FinExpert.e15.cz

Podnikání při zkráceném úvazku a daně za rok 2016

Jaké je to s výpočtem povinných daní při podnikání u zkráceného úvazku?
Podnikání při zkráceném úvazku a daně za rok 2016

Souběh zkráceného úvazku a podnikání je poměrně častý zejména v začátcích samostatné výdělečné činnosti, kdy zkrácený úvazek je nutností, jak mít nějaký pravidelný příjem, když se podnikání teprve rozjíždí. Jak je to s placením daní?

Samostatná výdělečná činnost je vždy riziková, proto některé OSVČ chtějí mít alespoň minimální jistý pravidelný příjem a hledají práci na zkrácený úvazek. Při splnění zákonných podmínek je i v takových případech výkon samostatné výdělečné činnosti považován za vedlejší zdroj příjmů. Tato situace je výhodná, neboť roční povinné pojistné se vypočítá ze skutečného zisku. Jaké je to s výpočtem povinných daní při podnikání u zkráceného úvazku?

Daň z příjmu fyzických osob

Lidé pracující na zkrácený úvazek vykonávající současně samostatnou výdělečnou činnost si musí sami podat daňové přiznání. K jeho vyplnění budou potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele, u kterého pracují na zkrácený úvazek. Z důvodu příjmů ze samostatné výdělečné činnosti je nutné vyplnit přílohu číslo jedna daňového přiznání. V daňovém přiznání se vždy uplatní sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč.

Zdravotní pojištění

Aby byla samostatná výdělečná činnost při práci na zkrácený úvazek považována za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, tak musí být z daného úvazku vždy odvedeno zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu. V roce 2016 to bylo alespoň z částky 9 900 Kč. Zdravotní pojišťovna musela tedy obdržet 1 337 Kč (13,5 % z 9 900 Kč).

Zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2017

V roce 2017 budou živnostníci platit větší zálohy. (aktualizováno)

Sociální pojištění

Když je z práce na zkrácený úvazek odváděno sociální pojištění, tak je samostatná výdělečná činnost považována za vedlejší zdroj příjmu. Sociální pojištění se tedy vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu (poloviny daňového základu).

Jestliže je roční příjem ponížený o výdaje za rok 2016 do 64 813 Kč, tak se sociální pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti vůbec neplatí. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

Praktický příklad

Paní Nováková po celý rok 2016 pracovala na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou 9 000 Kč. Současně  vykonávala samostatnou výdělečnou činnost. Roční příjem ze samostatné výdělečné činnosti byl 200 000 Kč a výdaje 120 000 Kč (60% výdajový paušál). Kolik zaplatí na daních za rok 2016?

Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob uplatní paní Nováková pouze základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Dílčí základ daně ze závislé činnosti dle § 6 zákona o dlani z příjmu je 144 720 Kč (9 000 Kč x 1,34 x 12 měsíců). Dílčím základem daně je roční hrubá mzda plus roční povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance (34 % z hrubé mzdy). Paní Nováková podepsala u zaměstnavatele prohlášení k dani a během roku uplatňovala daňovou slevu na poplatníka.

Na měsíčních zálohách na dani z příjmu tedy nezaplatila nic. Dílčí základ daně ze samostatné výdělečné činnosti dle § 7 zákona o dani z příjmu je 80 000 Kč (200 000 - 120 000 Kč). Souhrnný zaokrouhlený základ daně na stokoruny dolů je 224 700 Kč (144 720 Kč + 80 000 Kč, na sta dolů). Roční daň z příjmu před uplatněním daňových slev je tedy 33 705 Kč (224 700 Kč x 15 %). Daň z příjmu po uplatnění slevy na poplatníka je 8 865 Kč (33 705 Kč - 24 840 Kč).

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

Sociální pojištění bylo zaměstnavatelem paní Novákové odváděno měsíčně z její hrubé mzdy. V částce 585 Kč měsíčně (9 000 Kč x 6,5 %). Do přehledu o příjmech a výdajích uvede paní Nováková pouze příjmy a výdaje související s výkonem samostatné výdělečné činnosti. Hrubý zisk je nad limit, a proto se bude sociální pojištění platit. Roční sociální pojištění činí 11 680 Kč (80 000 Kč x 50 % x 29,2 %). Během roku nebyly placeny měsíční zálohy, proto doplatí paní Nováková sociální pojištění jednorázově. Nově však bude platit měsíční zálohu ve výši 974 Kč.

Zdravotní pojištění bylo paní Novákové odváděné z její hrubé mzdy zaměstnavatelem. Byl prováděn dopočet do minima a z hrubé mzdy bylo paní Novákové sraženo na zdravotním pojištění 527 Kč (1 337 Kč - (9 000 Kč x 9 %). Pro účely placení zdravotního pojištění je tedy samostatná výdělečná činnost považována za vedlejší zdroj příjmů a zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečného hrubého zisku. Zdravotní pojištění z výkonu samostatné výdělečné činnosti za rok 2016 činí 5 400 Kč (80 000 Kč x 50 % x 13,5 %). Zdravotní pojištění se doplatí jednorázově a nemusí být v dalších měsících letošního roku placeny měsíční zálohy na zdravotním pojištění. 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená