FinExpert.e15.cz

Pojištění hypotéky aneb každá „legrace“ něco stojí

Pojištění splátek hypotečního úvěru - standardní finanční produkt, který vás může zbavit starosti.
Pojištění hypotéky aneb každá „legrace“ něco stojí

Většina lidí má při úvahách o využití hypotečního úvěru obavy z toho, že v jeho průběhu nastane situace, která jeho splácení ohrozí.V současné době je možno se proti nepříznivým důsledkům takové situace pojistit, a to speciálním pojištěním, které lze obvykle uzavřít v bance společně při uzavírání hypoteční smlouvy.

Faktory ovlivňující výši pojistného

Dle toho jaké rizikové situace jsou tímto pojištění kryty, lze obecně rozlišit následující tři varianty (úrovně) pojištění úvěru:

  • Pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity
  • Pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity a pracovní neschopnosti
  • Pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání

Pokud nastane některá z uvedených rizikových situací a způsob, jímž tato situace nastala, není uveden ve výlukách, čemuž se tento článek bude ještě věnovat, hradí pojišťovna za klienta po určitou dobu splátku hypotečního úvěru, či např. v případě smrti uhradí najednou celou nesplacenou část.

Výše pojistného v rámci uvedených možných pojištění úvěrů je poté závislá především na následujících faktorech:

  • Výše splátky úvěru
  • Počet rizikových situací zahrnutých v pojištění
  • Pravděpodobnost výskytu rizikové situace

Pokud se podíváme na rizikové situace v uvedených třech úrovních pojištění úvěru, lze uvést, že pojistné za pojištění, které kryje riziko pracovní neschopnosti, a především riziko ztráty zaměstnání, je z nich nejrizikovější. Tato skutečnost je ovlivněna jednak tím, že se jedná o běžné životní situace, které v životě člověk mohou nastat, a také nastávají běžně a opakovaně, a taktéž to souvisí s tzv. morálním hazardem. Morální hazard je termín, který používá již standardní ekonomická teorie a lze si pod ním v rámci pojišťovnictví představit skutečnost, kdy se pojištěný chová takovým způsobem, jakým by se v případě, kdy by pojištěn nebyl, nikdy nechoval.

Pokud se týká konkrétních částek měsíčního pojistného pro jednotlivé úrovně pojištění úvěru, pohybují se od cca 3 % do cca 7 % z měsíčních splátek hypotečního úvěru navýšených o poplatky za správu účtu apod. V případě, že není zajištěna celá část úvěru, je částka pojistného poměrně snížena.

Číst pojistné podmínky se každopádně vyplatí

Také je velmi dobré si přečíst pojistné podmínky, jelikož u jednotlivých druhů pojištěných rizik existují i tzv. výluky neboli situace, kdy pojišťovna neposkytuje pojistné plnění. V případě pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu se může jednat např. o těhotenství, potrat a porod, léčení závislosti, AIDS/HIV, neschopnost z důvodu plastické operace, psychického onemocnění nebo i např. v důsledku nemoci nebo úrazu, který vznikl při lyžování mimo vyznačené trasy. Nárok na plnění z pojištění v důsledku pracovní neschopnosti je navíc až po uplynutí tzv. čekací doby, která obvykle bývá v řádu i několika měsíců. Dále bývají stanoveny další restrikce jako např. minimální doba nemoci pro výplatu plnění či při uzavíraní pojištění požadavek na maximální počet dní neschopnosti v uplynulém roce.

Pokud se týká výluky v případě rizika ztráty zaměstnání, je zde obvykle aplikována taktéž čekací lhůta v řádu několika měsíců, a navíc je omezeno i vyplácení pojistného plnění z tohoto pojištění, a to taktéž po dobu několika měsíců. Důležitou podmínkou při pojištění tohoto rizika je taktéž podmínka, že zaměstnanec musí mít uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou a není ve zkušební době. Dále musí jít o případ, kdy je propuštěn zaměstnanec z organizačních důvodů, tedy nikoliv z důvodu porušení pracovní kázně, dohodou apod.

Znovu tedy platí, že nečíst pojistné podmínky, i když bývají psány velice malým písmem, se nemusí vyplatit, což platí v odvětví pojišťovnictví obecně. Výluk z pojištění bývá u tohoto typu pojištění opravdu mnoho a klient se diví obvykle až příliš pozdě, že zrovna událost, která se mu udála, je v těchto výlukách uvedena. 

Kdo by se měl pojistit?

O pojištění hypotečního úvěru (resp. splátek hypotečního úvěru) by měl určitě přemýšlet živitel rodiny, neboli ta osoba, jejíž příjmy pokud vypadnou, tak to ohrozí existenční minimum rodiny. Naopak u osoby, která splácí hypoteční úvěr v souvislosti s pořízením nemovitosti jako investice, kdy tuto nemovitost pronajímá a splátky hypotečního úvěru jsou tedy hrazeny z pronájmu, není toto pojištění zase tak důležité.

Další článek


 

Související články


celkem 3 komentáře

Nejnovější komentáře

Re: Katastrofa
Mirek 2
11. 12. 2007, 07:12
Katastrofa
Mirek
10. 12. 2007, 22:31
vy*canost
MoB
6. 12. 2007, 10:45

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená