je limitována pojistnou částkou. V případě, že je výše náhrady za některé věci omezena limitem závislým na výši pojistné částky, tak lze tento základní limit navýšit.

Pojistná smlouva u pojišťovny Direct je platná v okamžiku sjednání, háček je ovšem v tom, že třeba ani zaplacení pojistného nemusí zaručit pojistné plnění. Pro nabytí účinnosti smlouvy je kromě uhrazení prvního pojistného nutná i prohlídka nemovitosti s kladným výsledkem - pokud si ji pojišťovna vyžádá. Na otázku, zda je obhlídka nutná, nebyl operátor pojišťovny schopen s jistotou odpovědět. Tudíž můžeme pouze spekulovat, zda se klient návštěvě ze strany pojišťovny vyhne, nebo ho pracovníci pojišťovny kvůli prohlídce kontaktují. Musíme samozřejmě chápat, že nelze očekávat jednoznačnou odpověď, poněvadž opravdu záleží na konkrétním pojišťovaném případu. Stejný dotaz jsme ovšem položili i k České pojišťovně, jejíž operátoři sdělili, že prohlídka není nutná a pojistné plnění je zajištěno třeba hned druhý den, aniž by bylo pojistné uhrazeno.

Direct vs. Česká pojišťovna

V našem testovaném případě jsme pojistili rodinný dům na 3 miliony Kč bez jakéhokoliv dalšího připojištění. Pojištění jsme sjednali u obou ústavu 24. července 2009. V obou sjednaných pojistkách činila spoluúčast 1 000 Kč. Roční pojistné nemovitosti u České pojišťovny vyšlo na 2 803 Kč. U pojišťovny Direct nám on-line formulář nabídl tři varianty cen pojištění souvisejících s konkrétním typem nabízených balíčků - v programu MINI pojistné činilo 1 822 Kč, OPTI 2 904 Kč a MAXI 3 778 Kč. Třetí varianta odpovídá stejnému rozsahu pojištěných rizik jako u České pojišťovny, ovšem v balíčku je zahrnuto i bezplatné pojištění zahrady a asistenční služby.

Srovnání pojištění nemovitosti

KritériumČeská pojišťovnaDirect pojišťovna
Pojistná částka3 miliony Kč3 miliony Kč
Spoluúčast1 000 Kč1 000 Kč
Prohlídka nemovitostiNeAno
Roční pojistné2 803 Kč3 778 Kč *
Max. pojistná částka30 mln. Kč15 mln. Kč

* Varianta odpovídá stejnému rozsahu pojištěných rizik jako u České pojišťovny, Direct nabízí navíc pojištění zahrady a asistenční služby.

Zatímco Česká pojišťovna poskytuje na pojištění domácnosti sumu do částky 2,5 milionu Kč a pro nemovitost do 30 milionů Kč, tak Direct pouze 1 milion Kč na domácnost a 15 milionů Kč pro nemovitost. Další výraznější rozdíl spočívá ve spoluúčasti. Zatímco u České pojišťovny nemusíme platit žádnou spoluúčast, u Directu je to minimálně 1 000 Kč. Navíc sleva při spoluúčasti 1 000 Kč činí u České pojišťovny 10 %. Česká pojišťovna nevyžaduje prohlídku pojišťované nemovitosti, kdežto u Directu se jí zřejmě nevyhnete. Neopomeňme ovšem, že Direct poskytuje slevu 5 % za každých 12 měsíců bez pojistné události a vstupní bonus 20 %. Navíc v ceně zvoleného balíčku od Directu získáte pojištění zahrady a asistenčních služeb.

Co vyhovuje jednomu klientovi, nemusí se líbit jinému. V našem konkrétním případě je závěr jednoznačný - v souboji produktů si vedla Česká pojišťovna až na výjimky od začátku do konce lépe a poráží Direct pojišťovnu.

Ptejte se vítěze souboje produktů - České pojišťovny

Děkujeme za otázky. Odpovědi najdete v pondělí 10. srpna na FinExpert.cz.

Na otázky k pojištění nemovitosti on-line odpovídal  ředitel odboru pojištění majetku České pojišťovny Jana Šepka do středy 5. srpna do 12 hodin.

Klepněte pro větší obrázekIng. Jan Šepek pracuje v České pojišťovně 19 let. Začínal v úseku likvidace pojistných událostí jako likvidátor, vrchní disponent, dále jako produktový manažer a v současnosti je v pozici ředitele odboru pojištění majetku, odpovědnosti a speciálních občanských rizik. Více než 15 let zastupuje Českou pojišťovnu v sekci pojištění majetku České asociace pojišťoven. Vystudoval Vysokou školu finanční a správní, obor finance a finanční služby.

Další článek


 

celkem 3 komentáře

Nejnovější komentáře

Zdravím, chtěl bych Vás poprosit o nezávazné vyplněn...
Maty
18. 7. 2013, 10:26
<a rel="nofollow" href="https://www.facebook.com/...
Maty
18. 7. 2013, 10:25
Dobrý den, prosím o vyplnění dotazníku na téma po...
misa
11. 2. 2011, 12:38

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená