FinExpert.e15.cz

Podnikání při rodičovské dovolené

Jaké jsou povinnosti podnikajících maminek? Jak vysoké daně je nutné zaplatit?
Podnikání při rodičovské dovolené

Každým rokem stoupá počet maminek, které během rodičovské dovolené dostanou nabídku na přívýdělek jako OSVČ. Jaké jsou povinnosti? Jak vysoké daně je nutné zaplatit?

Jestliže maminka nebo tatínek začnou vykonávat samostatnou výdělečnou činnost během rodičovské dovolené, tak mají pro placení povinných odvodů (sociálního a zdravotního pojištění) výhodu, že jejich samostatná výdělečná činnost bude považována za vedlejší zdroj příjmů. Pojistné tak nebude muset být zaplaceno z minimálního vyměřovacího základu, ale podle skutečně dosaženého zisku.

Jak dlouhá je rodičovská dovolená?

Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinnen poskytnout zaměstnanci rodičovskou dovolenou. Matka dítěte má nárok na rodičovskou dovolenou po skončení mateřské dovolené. Zaměstnankyně si může požádat o rodičovskou dovolenou v rozsahu, jaký ji vyhovuje, nejdéle však do věku 3 let dítěte. Jestliže zaměstnavatel žádosti vyhoví, lze rodičovskou dovolenou prodloužit do 4 let. Zpravidla během rodičovské dovolené pobírá matka dítěte rodičovský příspěvek, i když nutně se tato doba nemusí překrývat. Když zaměstnankyně pobírá rodičovský příspěvek, tak je pro účely zdravotního a sociálního pojištění „státním pojištěncem“.

Vedlejší činnost

Když maminka začne podnikat při pobírání rodičovského příspěvku, tak jej její samostatná výdělečná činnost považována za vedlejší zdroj příjmů a nemusí být při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění dodržen minimální vyměřovací základ. Při nižším příjmu se jedná o nezanedbatelnou finanční výhodu.

Pozor na povinnou registraci

Pro některé činnosti si nemusí samostatně výdělečně činná maminka vyřídit živnostenské oprávnění. Jedná se např. o hudebníky, herce, spisovatele či svobodná povolání. Pro většinu činností je však zapotřebí si vyřídit živnostenské oprávnění. Proto první kroky povedou na živnostenský úřad, není nutné dojít na úřad dle místa bydliště.

Většinu živností stačí pouze ohlásit, protože většina živností patří do volných živností, kde stačí splnit pouze všeobecné podmínky: 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Výpisy z rejstříku trestů si úřady zajišťují sami.

Jak splnit oznamovací povinnost?

Současně s vyřízením živnostenského oprávnění je zapotřebí splnit všechny zákonné registrace na finančním úřadě, místně přislušné OSSZ a zdravotní pojišťovně, u které jsme pojištěni.

Pokud je k samostatné výdělečně činnosti nutné živnostenské oprávnění, potom lze všechny registrační povinnosti splnit vyplněním „Jednotného registračního formuláře“ na živnostenském úřadu. V případě, že nepotřebujeme k výkonu samostatné výdělečné činnosti živnostenské oprávnění, potom je nutné splnit oznamovací povinnost u všech úřadů, nejlépe osobně.

Nejvýhodnější je výdajový paušál

Pro výpočet daně z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění je zapotřebí vést buď daňovou evidenci, účetnictví nebo uplatnit výdaje paušálem. V Česku jsou výdajové paušály poměrně vysoké (např. u volné živnosti 60 %, u svobodného povolání 40 %), proto je zpravidla nejvýhodnější určení výdajů paušálem.

Jaké tiskopisy je potřeba vyplnit?

I maminky podnikající na vedlejší činnost musí v zákonných termínech odevzdávat daňové přiznání a Přehledy o příjmech a výdajích. Při zahájení samostatné výdělečné činnosti v roce 2012 je nutné:

  • odevzdat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2012, přičemž základní lhůta je do 1. dubna 2013
  • odevzdat Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu za rok 2012, přičemž základní lhůta je do 1. května 2013
  • odevzdat Přehled o příjmech a výdajích pro OSSZ za rok 2012, přičemž základní lhůta je do 1. května 2013

Všechny OSVČ jsou za veškerou daňovou evidenci odpovědny samy, což je rozdíl oproti povinnostem zaměstnanců, za které všechny záležitosti vyřizuje a zodpovídá jejich zaměstnavatel.

Výpočet daňové povinnosti

Zdravotní pojištění i daň z příjmu se vypočítá dle skutečně dosaženého zisku. OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost nemusí vůbec odvést ze své výdělečné činnosti sociální pojištění, jestliže jejich zisk za rok 2012 nepřekročí částku 60 329 Kč. Při výkonu samostatné činnosti po část roku se hranice poměrně snižuje.

V prvním roce zahájení samostatné výdělečné činnosti nemusí maminky pobírající rodičovský příspěvek vůbec platit zálohy na zdravotním a sociálním pojištění. V dalších letech se platí zálohy dle skutečného zisku, nemusí být tedy placena alespoň minimální záloha stanovená zákonem.

Praktický příklad

Paní Zelená je na rodičovské dovolené s ročním synkem a pobírá rodičovský příspěvek. Dostane zajímavou nabídku na přivýdělek. Bude se jednat o volnou živnost a výdaje bude uplatňovat 60% paušálem. Činnost zahájí 1. října 2012. Za 3 měsíce roku bude mít příjem 24 000 Kč a skutečné výdaje nulové. Kolik zaplatí na dani z příjmu a pojistném?

  • Daň z příjmu fyzických osob: zisk činí 9 600 Kč (24 000 Kč - (60 % z 24 000 Kč)). Daň z příjmu činí 1 440 Kč (15 % z 9 600 Kč), po uplatnění slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč je však daňová povinnost nulová. Na dani z příjmu fyzických osob nezaplatí paní Zelená nic.
  • Zdravotní pojištění: vyměřovací základ je 4 800 Kč (9 600 Kč ∙ 50 %). Zdravotní pojištění je tedy 648 Kč (13,5 % ze 4 800 Kč). Na zdravotním pojištění zaplatí paní Zelená jednorázově své zdravotní pojišťovně 648 Kč.
  • Sociální pojištění nezaplatí paní Zelená nic. Zisk 9 600 Kč je v limitu pro neplacení sociálního pojištění při vedlejší činnosti (pro 3 měsíce je limit 15 082 Kč).

Přestože nezaplatí paní Zelená nic na dani z příjmu ani sociálním pojištění, tak musí řádně a včas odevzdat všechny tiskopisy na uvedené úřady. 

Další článek


 

celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Dobrej článek - jestli hledáte rozsáhlejší pomoc v z...
Michaela
11. 6. 2014, 12:10
Zdravím, chtěl bych Vás poprosit o nezávazné vyplněn...
Maty
11. 7. 2013, 09:29

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená