FinExpert.e15.cz

Podnikejte při rodičovské

Stačí nápad a můžete začít. Podmínky jsou v Česku příznivé a administrativní požadavky nejsou náročné.
Podnikejte při rodičovské

Nejdůležitějším předpokladem pro vlastní podnikání je samozřejmě dobrý podnikatelský nápad a odvaha. Podnikající maminka není v Česku ničím výjimečným. Internet zvyšil výdělečné možnosti, čehož řada rodičů využila.

Při pobírání mateřské podnikat nejde. Jakmile však nejčastěji po 28 týdnech začnete pobírat rodičovský příspěvek, můžete se pustit do podnikání. Ideální jsou podnikatelské činnosti s malými vstupními náklady, které lze provozovat z domova jako třeba překládání, tlumočení či provozování internetového obchodu.

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek?

Výše rodičovského příspěvku je v Česku vysoká - při tříleté varientě činí 7 600 Kč a je škoda o tento přípěvek přijít, když je podnikatelský záměr nejistý nebo přivýdělek malý. Je vhodné proto při samostatné výdělečné činnost splnit zákonné podmínky a nadále pobírat rodičovský příspěvek. Na rodičovský příspěvek má maminka nárok, jestliže bude po celý kalendářní měsíc osobně pečovat o nejmladší dítě v rodině.

Jak začít?

Aby mohl rodič při provozovat samostatnou výdělečnou činnost a zároveň pobírat rodičovský příspěvek, tak musí být splněna podmínka celodenní péče o dítě. Při splnění této podmínky má nárok na rodičovský příspěvek, i když bude pracovat nebo podnikat.

Podmínka celodenní péče je splněna i tehdy, když bude dítě v jeslích, mateřské škole nebo jiném zařízení pro děti předškolního věku za předpokladu dodržení těchto podmínek:

  • dítě mladší 3 let navštěvuje jesle nejvýše 5 kalendářních dní v měsíci
  • dítě starší 3 let navštěvuje školku maximálně 4 hodiny denně nebo 5 dní v měsíci

Pokud je zákonná podmínka splněna je zapotřebí se registrovat na živnostenském úřadu. Této povinnosti se však vyhnou maminky, které budou provozovat samostatnou výdělečnou činnost, která není živností například svobodné profese jako hudebník, herec, spisovatel, sportovec… Naproti tomu tlumočníci či advokáti potřebují vlastní speciální oprávnění. Ať už bude maminka vykonávat jakoukoliv z uvedených činností, pro daňové účely a platby pojistného bude považována za OSVČ.

Stačí zajít na živnostenský úřad

Pro některé živnosti musí být splněny potřebné odborné předpoklady, nemůže je tedy provozovat každý. Jedná se o řemeslné, vázané a koncesované živností. Pro volnou živnost - přes 80 oborů -nemusí být splněna žádná odborná ani jiná způsobilost.

Při vyřizování živnostenského oprávnění na libovolném živnostenském úřadě stačí vyplnit Jednotný registrační formulář, čímž je splněna oznamovací a registrační povinnost vůči všem institucím, tedy OSSZ, FÚ a příslušné zdravotní pojišťovně. Za nesplnění registrační povinnosti můžete dostat pokutu, napříklaf od zdravotní pojišťovny 10 000 Kč, při opakovaném nesplnění až 20 000 Kč. 

Proč využít paušálu

Podnikající maminka bude pravděpodobně platit pouze daň z příjmu fyzických osob, sociální a zdravotní pojištění. Nejjednodušší způsob pro prokázání uváděných údajů je stanovení výdajů paušálem - evidenci příjmů. Výše paušálu závisí na provozované činnosti, pohybuje se od 30 % do 80 %. Jaké výhody nabízí paušál?

  • Tuto metodu zvládne téměř každý
  • Nemusí se schovávat výdajové doklady

Jak zjistit údaje pro daňové přiznání z evidence příjmů?

Po skončení roku 2010 si podnikající rodič ze své evidence sečte všechny dosažené příjmy za rok 2010. Výdaje následně jednoduše spočítá procentem z příjmu, 30 % až 80 %. Forma evidence není v zákoně striktně stanovena. Při případné kontrole se však musí doložit všechny příjmy a výdaje, majetek a závazky. Je nutné archivovat všechny potřebné doklady jako bankovní výpisy, faktury, atd. v souladu se zákonem.

Výhody pro platbu pojistného

Při pobírání rodičovského příspěvku je samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů. Nemusí tak být dodržena povinnost hradit minimální zdravotní a sociální pojištění.

Příklad
Jestliže bude mít maminka za rok 2010 příjem ze samostatné výdělečné činnosti 100 000 Kč a uplatní 60% výdajový paušál tedy 60 000 Kč, tak budou její povinné odvody minimální.

  • Zdravotní pojištění

(100 000 Kč – 60 000 Kč) ˟ 0,5 ˟  0,135 = 2 700 Kč

  • Sociální pojištění

 Zisk 40 000 Kč je nižší než hranice pro platbu sociálního pojištění při vedlejší činnosti, tedy nižší než 56 532 Kč. Odvod na sociálním pojištění bude 0 Kč

  • Daň z příjmu

(100 000 Kč – 60 000 Kč) ˟ 0,15 = 6 000 Kč, při uplatnění základní slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč je však daňová povinnost nulová.

Které tiskopisy a kdy odevzdat?

Všechny OSVČ, i ti s nulovými příjmy, musí za každý rok vyplnit a v zákonné lhůtě odevzdat tyto tiskopisy: přiznání k dani z příjmu fyzických osob na místně příslušný FÚ, Přehled o příjmech a výdajích na místně příslušnou OSSZ a zdravotní pojišťovnu. Všechny tiskopisy je nutné vyplnit a odevzdat, i když byla samostatně výdělečná činnost provozována třeba až od listopadu.

  • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

 Základní termín pro odevzdání daňového přiznání je do konce března následujícího roku - za rok 2010 do konce března 2011. Jestliže daňové přiznání bude zpracovávat daňový poradce, tak do konce června následujícího roku.

  • Přehled o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovně

Základní termín je do konce dubna, při zpracování Přehledu daňovým poradcem do konce července. Zdravotní pojišťovna musí být o této skutečnosti informováno do konce dubna. Při nedodržení termínu pro odevzdání Přehledu může být uložena pokuta až ve výši 50 000 Kč.

  • Přehled o příjmech a výdajích na OSSZ

Platí stejné termíny jako u zdravotního pojištění. Při opakovaném porušení povinnosti však může OSSZ udělit pokuta až do výše 100 000 Kč. 
 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená