FinExpert.e15.cz

Pojištění mazlíčka – ano či ne?

Chceme pro ně to nejlepší – tentokrát není řeč o dětech, ale mazlíčcích. Přemýšlejme ale, než podepíšeme nevýhodnou pojistku.
Pojištění mazlíčka – ano či ne?

Alespoň nějaké domácí zvíře má dnes doma více než třetina českých domácností, a protože pes je nejlepší přítel člověka, je to nejčastěji právě on. Když si člověk mazlíčka pořizuje, počítá s náklady na potravu, výbavu, očkování. Bohužel stejně jako lidé, i zvířata mívají zdravotní problémy a čas od času je třeba navštívit veterinárního lékaře. A v případě vážnějších problémů či úrazů se náklady mohou vyšplhat i do tisíců.

Proto i některé pojišťovny přišly s pojištěním pro naše zvířecí společníky. Nicméně nebuďme naivní, jejich cílem není jejich blaho či naše finanční pohodlí, nýbrž vlastní zisk. Vyplatí se nám tedy vůbec pojistka pro zvíře?

Specializované pojištění pro psy či kočky se vztahuje především na veterinární náklady a úhyn zvířete, v některých případech i na škodu třetí osobě, kterou mazlíček způsobí. Nezávisí na rase zvířete, jedinými kritérii, určujícími výši pojistného, je věk a v některých případech váhová kategorie. Základní podmínkou je především jednoznačná identifikace psa, tedy aby měl čip či evidenční známku a byl registrovaný u příslušného orgánu státní nebo obecné správy.

Vedle psa a kočky dnes u vybraných pojišťoven pojistíte např. i koně, prasata, drůbež a další domácí zvířata.

Česká pojišťovna Mazlíček

Česká pojišťovna nabízí pojištění Mazlíček, se kterým pojistíte psa nebo kočku proti úrazu nebo nemoci, proti úhynu nebo utracení, případně sebe pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou zvířetem.

Při veterinárním ošetření resp. uhynutí nebo utracení uhradí pojišťovna až 70 % nákladů, spoluúčast na náhradě škody činí minimálně 30 % z náhrady škody a roste s věkem zvířete.

Pojišťovna stanovuje věkový limit pojištěného zvířete:

 • pes do 40 kg musí být mladší 9 let;
 • pes nad 40 kg musí být mladší 5 let;
 • kočka musí být mladší 8 let.

Pro případ léčení úrazu nebo nemoci lze pojistit do výše 15, 20 nebo 30 tisíc Kč. Pojistnou událostí je nezbytné veterinární léčení pojištěného psa nebo kočky ve stavu vyžadujícím bezodkladné veterinární ošetření, způsobeném úrazem nebo onemocněním.

Pro případ uhynutí nebo utracení pojistíte psa nebo kočku do výše 5, 10, 20 nebo 30 tisíc Kč. Pojištění se vztahuje na smrt psa nebo kočky v důsledku nákazy, infekční nemoci, neinfekční získané nemoci, úrazu, operace, porodní škody nebo akutní otravy.

Vedle toho můžete pojistit odpovědnost za škody, kdy pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit vzniklou škodu způsobenou pojištěným psem nebo kočkou jiné osobě úrazem nebo jiným poškozením zdraví, poškozením nebo zničením věci. Lze pojistit pro případ škody na zdraví do výše 2 000 000 Kč, pro škodu na věci na 1 000 000 Kč a finanční škodu do 500 000 Kč.

Pokud tak například pojistíte dvouletého boloňského psíka proti úrazu a nemoci, úhynu i odpovědnosti za škodu na maximální částky, zaplatíte ročně 4 500 Kč. Pokud ale za stejných podmínek pojistíte např. Bordeauxskou dogu, zaplatíte již 6 100 Kč.

Abyste mohli uzavřít pojištění pro případ nemoci či úrazu, musí mít zvíře průkaz původu, v případě psa úhynu či utracení navíc průkaz původu.

Při uzavření pojistky on-line získáte slevu 10 % z ceny.

Česká podnikatelská pojišťovna: Pojištění psů HAFAN

Pojištění zahrnuje náklady na veterinární léčbu psa a je platné na území České republiky, za příplatek k základnímu pojistnému lze psa pojistit také kdekoliv mimo ČR.

Pojistit svého psa můžete, pokud je starší 6 měsíců, ale v době sjednání ještě nedosáhl 8 let. Pes musí být také evidován u obecního nebo městského úřadu. Nevyžaduje se čipování nebo tetování.

Roční pojistné plnění lze sjednat od 10 do 30 tisíc Kč, přičemž částka může být vyčerpána v průběhu jednoho roku jednou nebo více pojistnými událostmi. Výši spoluúčasti si můžete zvolit v rozmezí 500, 1 000, 1 500 a 2 000 Kč. Kromě samotného psa můžete pojistit také sami sebe proti odpovědnosti za škody na zdraví či majetku, které zvíře způsobí.

Slavia pojišťovna: Pejsek a kočička

Základní pojištění kryje náklady na veterinární péči, doplňkově lze zřídit i pojištění úhynu. Pojištění psů a koček za Vás uhradí až 120 000 Kč ročně.

Výše pojistky závisí na zvoleném pojistném plnění a v případě psů také na hmotnosti v dospělosti podle plemene. Čím dříve majitel psa nebo kočku pojistí, tím nižší bude platit pojistné.Minimální vstupní věk psa je 6 měsíců; pes musí před uzavřením pojištění získat očkováním imunitu proti následujícím nemocem: vzteklina, psinka, parvoviróza, infekční zánět jater, parainfluenza, leptospiróza. Minimální vstupní věk kočky je 5 měsíců a kočka musí před uzavřením pojištění získat očkováním imunitu proti rhinotracheitis, calicivirus, virové leukémii, peritonitidě.

Horní věkovou hranici pojišťovna u pojištění úrazu či nemoci nestanovuje. Jinak je tomu u pojištění úhynu, kdy nesmí být zvíře starší 6 let. U tohoto doplňkového pojištění navíc musí být vaše kočka čistokrevná a s posudkem znalce.

Veterinární výkony, jejichž náklady jsou předmětem pojištění veterinární péče:

 • vyšetření veterinárním lékařem v případě úrazu nebo nemoci,
 • léčiva aplikovaná veterinárním lékařem v případě úrazu nebo nemoci,
 • ambulantní chirurgické zákroky provedené veterinárním lékařem v případě úrazu nebo nemoci,
 • anestesie,
 • náklady nutné hospitalizace po dobu až 2 dnů při každé pojistné události,
 • 50 % nákladů za třetí a každý další den hospitalizace, maximálně však 10 dnů hospitalizace při každé pojistné událost

Pojištění úhynu, se sjednává na dobu určitou. Pojistná doba je dána celistvým násobkem pojistných roků; koncem pojištění je poslední den pojistného roku, ve kterém pojištěné zvíře dosáhne výstupního věku pro pojištění úhynu. Výstupní věk pojištění úhynu je 8 let pro kočky a pro psy hmotnostních kategorií do 50 kg, 6 let pro psy hmotnostní kategorie nad 50 kg.

Pro pojištění asistenčních, slepeckých a záchranářských psů poskytuje pojišťovna 50% slevu z pojistného.

Hasičská vzájemná pojišťovna: Pojištění odpovědnosti za škody způsobené psem, koněm

HVP nenabízí pojištění zvířete jako takové, pouze Pojištění odpovědnosti za škody způsobené psem či koněm. Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou psem nebo koněm třetí osobě a na osobu, které byl pes nebo kůň, svěřen do opatrování. Pojištění lze uzavřít samostatně, nebo jako součást pojištění domácnosti.

Kooperativa pojišťovna

Kooperativa pojišťovna nenabízí speciální pojištění domácích mazlíčků, ale zahrnuje je do pojištění domácnosti, a proto je i pojistná částka stanovena v rámci jednotlivých variant pojištění.

ČSOB Pojišťovna

ČSOB Pojišťovna nenabízí klasické pojištění domácích mazlíčků, ale v rámci pojištění domácnosti Domov Expres je možné pojistit odpovědnost z držby zvířete.

Česká pojišťovna: Pojištění zvířat

ČP nabízí komplexní ochranu chovaných hospodářských zvířat proti nákazám a dalším hromadným škodám. Základní pojištění se vztahuje na případy škod v důsledku uhynutí, utracení nebo nutné porážky hospodářských zvířat z důvodu:

 • nákazy (např. slintavky a kulhavky, moru prasat, BSE);
 • jiných hromadných onemocnění infekčního nebo parazitárního původu;
 • neohlášené přerušení dodávky elektrického proudu;
 • zasažení zvířete elektrickým proudem;
 • přehřátí organismu zvířete způsobeného extrémně vysokými atmosférickými teplotami (drůbež);
 • akutní otravy exogenními jedovatými látkami;
 • živelní události (např. požáru, povodně nebo záplavy).

Pojištění vybraných kategorií hospodářských zvířat lze rozšířit o další pojistná nebezpečí:

 • akutní neinfekční nemoc;
 • úraz;
 • porodní škody;
 • připojištění pro případ odcizení - určeno pro skot chovaný na pastvinách.

Pojištění zvířete se vyplatí

V součtu vyjde léčba psích zranění a nemocí ročně v ČR na téměř 2 miliardy korun. Ceny veterinární péče se přitom neustále zvyšují, každý chovatel o tom ví své. I z toho důvodu neustále stoupá také počet lidí, kteří své čtyrnohé společníky pojišťují. Jen za rok 2012 uzavřelo pojištění psů přes 1 000 byvatel ČR (zdroj: www.epojisteni.cz). Pojištění zvířete jako takového se jistě vyplatí a vám dodá na klidu. Méně jednoznačná už je situace s pojištěním odpovědnosti za škodu zvířetem způsobenou. Možná hned začínáte sčítat, kolik bot vám rozkousal, ohryzaný gauč a podobně. Je nutné si však uvědomit, že se pojištění vztahuje pouze na škody na třetích osobách a jejich majetku! Proto nejprve zvažte, jak velké je riziko, že váš miláček okouše cizí boty či cizí gauč, či v nejhorším případě poraní třetí osobu.

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Kamarádka měla u pejska sjednáno pojištění Mazlíček ...
Marsy
12. 11. 2016, 11:28

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená