FinExpert.e15.cz

Pojištění nemovitosti je nutností

Neexistují špatné a dobré pojistky, ve skutečnosti existují jen dobře nebo špatně použité pojistky, a to vzhledem k potřebám a možnostem daného jednotlivce či rodiny. Důležitým okamžikem je ujasnit si základní požadavky na pojistku: co potřebujeme pojistit, co má pojistka vyřešit a co od ní očekáváme. Potom přichází na řadu výběr konkrétní pojišťovny.
Pojištění nemovitosti je nutností

Jednou z hlavních zásad je nekupovat nadstandardně vybavenou pojistku, pokud ji opravdu nepotřebujete. Pozor na zástupce pojišťovny, který se vám snaží vnutit určitý druh pojistky jenom proto, že dostanete slevu na jinou, jenž vůbec nepotřebujete.

Pojistit nezbytný majetek

Náš movitý i nemovitý majetek může být poškozen nebo dokonale zničen přírodním živlem (požár, vichřice, krupobití, povodeň), nahodilou událostí (dopravní nehoda) či danou osobou (úmyslně i neúmyslně). Pojišťovat bychom se měli především pro případ ztráty nezbytného majetku, tedy majetku, na kterém jsme existenčně závislí (například ztráta střechy nad hlavou). Naopak pojištění ostatního majetku je  nadbytečné a často se setkáte s plýtváním peněz.

 • Pojistěte majetek, jehož ztráta by pro Vás znamenala veliké finanční problémy.
 • Majetek pojistěte na novou hodnotu.
 • Pojistěte pouze rizika, která se Vás skutečně týkají.
 • Zvolte si optimální výši spoluúčasti.
 • Zvolte si optimální dobu trvání pojistky.
 • Při volbě pojistné částky vycházíme z hodnoty dané věci.

Svůj majetek si můžete pojistit proti poškození, zničení či odcizení. Záleží na tom, do jaké míry vás určité riziko ohrožuje a jaké to pro vás bude mít následky.

Pojištění majetku

V případě odcizení majetku se obraťte na policii. Bohužel většinou při dopadení pachatele je Váš majetek dávno prodaný a dotyčný zloděj už peníze nemá. Některé pojišťovny vám v tomto případě škodu neuhradí a doporučí Vám vymáhat ji na pachateli soudně.

Největšími rizikovými faktory jsou živelné pohromy. Zde se opravdu vyplatí kvalitní zajištění nemovitosti. Posoudit správnost a důvěryhodnost pojistné smlouvy je doslova nadlidský úkol. Proto je vhodné obrátit se na svého (soukromého) finančního poradce.
Prodejce pojistek při Vás většinou nestojí. Pomůckou Vám může být zjištění, kým je prodejce - poradce vlastně placen. Pokud si jej zaplatíte sami, může si dovolit hájit Vaše zájmy.

Pojištění staveb

U některých pojišťoven můžete vybírat pojištění bez omezení, někde narazíte na předem uspořádané skupiny a jinde pojišťovny nabízejí jen „all risk“.
Mezi ohrožující faktory patří:

 • Požár
 • Výbuch
 • Úder blesku
 • Povodeň nebo záplava (POZOR! Povodeň a záplava není totéž, povodeň nastává v případě rozvodnění vodních toků nebo vodních nádrží, zápalava v ostatních případech)
 • Vichřice
 • Krupobití
 • Pád stromu nebo stožáru
 • Zemětřesení
 • Náraz vozidla
 • Odcizení
 • Úmyslné poškození
 • Sníh (jeho tíha)
 • Zřícení letadla
 • Voda z vodovodních zařízení

Při pojištění stavby se bude pojišťovna zajímat o kvalitu provedení stavby. Majitel nemovitosti musí doložit, jak je o stavbu postaráno (jak je udržována, z jakých je materiálů a v jakém je stavu). Pojišťovnu bude zajímat pravděpodobnost pojistné události (pro dřevěnou stavbu je velkým rizikem požár, pro objekt v blízkosti vody je velkým rizikem povodeň). Čím větší je počet rizik, tím vyšší bude pochopitelně pojistné.

Pojistit si můžete i stavbu, na kterou se teprve chystáte. Pojišťovna po Vás v tomto případě bude chtít předložení řádného projektu.
Pojištění rozestavěné budovy nabízí klientovi i variantu nehody způsobené stavebníkovou stavební činností, při které vznikne škoda na cizím majetku. Některé pojišťovny dokonce nabízejí výhodu, kdy klient platí jen 50 % z celkové částky řádného pojistného po celou dobu výstavby.

Pojištění domácnosti

Toto pojištění se vztahuje na majetek v domácnosti. Jsou i výjimky. Pojistit můžete například majetek, který se v bytě přímo nenachází (jízdní kola ve sklepě). V případě pojištění domácnosti se bude pojišťovna zajímat o to, zda je domácnost obývána trvale nebo je využívána jen rekreačně, zda je majetek zabezpečen proti vniknutí nezvaného hosta, a svou roli sehraje i lokalita domácnosti.

Pojišťujte jen vlastní majetek. V případě pronájmu se to týká nejen bytu, ale také jeho vybavení. Pronajatý nábytek pojišťuje jeho majitel.


Při přípravě tohoto článku jsme spolupracovali s týmem webu: www.CESKESTAVBY.cz - vše o bydlení a stavbě.


Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená