FinExpert.e15.cz

Podporu v nezaměstnanosti mají OSVČ nízkou

Když se nedaří, tak je velmi důležité včas ukončit činnost.
Podporu v nezaměstnanosti mají OSVČ nízkou

Když se nedaří, tak je velmi důležité včas ukončit samostatnou výdělečnou činnost, v opačném případě se zpravidla hromadí dluhy. I OSVČ mají nárok na podporu v nezaměstnanosti. 

Všechny osoby samostatně výdělečně činné nesou riziko, že se jim nebude dařit, nebudou mít dostatečný odbyt pro své výrobky nebo služby, že někteří odběratelé nezaplatí nebo se změní situace. Včasné ukončení neprosperující činnosti je rovněž uměním. 

  • Když zaměstnavatel neplatí za zaměstnance povinné sociální a zdravotní pojištění, neboť má finanční problémy, tak je sankciován zaměstnavatel. OSVČ na hlavní činnost musí vždy platit povinné sociální a zdravotní pojištění, neplacení povinného pojistného z důvodu špatné finanční situace, problémy prohlubuje, je předepsáno penále. 
OSVČ a podpora v nezaměstnanosti

OSVČ a podpora v nezaměstnanosti

Jak postupovat, když se v samostatné výdělečné činnosti nedaří?

Než minimální zisk, raději evidence na úřadu práce

Zatímco na ošetřovné nemají OSVČ nikdy nárok a na nemocenské dávky pouze v případě, že si platí dobrovolné nemocenské pojištění, tak na podporu v nezaměstnanosti mají OSVČ v případě získání potřebné doby pojištění a placení povinného sociálního pojištění nárok. Při potížích v samostatné výdělečné činnosti je tedy vhodné činnost včas ukončit, registrovat se na úřadu práce a hledat si aktivně zaměstnání nebo promýšlet další postup. 

Dokumenty od OSSZ jsou nutností

OSVČ, které chtějí ukončit svoji samostatnou výdělečnou činnost, musí nejdříve splnit svoji oznamovací povinnost u místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) a oznámit, že ukončují svoji samostatnou výdělečnou činnost. Příslušná pracovnice OSSZ předá následně potřebné potvrzení pro úřad práce, kde jsou uvedeny potřebné údaje (zejména získaná doba pojištění, vyměřovací základ za poslední zúčtovaný rok, ze kterého bylo zaplaceno sociálního pojištění). Jak vysokou podporu v nezaměstnanosti bude OSVČ mít závisí právě na tom, jak vysoké sociální pojištění bylo placeno. 

  • Pro přiznání podpory v nezaměstnanosti je nutné získat v posledních dvou letech dobu pojištění 12 měsíců účasti na sociálním pojištění. Tato podmínka platí stejně pro zaměstnance i OSVČ. 

Ukončení samostatné výdělečné činnosti je nutné oznámit i na příslušné zdravotní pojišťovně, stejně potom je nutné oznámit zařazení do evidence na úřadu práce. OSVČ na hlavní činnost totiž musí za každý měsíc platit zdravotní pojištění, v roce 2014 minimálně 1 752 Kč. Za občany v evidenci úřadu práce platí zdravotní pojištění stát. 

Střídání zaměstnání a výdělečné činnosti

Podpora v nezaměstnanosti se vždy vypočítává z poslední výdělečné činnosti před registrací na úřadu práce. Občané, kteří během roku vystřídají více zaměstnání a samostatnou výdělečnou činnost, musí počítat s tím, že podpora v nezaměstnanosti se jim bude počítat z posledního příjmu

  • Pan Novák má vysoké zisky ze samostatné výdělečné činnosti, ale je často na cestách. Aby byl více s rodinou, tak činnost ukončí a nastoupí do zaměstnání. Skutečné podmínky v zaměstnání jsou však odlišné (zejména nízká mzda), než si myslel a po dvou měsících v práci končí a registruje se na úřad práce. Podpora v nezaměstnanosti se bude panu Novákovi počítat z příjmu ze zaměstnání. 
  • Paní Novotná měla vysokou mzdu v zaměstnání a myslela si, že jako OSVČ bude na tom ještě lépe. Proto podala v práci výpověď a začala podnikat. Výsledky v podnikání jsou však slabé a činnost je po několika měsících ukončená. Podpora v nezaměstnanosti u paní Novákové se bude počítat z její samostatné výdělečné činnosti.

Podpora náleží od 5 měsíců do 11 měsíců

Délka pobírání podpory v nezaměstnanosti je shodná pro všechny občany, občané do 50 let mohou pobírat podporu v rozsahu 5 měsíců, občané od 50 let do 55 let věku po dobu 8 měsíců a občané starší 55 let po dobu 11 měsíců. V prvních dvou měsících činí podpora v nezaměstnanosti standardně 65 % (existují výjimky), další dva měsíce 50 % a následující měsíce 45 % z přepočteného vyměřovacího základu. Maximálně může v roce 2014 činit podpora v nezaměstnanosti 14 281 Kč měsíčně. 

  • U OSVČ se tedy podpora v nezaměstnanosti nepočítá z hrubého zisku, ale z vyměřovacího základu, ze kterého bylo zaplaceno za daný rok sociální pojištění. 

Minimální pojistné - nízká podpora

Vyměřovacím základem pro placení sociálního pojištění (důchodového pojištění) u OSVČ je polovina daňového základu. Když je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak je nutné zaplatit sociální pojištění z minimálního vyměřovacího základu. za rok 2013 je minimální vyměřovací základ 77 652 Kč. Podpora v nezaměstnanosti se počítá z měsíčního vyměřovacího základu, minimální je tedy 6 471 Kč. 

Praktický příklad 1) 

Paní Zelená (47 let) měla za celý rok 2013 hrubý zisk (příjem - výdaj) 140 000 Kč, začátkem roku 2014 zakázky ještě poklesly, a proto se rozhodla ukončit činnost. Sociální pojištění za rok 2013 zaplatila z minimálního vyměřovacího základu 77 652 Kč, neboť skutečný vyměřovací základ 70 000 Kč (140 000 Kč x 50 %) je nižší. 

  • Podpora v nezaměstnanosti u paní Zelené se bude počítat z minimálního vyměřovacího základu. Měsíčně je to částka 6 471 Kč, právě z této částky zaplatila paní Zelená sociální pojištění. 
  • V prvních dvou měsících bude paní Zelená pobírat podporu v nezaměstnanosti ve výši  4 207 Kč (6 471 Kč x 65 %), další dva měsíce 3 236 Kč (6 471 Kč x 50 %) a poslední pátý měsíc ve výši 2 912 Kč (6 471 Kč x 45 %). 

Praktický příklad 2)

Podnikatelka paní Červená (43 let) má za rok 2013 zisk ve výši 420 000 Kč. OSSZ již doručila Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013. Nesprávně se domnívá, že se jí bude podpora v nezaměstnanosti počítat z přepočteného měsíčního zisku 35 000 Kč (420 000 Kč: 12 měsíců). Vyměřovacím základem je totiž 210 000 Kč (420 000 Kč x 50 %). Přepočtený měsíční vyměřovací základ je tedy 17 500 Kč.  

  • První dva měsíce bude podpora v nezaměstnanosti ve výši 11 375 Kč (17 500 Kč x 65 %), další dva měsíce ve výši 8 750 Kč (17 500 Kč x 50 %) a poslední měsíc 7 875 Kč (17 500 Kč x 45 %). 
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená