FinExpert.e15.cz

Podnikání na rodičovské dovolené

I podnikajícím maminkám se blíží termín podání daňového přiznání.
Podnikání na rodičovské dovolené

Přivýdělek maminky během rodičovské dovolené je vždy v rodinném rozpočtu vítán. Častou volbou je samostatná výdělečná činnost, která se dá dělat z domova, kdy si může maminka přizpůsobit práci dle aktuální situace a skloubit péči o dítě a výdělečnou činnost. 

Samostatná výdělečná činnost je výhodná, neboť maminka si sama řídí pracovní čas, je sama sobě šéfem. Pro drobnou ruční výrobu, IT činnosti, prodej přes internet nebo svobodná povolání je samostatná výdělečná činnost vhodnou možností. Výkonu samostatné výdělečné činnosti během rodičovské dovolené nic nebrání. Pro některé činnosti není potřeba ani vyřídit živnostenské oprávnění (např. svobodná povolání nebo překladatelství). Jestliže je potřeba pro danou činnost živnostenské oprávnění (např. nákup a prodej, reklamní činnost), potom první kroky vedou na libovolný živnostenský úřad.  

Jak si přivydělat na rodičovské dovolené…

Jak si přivydělat na rodičovské dovolené…

Nabídneme vám několik tipů, kterými si můžete přivydělat.

Registrace je povinná

Všechny maminky, které čerpají rodičovské dovolenou u svého zaměstnavatele a rozhodnou se pro výkon samostatné výdělečné činnosti, se musí registrovat na příslušných úřadech. Za zaměstnance je za výpočet a odvod daně z příjmu fyzických osob, sociálního a zdravotního pojištění zodpovědný jejich zaměstnavatel. OSVČ si musí všechny své daňové povinnosti samy hlídat. Ať už je tedy pro samostatnou výdělečnou činnost potřeba živnostenské oprávnění či nikoliv, tak je nutné se registrovat na FÚ, OSSZ a příslušné zdravotní pojišťovně. Při registraci na živnostenském úřadu je možné splnit oznamovací povinnost živnostenském úřadu. Pokud jsou všechny instituce v blízkosti potom nemusí být na škodu splnit oznamovací povinnost u všech institucí osobně, bude možnost se zeptat na případné nejasnosti. 

Při rodičovské dovolené se jedná o vedlejší činnost

Výhodou výkonu samostatné výdělečné činnosti během rodičovské dovolené je skutečnost, že pro účely placení povinného pojistného, je výdělečná činnost považována za vedlejší činnost. To je důležité, neboť nebude muset být dodržen minimální vyměřovací základ při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění. Povinné pojistné se doplatí dle skutečného hrubého zisku. Zejména při nízkém hrubém zisku se jedná o značnou výhodu, jak si ukážeme na souhrnném  názorném příkladu. 

Jaké daně se musí platit? 

Z hrubého zisku (příjem - výdaj) ze samostatné výdělečné činnosti je potřeba zaplatit daň z příjmu fyzických osob, sociální a zdravotní pojištění. Při nízkém zisku se však platí nízké částky. Hrubý zisk se zjistí buď z účetnictví, daňové evidence nebo evidence příjmů (využití výhod paušálu).

Nejjednodušší je evidence příjmů, v tomto případě zvládne většina maminek daňové povinnosti sama, bez cizí pomoci, za které by musely mnohdy platit. Při stanovení výdajů paušálem si nemusí maminky lámat hlavu, jestli je výdaj daňově uznatelný či nikoliv, není potřeba si schovávat výdajové doklady. Stačí mít evidenci veškerých příjmů za rok, např. v excelu, a to jak příjmů na účet, tak v hotovosti. Sazba paušálů je 40 % (svobodná povolání a neživnosti), 60 % (všechny živnosti mimo řemeslné živnosti) nebo 80 % (řemeslné živnosti a zemědělské činnosti). Nevýhodou stanovení výdajů paušálem je, že v daňovém přiznání nelze uplatnit daňové zvýhodnění na děti.

Pokud však manžel pracuje nebo podniká a vede daňovou evidenci nebo účetnictví, tak uplatní daňové zvýhodnění na děti partner. Daňovou evidenci vedou samostatně výdělečně činné maminky, jejichž skutečné výdaje jsou vyšší než paušální výdaje. Forma evidence není striktně stanovena zákonem, opět si většina maminek vystačí s daňovou evidencí v excelu, pro případnou kontrolu je však nutné doložit všechny příjmy a výdaje a majetek a závazky. 

Sazba daní a pojistného

Sociální i zdravotní pojištění se vypočítává z vyměřovacího základu, kterým je polovina dosaženého hrubého zisku. Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 % a sociálního pojištění 29,2 % (při neúčasti v II. pilíři). Při vedlejší činnosti se dokonce sociální pojištění neplatí do hrubého zisku 62 261 Kč za celý rok 2014, při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje dle počtu měsíců výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Na dani z příjmu fyzických osob se odvádí 15 % z hrubého zisku, při výpočtu se uplatní základní sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Při nízkém hrubém zisku se tak při přivýdělku vůbec neplatí daň z příjmu fyzických osob a sociální pojištění. 

Praktický příklad

Paní Nováková je na rodičovské dovolené a od 1. ledna 2014 si přivydělávala samostatnou výdělečnou činností, má živnostenské oprávnění pro reklamní činnost. Za celý rok 2014 dosáhne paní Nováková příjmů 147 550 Kč. Paní Nováková má skutečné výdaje nízké, proto uplatní výdaje 60% výdajovým paušálem. Kolik zaplatí paní Nováková na povinných odvodech za rok 2014? 

  • Příjmy za rok 2014 paní Novákové činí 147 550 Kč, výdaje 88 530 Kč (147 550 Kč x 60 %). Hrubý zisk tedy činí 59 020 Kč (147 550 Kč - 88 530 Kč).
  • Na zdravotním pojištění musí paní Nováková zaplatit za celý rok 2014 částku 3 984 Kč (59 020 Kč x 50 % x 13,5 %). 
  • Na sociálním pojištění nezaplatí paní Nováková nic. Hrubý zisk 59 020 Kč je do limitu 62 261 Kč. 
  • Na dani z příjmu fyzických osob rovněž nezaplatí paní Nováková nic. Daň z příjmu je 8 850 Kč (zaokrouhlený základ daně na celá sta dolů ve výši 59 000 Kč x 15 %), po odpočtu základní slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč je daňová povinnost nulová. Sleva na poplatníka se odečítá maximálně do nuly. 
  • Celkové "daňové" platby paní Novákové za celý rok 2014 budou "jen" 3 984 Kč, což je 6,75 % (3 984 Kč: 59 020 Kč) z hrubého zisku. 
  • I když paní Nováková nebude platit nic na dani z příjmu fyzických osob a sociálním pojištění, tak musí v řádném termínu odevzdat daňové přiznání a "Přehledy" pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ (Okresní správu sociálního zabezpečení). 

Na praktickém příkladu jsme si ukázali, že výkon samostatné výdělečné činnosti je výhodný, povinné odvody jsou u nízkého zisku nižší než při hlavní činnosti (nemusí se platit sociální pojištění).

POZOR! Pokud jste podnikali v roce 2013, máte nejvyšší čas na podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2013. Nejzazší termín pro jeho odeslání je 1. duben 2014.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená