FinExpert.e15.cz

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti (stavby) je často zaměňováno s pojištěním domácnosti, které zabezpečuje před zničením vybavení – nábytku, koberců, spotřební elektroniky apod.

Především je potřeba rozlišit pojištění nemovitosti (tedy vlastně stavby) a pojištění domácnosti. Při pojištění stavby (i bytu) se pojištěnec finančně zabezpečuje před zničením zdí, podlahy, střechy apod. Naproti tomu pojištění domácnosti se vztahuje na vybavení – nábytek, koberce, spotřební elektronika … 

 

Pojištění nemovitosti je tedy pojištění stavby, kterou lze pojistit i ve výstavbě. V tomto případě některé pojišťovny poskytují klientům slevy na pojistném. Pojistit můžete rodinný dům, včetně vedlejších samostatně stojících objektů (garáží, stodol, studní apod.), bytové domy, byty a také rekreační objekty.

Nemovitost můžete pojistit proti škodám způsobeným:

 • sesuvem nebo sesedáním půdy,
 • povodní nebo záplavou,
 • sesouváním nebo zřícením lavin,
 • úderem blesku, výbuchem, požárem, pádem či nárazem letadla,
 • vichřicí, pádem stromu nebo stožáru,
 • tíhou sněhu nebo námrazy,
 • krupobitím,
 • poškozením nebo zničením věcí vodou z vodovodního zařízení,
 • nárazem motorového vozidla, jeho části nebo nárazem přepravovaného nákladu,
 • zemětřesením,
 • úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením.

Ne všechna tato rizika ovšem bývají zahrnuta v základní smlouvě. Pojistné podmínky totiž nejen definují jednotlivá rizika, ale jsou v nich uvedeny také případy, na které se pojištění nevztahuje, tzv. výluky z pojištění. Definice rizik, stejně jako výluky, se mohou u jednotlivých pojišťoven lišit. Velmi aktuálním problémem je pojištění proti škodám způsobeným záplavami, které v mnoha starších smlouvách nebylo zahrnuta a dnes si je musíte často nechat zvlášť připojistit. Proto při uzavírání pojistné smlouvy věnujte zvýšenou pozornost rizikům, na která se vztahuje, aby zahrnovala skutečně všechna nebezpečí, která vaší nemovitosti hrozí.

 

Podobně jako u pojištění domácností, i nemovitost je možné pojistit na časovou nebo novou hodnotu. Nová cena je taková, za kterou je možné zničený majetek obnovit do původního stavu; časová cena zohledňuje procento opotřebení nebo jiné znehodnocení, takže je někdy výrazně nižší než cena nová. Rozsah opotřebení přitom stanoví soudní znalec. I když je pojištění na novou cenu dražší, měli byste uvažovat v prvé řadě o něm, abyste v případě škody dostali dostatečnou náhradu na obnovení stavby.

 

Pojistnou částku, tedy maximální náhradu, kterou od pojišťovny získáte, si většinou můžete určit sami. Dobré je nemovitost ohodnotit takovou částku, která není ani nízká ani vysoká. V případě podpojištění vám totiž pojišťovna nemůže nahradit celou škodu a pokud nemovitost nadpojistíte, budete platit vyšší cenu pojištění než je nutné. V tomto případě vám totiž pojišťovna vyplatí škodu jen do takové výše, v jaké skutečně vznikla. 

 

Stanovit alespoň přibližně cenu pojištění nemovitosti není možné, protože je ovlivňována množstvím specifických faktorů, mezi něž patří především: 

 • výše pojistné částky, 
 • rozsah sjednaného pojistného krytí – výčet rizik, na něž se pojištění vztahuje, 
 • spoluúčast – čím je spoluúčast pojištěného vyšší, tím je nižší pojistné, 
 • způsob pojištění – na novou nebo časovou hodnotu, 
 • typ stavby – rodinný dům, garáž, rekreační objekt, 
 • umístění stavby.

 

 

 

 

 

 

 

 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená