FinExpert.e15.cz

Podnikáte? Jaký budete mít důchod?

Podmínky pro přiznání starobního důchodu jsou stejné pro zaměstnance i OSVČ. V praxi však mají OSVČ důchod nižší.
Podnikáte? Jaký budete mít důchod?

Placení minimálních záloh na průměrný důchod rozhodně nestačí. Aby měla osoba samostatně výdělečně činná nárok na starobní důchod, musí dosáhnout důchodového věku a získat potřebný počet let pojištění, stejně jako zaměstnanec.

Výše důchodu závisí na osobním vyměřovacím základu a získaném počtu let pojištění.
Zjednodušeně řečeno je u zaměstnance osobním vyměřovacím základem průměrný měsíční příjem za období od roku 1986 až po současnost. V budoucnu to bude za posledních 30 let před odchodem do důchodu. Dřívější příjmy jsou pro výpočet osobního vyměřovacího základu přepočteny koeficientem zohledňujícím inflaci.

U OSVČ je vyměřovacím základem v jednotlivých letech polovina rozdílu mezi příjmy a výdaji. 
V Česku činil k 30. červnu letošního roku průměrný důchod 10 075 Kč. Většina OSVČ však na průměrný důchod zpravidla nedosáhne, důvodem jsou jejich nižší odvody na důchodovém pojištění v produktivním věku oproti zaměstnancům. OSVČ platící minimální zálohy na důchodovém pojištění (např. pro rok 2010 ve výši 1 720 Kč měsíčně), tak musí počítat s nižším důchodem a zvýšit vlastní úložky na penzi. Vlastní spoření a finanční zabezpečení je pro OSVČ pro zajištění dostatečné životní úrovně v penzi důležité. Druhou alternativou je dobrovolně si zvyšovat vyměřovací základ a platit v produktivním věku vyšší odvody na důchodovém pojištění.

Praktický příklad

V našem ukázkovém příkladě si vypočítáme důchod zaměstnance pana Nováka a OSVČ pana Novotného. Pan Novák byl po celou dobu zaměstnanec, pan Novotný začal podnikat již v roce 1991. Pan Novák měl od roku 1986 až do roku 2009 průměrnou měsíční mzdu 25 000 Kč. Pan Novotný měl do roku 1991 stejnou mzdu jako pan Novák, od roku 1991 činil jeho zisk (tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji) měsíčně 25 000 Kč. Oba pánové získali dobu pojištění 44 let. Jak vysoký budou mít důchod?

Výpočet starobního důchodu u zaměstnance pana Nováka

Rok

Roční příjem

Koeficient

Přepočtený příjem

1986

37 506 Kč

7,9988

300 000 Kč

1987

38 290 Kč

7,8349

300 000 Kč

1988

39 163 Kč

7,6602

300 000 Kč

1989

40 112 Kč

7,4790

300 000 Kč

1990

41 580 Kč

7,2150

300 000 Kč

1991

47 983 Kč

6,2522

300 000 Kč

1992

58 764 Kč

5,1052

300 000 Kč

1993

73 607 Kč

4,0757

300 000 Kč

1994

87 260 Kč

3,4380

300 000 Kč

1995

103 405 Kč

2,9012

300 000 Kč

1996

122 439 Kč

2,4502

300 000 Kč

1997

135 342 Kč

2,2166

300 000 Kč

1998

147 958 Kč

2,0276

300 000 Kč

1999

160 137 Kč

1,8734

300 000 Kč

2000

170 697 Kč

1,7575

300 000 Kč

2001

185 254 Kč

1,6194

300 000 Kč

2002

198 807 Kč

1,5090

300 000 Kč

2003

212 194 Kč

1,4138

300 000 Kč

2004

226 278 Kč

1,3258

300 000 Kč

2005

238 001 Kč

1,2605

300 000 Kč

2006

253 700 Kč

1,1825

300 000 Kč

2007

272 405 Kč

1,1013

300 000 Kč

2008

294 580 Kč

1,0184

300 000 Kč

2009

300 000 Kč

1,0000

300 000 Kč

celkem

x

x

7 200 000 Kč

• osobní vyměřovací základ = 7 200 000/8766 ∙ 30,4167 = 24 983 Kč
• redukce do 10 500 Kč (100 %) = 10 500 Kč
• redukce od 10 501 Kč do 27 000 Kč (30 %) = 4 345 Kč
• redukce od 27 000 Kč (10 %) = 0 Kč
• redukovaný osobní vyměřovací základ = 14 845 Kč (10 500 Kč + 4 345 Kč + 0 Kč)
• základní výměra důchodu = 2 170 Kč
• procentní výměra za odpracované roky = 44 let ∙ 1,5 % = 66 %
• procentní výměra důchodu = 9 798 Kč (14 845 Kč ∙ 66 %)
• měsíční důchod celkem = 11 968Kč (2 170 Kč + 9 798Kč)

Měsíční penze pana Nováka, jehož mzda v produktivním věku činila vždy 25 000 Kč měsíčně a získal 44 let pojištění, bude 11 968 Kč.

Výpočet starobního důchodu u OSVČ pana Novotného

Rok

Roční příjem

Koeficient

Přepočtený příjem

1986

37 506 Kč

7,9988

300 000 Kč

1987

38 290 Kč

7,8349

300 000 Kč

1988

39 163 Kč

7,6602

300 000 Kč

1989

40 112 Kč

7,4790

300 000 Kč

1990

41 580 Kč

7,2150

300 000 Kč

1991

23 992 Kč

6,2522

150 000 Kč

1992

29 382 Kč

5,1052

150 000 Kč

1993

36 803 kč

4,0757

150 000 Kč

1994

43 630 Kč

3,4380

150 000 Kč

1995

51 703 Kč

2,9012

150 000 Kč

1996

61 219 Kč

2,4502

150 000 Kč

1997

67 671 Kč

2,2166

150 000 Kč

1998

73 979 Kč

2,0276

150 000 Kč

1999

80 068 Kč

1,8734

150 000 Kč

2000

85 349 Kč

1,7575

150 000 Kč

2001

92 627 Kč

1,6194

150 000 Kč

2002

99 404 Kč

1,5090

150 000 Kč

2003

106 097 Kč

1,4138

150 000 Kč

2004

113 139 Kč

1,3258

150 000 Kč

2005

119 000 Kč

1,2605

150 000 Kč

2006

126 850 Kč

1,1825

150 000 Kč

2007

136 203 Kč

1,1013

150 000 Kč

2008

147 290 Kč

1,0184

150 000 Kč

2009

150 000 Kč

1,0000

150 000 Kč

celkem

x

x

4 350 000 Kč

• osobní vyměřovací základ = 4 350 000/8766 ∙ 30,4167 = 15 094 Kč
• redukce do 10 500 Kč (100 %) = 10 500 Kč
• redukce od 10 501 Kč do 27 000 Kč (30 %) = 1 378 Kč
• redukce od 27 000 Kč (10 %) = 0 Kč
• redukovaný osobní vyměřovací základ = 11 879 Kč (10 500 Kč + 1378 Kč + 0 Kč)
• základní výměra důchodu = 2 170 Kč
• procentní výměra za odpracované roky = 44 let ∙ 1,5 % = 66 %
• procentní výměra důchodu = 7 841 Kč (11 879 Kč ∙ 66 %)
• měsíční důchod celkem = 10 011 Kč (2 170 Kč + 7 841 Kč)

Měsíční penze pana Novotného, jehož mzda nebo zisk v produktivním věku činil vždy 25 000 Kč a získal 44 let pojištění, bude 10 011 Kč.

Shrnutí

Na našem ukázkovém příkladě vidíme, že měsíční penze zaměstnance majícího stejný příjem jako OSVČ je vyšší o téměř 2 000 Kč. To je naprosto v pořádku, protože odvody na sociálním pojištění jsou za zaměstnance vyšší než u OSVČ (při stejném příjmu). Nebýt vysoké redukce při výpočtu důchodu (nad osobní vyměřovací základ nad 10 500 Kč), tak by byl rozdíl ve výši důchodu v našem příkladě ještě vyšší.

V Česku platí, že čím vyšší příjem občan má, tím nižší je poměr důchodu k dosahované mzdě. Dle rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 16. dubna letošního roku však bude muset dojít do konce září 2011 ke změně při výpočtu státního důchodu, aby byl způsob výpočtu více spravedlivý a výše starobního důchodu více korespondovala s dosahovanými příjmy před odchodem do důchodu.

Další článek


 

celkem 10 komentářů

Nejnovější komentáře

Mělo by se zohlednitto, že OSVČ si musí sehnat práci...
MILOSLAV ŠKOPEK
17. 5. 2011, 13:19
Redukce
Tomas
12. 9. 2010, 19:53
Re: Reakce
Mat
9. 9. 2010, 14:43
Reakce
Karla
9. 9. 2010, 09:23
Re: Ale nějak mi to nesedí, zdá se mi to velmi lživé...
Zdeněk
8. 9. 2010, 19:04

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená