FinExpert.e15.cz

Podpora v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti je pravděpodobně nejvíce diskutovanou dávkou státní podpory. Měla by být tak vysoká, aby motivovala ke shánění práce, ale aby současně poskytla dostatečnou finanční jistotu těm, kteří práci skutečně sehnat nemohou.

Prvním předpokladem, který vás kvalifikuje pro pobírání podpory v nezaměstnanosti, je registrace na úřadu práce. Pro ty, kteří předtím pracovali, sice platí po skončení pracovního poměru ještě ochranná lhůta 42 dní, ale raději navštivte pracovní úřad co nejdříve. Jestliže totiž po uplynutí této lhůty onemocníte a nebudete na úřadu práce evidováni, nemáte nárok na nemocenskou. Po registraci je potřeba do osmi dnů nahlásit své zdravotní pojišťovně, že jste se stali uchazečem o zaměstnání. Pokud tuto povinnost nesplníte, můžete dostat pokutu až 10 000 Kč. Doba evidence u úřadu práce se započítává i jako doba pro nárok na důchod.

 

Na některé uchazeče se ale bohužel přiznání podpory nevztahuje. Především podporu nedostane člověk, který v posledním půlroce dostal výpověď pro hrubé porušení kázně, nebo opakovaně pro neuspokojivé pracovní výsledky. Rovněž na ni nemá nárok ten, kdo v posledních třech letech nepracoval dohromady ani jeden rok.

O podporu se připravíte, jestliže jste nejméně dvakrát za poslední půlrok ukončili pracovní poměr výpovědí bez udání zákonem vymezených důvodů, což jsou zdravotní důvody nebo péče o dítě či o bezmocnou osobu. Podporu nedostanou ani lidé, kteří úmyslně maří součinnost s úřadem práce nebo bez opodstatnění odmítnou vhodné zaměstnání.

Podpora není vyplácena, pokud uchazeč splňuje nárok na starobní důchod, pobírá dávky nemocenského pojištění, nastoupil vojenskou základní nebo civilní službu, vazbu nebo výkon trestu.

 

Naopak podpora náleží uchazeči, který byl v posledních 3 letech zaměstnán alespoň po dobu dvanácti měsíců. Do doby zaměstnání se počítá: 

  • studium,
  • příprava občana se ZPP pro pracovní uplatnění,
  • výkon vojenské základní nebo civilní služby,
  • péče o dítě do věku 3 let nebo dlouhodobě těžce postižené dítě do věku 18 let,
  • péče o blízkou bezmocnou osobu nebo blízkou částečně bezmocnou osobu starší 80 let,
  • doba pobírání invalidního důchodu.

Podpora je vyplácena nejdéle po dobu šesti měsíců. Pokud se účastníte rekvalifikačního kursu úřadu práce, je podpora vyplácena až do ukončení rekvalifikace. Výše podpory je stanovena na základě průměrného měsíčního čistého příjmu v posledním zaměstnání. Po dobu prvních 3 měsíců pobírá uchazeč 50 % příjmu a 40 % příjmu po zbývající dobu. Pokud se rekvalifikuje, má nárok na 60 % příjmu. Jestliže nelze předchozí příjem zjistit, počítá se podpora z životního minima. Pro samostatně výdělečné osoby se podpora stanoví na základě vyměřovacího základu důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku nezaměstnanosti.

Další článek


 

celkem 3 komentáře

Nejnovější komentáře

To pilot
Lugaid
23. 11. 2004, 09:40
Podpora
Pavla
29. 6. 2004, 11:59
chá
pilot
30. 5. 2003, 08:54

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená