FinExpert.e15.cz

Podnikání při zaměstnání: Jaké jsou vaše daňové povinnosti?

Daňové přiznání musí být doručeno nejpozději do 3. dubna 2017
Podnikání při zaměstnání: Jaké jsou vaše daňové povinnosti?

Zaměstnanci, kteří si alespoň po část roku 2016 přivydělávali samostatnou výdělečnou činností, musí podat za rok 2016 daňové přiznání a vyplnit přehledy o příjmech a výdajích.

K vyplnění daňového přiznání potřebují zaměstnanci s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2016 od všech svých zaměstnavatelů. Do daňového přiznání se uvádí všechny zdanitelné příjmy za rok 2016, tedy i příjmy ze závislé činnosti, ze kterých byla během roku 2016 odvedena zálohová daň z příjmu.

Do přehledu o příjmech a výdajích pro příslušnou zdravotní pojišťovnu uvádí zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností pouze příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Příjmy ze zaměstnání se do přehledu pro zdravotní pojišťovnu neuvádí. U zdravotního pojištění není totiž stanoven maximální vyměřovací základ.

Zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2017

V roce 2017 budou živnostníci platit větší zálohy. (aktualizováno)

Do přehledu o příjmech a výdajích pro místně příslušnou OSSZ se uvádí příjmy ze zaměstnání pouze v případě, že byl v souhrnu s příjmy ze zaměstnání překročen maximální vyměřovací základ pro platbu sociálního pojištění za rok 2016. Za rok 2016 činí maximální vyměřovací základ 1 296 288 Kč.

Vyplnění daňového přiznání

Zaměstnanci s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti musí vyplnit čtyřstránkové daňové přiznání, přičemž nedílnou součástí daňového přiznání je příloha číslo jedna, kde jsou uvedeny příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2016. Nelze tedy použít dvoustránkové daňové přiznání, které je určeno pouze pro daňové poplatníky mající jen příjmy ze závislé činnosti.

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob musí být na finanční úřad doručeno nejpozději do 3. dubna 2017. Standardní datum 1. dubna připadá na sobotu, proto se termín prodlužuje na pondělí. Zaměstnanci mající základ daně ze závislé činnosti vyšší než polovinu celkového základu daně mohou při splnění zákonných podmínek uplatnit slevu na manželku (manžela) a daňové zvýhodnění i při uplatnění výdajového paušálu.

Vyplnění přehledů o příjmech a výdajích

Přehledy o příjmech a výdajích musí být doručeny na příslušné instituce do jednoho měsíce od termínu pro podání daňového přiznání. Protože 1. května je státní svátek, tak tedy do 2. května 2017. Pro účely výpočtu sociálního a zdravotního pojištění je výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti považován za vedlejší zdroj příjmů.

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

Povinné pojistné se tedy vždy vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu, nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ jako je tomu u hlavní samostatné výdělečné činnosti. Skutečný vyměřovací základ je polovina daňového základu.

Když je při výkonu samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2016 hrubý zisk do limitu 64 813 Kč, potom se sociální pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti vůbec neplatí. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

Praktický příklad

Paní Konečná vykonávala po celý rok 2016 hlavní samostatnou výdělečnou činnost a dosáhla hrubého zisku (příjem - výdaj) 62 000 Kč. Paní Malá vykonávala po celý rok 2016 vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a dosáhla hrubého zisku rovněž 62 000 Kč.

Skutečný vyměřovací základ ve výši 31 000 Kč (62 000 x 50 %) je nižší než minimální roční vyměřovací základ pro placení sociálního pojištění a zdravotního pojištění, proto se paní Konečné vypočítá sociální pojištění i zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu. Minimální roční sociální pojištění za rok 2016 při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je 23 660 Kč a minimální roční zdravotní pojištění při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti 21 875 Kč. Paní Konečná zaplatí na povinném pojistném v souhrnu tedy 45 535 Kč.

Paní Malá vykonávala po celý rok vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Protože je hrubý zisk do limitu, tak sociální pojištění z přivýdělku z vedlejší samostatné výdělečné činnosti vůbec platit nebude. I při nulovém pojistném musí doručit na místně příslušnou OSSZ přehled o příjmech a výdajích za rok 2016. Zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu a bude tedy pouze 4 185 Kč (62 000 Kč x 50 % x 13,5 %). Z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti zaplatí paní Malá na povinném pojistném v souhrnu pouze 4 185 Kč.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená