FinExpert.e15.cz

Podnikání v inkubátoru

Začínající podnikatelé mohou využít podnikatelské inkubátory. V případě schválení záměru získají výhodné nájemné, balík poradenských služeb a další výhody.
Podnikání v inkubátoru

Založení firmy a první roky její existence bývají často nejnáročnějším obdobím v podnikání.Začínající podnikatel musí mít nejen dobrý nápad a odpovídající zkušenosti v oboru, ve kterém se rozhodl podnikat, ale i dostatek finančních prostředků. Kromě nutných administrativních formalit si budete muset připravit podnikatelský plán, vybrat a vybavit firemní prostory, vyhledat zaměstnance, dodavatele a další spolupracovníky, navázat kontakty s potenciálními zákazníky apod. V počáteční fázi podnikání vám mohou finančně i odborně pomoci tzv. podnikatelské inkubátory. Dobré zkušenosti s podnikatelským inkubátorem má i advokát Martin Charvát, který se snažil k realizaci projektu Smlouvy online zajistit jakoukoliv formu dotace či jiných externích zdrojů a výhod.

Pomoc začínajícím podnikatelům

Podnikatelské inkubátory bývají definovány jako zařízení (objekt, budova) pro začínající podnikatele. Zařízení nabízejí začínajícím podnikatelům zázemí a odbornou pomoc v počáteční fázi rozvoje firmy a usnadňují jim vstup do tržního prostředí. Podnikatelské inkubátory bývají velmi často součástí dalších organizací, jako jsou vysoké školy a univerzity, firmy a finanční instituce. Podporovány jsou i samotnými městy či obcemi. Martin Charvát například využil zázemí Jihomoravského informačního centra, které je zájmovým sdružením právnických osob. Zřizovatelem tohoto zařízení jsou Jihomoravský kraj, Vysoké učení technické v Brně, Masarykova univerzita, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně a Statutární město Brno. V České republice však najdete i inkubátory fungující na ziskovém principu, které nejsou financovány z veřejných zdrojů.

Podpora není samoúčelná

Jedním z cílů každého podnikatele je dosažení zisku. Podpora, ať už ve formě bezplatných konzultací či finanční výpomoci, přispívá ke snížení nákladů spojených s podnikáním. Nižší náklady umožňují firmám vykazovat vyšší zisky. Zvýšení ziskovosti firem v rukách soukromých podnikatelů však není hlavním cílem organizací, které podnikatelské inkubátory podporují. Cílem zřizovatelů a provozovatelů inkubátorů je podpořit vznik nových pracovních míst a rozvoj daného regionu.

Inkubátor není pro každého

Každý začínající podnikatel by jistě uvítal jakoukoliv pomoc v prvních letech podnikání. Prostředí podnikatelských inkubátorů však není určeno pro každého začínajícího podnikatele s jakýmkoli projektem. Šanci na zařazení do tohoto zařízení získají pouze podnikatelé, kteří mají připraven originální a inovační projekt. Nejčastěji se můžete setkat s tzv. technologickými inkubátory (zaměřenými na inovační firmy), biotechnologickými a dalšími specializovanými inkubátory (firmy se zaměřením na určitý obor, na absolventy vysokých škol apod.).Projekt Martina Charváta například umožňuje vytvářet smlouvy a jiné právní texty prostřednictvím internetu. Při vytváření smluv uživatele provází přehledný průvodce, díky kterému si může každý, kdo průměrně ovládá počítač, vypracovat smlouvu sám. Zároveň systém a následně i právník „hlídá“ uživatele, aby se nevyskytla ve vytvořené smlouvě žádná právní chyba. Dalším příkladem může být projekt společnosti Nael, která si nechala patentovat krabičku z recyklovaného papíru určenou k hygienickému vyhození použitých žvýkaček. Plocha krabičky je současně reklamním nosičem pro prezentaci firmy, obchodní značky, produktu nebo služby.

Nabídka služeb je široká

Na podnikatelský inkubátor se můžete obrátit s každým dobrým nápadem či záměrem, který by mohl být komerčně využit. V případě splnění vstupních podmínek a zařazení do podnikatelského inkubátoru získáte potřebné prostory za zvýhodněné nájemné, poradí vám v oblasti financování vašeho projektu, se sestavením obchodního plánu, poskytnou vám základní konzultace v oblasti práva, účetnictví a daní. Dále můžete získat kontakty na odběratele, dodavatele a obchodní partnery, můžete se účastnit různě zaměřených odborných seminářů a pomohou vám s propagací produktu. Firmy, které již využily služeb podnikatelských inkubátorů, vidí největší přínos v možnosti sdílet služby s ostatními inkubovanými firmami (např. administrativní služby, propagace) a ve zvýhodněné ceně nájmu a služeb. Začínající podnikatelé mohou vzájemně konzultovat podobné problémy, sdílet vlastní zkušenosti a poskytovat si rady. Navíc umístění v podnikatelském inkubátoru přispívá ke zvýšení prestiže firmy.

Kritéria výběru firem

Každý inkubátor si stanovuje pravidla pro přijetí firmy. Kritéria jsou dána zaměřením inkubátoru. Vždy se musí jednat o podnikatele, který chce uvést na trh nový a něčím výjimečný produkt. Podnikatelské inkubátory podporují například podnikatelské záměry týkající se výroby nebo poskytování služeb. Inkubátory vyžadují, aby podnikatelský záměr obsahoval inovační potenciál, tzn. novou technologii, patent, know-how apod. Každý předložený projekt je hodnocen odborníky z oboru.

Jak se přihlásit

Máte-li projekt, o kterém si myslíte, že by mohl mít úspěch na trhu, oslovte podnikatelský inkubátor ve vašem regionu (viz tabulka). Inkubátor můžete kontaktovat osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím internetového formuláře. Uvedete základní kontaktní údaje a stručně představíte váš projekt. Zpravidla se uvádí okruh potenciálních zákazníků (čím je produkt pro zákazníky přínosný), stádium, ve kterém se produkt nachází, předpokládané datum uvedení produktu na trh a vyjmenujete případné konkurenční produkty.

Následně budete kontaktováni pracovníkem inkubátoru, který vám sdělí, zda lze projekt v jejich zařízení „inkubovat“. Pokud ano, následuje schůzka s konzultantem, který má vybranou oblast podnikání na starosti. S konzultantem projednáte podrobnosti zamýšleného projektu. Podrobněji představíte produkt a trh, na který plánujete vstoupit, odhadovanou cenu produktu a tým spolupracovníků. Konzultant vám představí podnikatelský inkubátor a jeho služby, seznámí vás s procesem schvalování projektu. Poté vyplníte oficiální žádost o vstup do inkubátoru. Spolu s žádostí je obvykle vyžadován i podnikatelský záměr. Žádost spolu s předloženým záměrem je následně posouzena vedením podnikatelského inkubátoru (radou inkubátoru). Hodnotí se především finanční, ekonomická a technická stránka projektu. Posuzuje se stupeň inovace, přínosnost a proveditelnost předloženého projektu. V případě přijetí projektu získáte roční nájemní smlouvu. Doba využívání služeb inkubátoru je časově omezena. Obvykle je maximální doba pobytu firmy v inkubátoru omezena na tři roky. U odvětví, která vyžadují delší dobu k vývoji a zavedení produktu na trh, může být doba prodloužena například až na osm let. Podle zkušenosti Martina Charváta trvala celá procedura od prvního kontaktu podnikatelského inkubátoru až po podpis nájemní smlouvy přibližně dva měsíce.

VYBRANÉ INKUBÁTORY V ČR
Praha Podnikatelský inkubátor při VŠE v Praze www.podnikat.cz
Technologické a inovační centrum ČVUT www.bic.cvut.cz
Technologické centrum AV ČR www.tc.cz
Technologické inovační centrum ČKD Praha www.tic-ckd.cz
Jihočeský kraj Centrum biologických technologií, Nové Hrady www.greentech.cz
Třeboňské inovační centrum www.tic.trebon.cz
Jihomoravský kraj Technologický inkubátor VUT www.jic.cz
Podnikatelské a inovační centrum BIC Brno www.bicbrno.cz
Vědeckotechnický park Brno-Jih www.vtpbrno.cz
Královehradecký kraj Technologické centrum Hradec Králové www.tchk.cz
Moravskoslezský kraj BIC Ostrava www.bicova.cz
Vědeckotechnologický park Ostrava www.vtpo.cz
Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava http://pi.cpit.vsb.cz
Regionální inovační centrum Frýdek-Místek www.vuhz.cz
STEEL IT - Inkubátor Třinec www.steel-it.cz
Vědecko-technologický park DAKOL www.dakol-karvina.cz
Olomoucký kraj Podnikatelský inkubátor Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci www.vtpup.cz
Inovační a technologický park Agritec www.agritec.cz
Pardubický kraj TechnoPark Pardubice www.upce.cz
Plzeňský kraj BIC Plzeň www.bic.cz
Vědeckotechnický park Plzeň www.vtpplzen.cz
Středočeský kraj Podnikatelský inkubátor Nynburk www.apis-nb.cz
Technologický park Řež www.ujv.cz
Vědecko-technický park Mstětice www.vtpmstetice.cz
VYRTYCH – Technologický park a Inkubátor, Březno www.vyrtych-tpi.cz
Ústecký kraj Podnikatelské centrum RUMBURK, VTP www.pc-vtp-rumburk.cz
Podnikatelské a inovační centrum, Most www.vuhu.cz
Technologický park Chomutov www.tpcv.cz
Zlínský kraj Technologické a inovační centrum Zlín www.ticzlin.cz
Podnikatelský inkubátor Vsetín www.aerv.cz
Regionální centrum kooperace, Slavičín www.rckas.cz
Zdroj: Agentura CzechInvest, vlastní šetření

 

Další užitečné rady pro podnikatele najdete v pravidelné rubrice Práce a podnikání časopisu Osobní finance.

Další článek


 

Související články


celkem 3 komentáře

Nejnovější komentáře

Tip pro začínající IT firmy. Většina českých inkubát...
zalozeni-firmy
21. 7. 2012, 18:39
Dámy a pánové, pohybuji se v prostředí podnikatel...
HUF
10. 7. 2012, 08:30
Jste-li člověk mající zájem být v životě úspěšný, pa...
busyman
24. 3. 2011, 15:11

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená