FinExpert.e15.cz

Podnikání jako přivýdělek a platba daní za rok 2011

Podnikání při zaměstnání je tak rok od roku oblíbenější.
Podnikání jako přivýdělek a platba daní za rok 2011

Podle údajů ČSSZ bylo v Česku k 30. červnu 2011 celkem 1 006 323 občanů samostatně výdělečně činných. Z toho 749 147 na hlavní činnost a 257 176 na vedlejší činnost. Každoročně tak stoupá počet občanů, kteří si přivydělávají při zaměstnání. Jak na daňové přiznání? Jak vyplnit Přehledy?

Jaké výhody přináší vedlejší činnost?

Všechny OSVČ musí do 2. dubna 2012 za rok 2011 odevzdat daňové přiznání na FÚ, do 2. května pak Přehled o příjmech a výdajích na svoji zdravotní pojišťovnu a Přehled o příjmech a výdajích na místně příslušnou OSSZ. Pro platbu daně z příjmu fyzických osob vedlejší činnost žádné výhody nepřináší. Stejně jako u hlavní činnosti však mohou být výdaje uplatněny paušálem. Pro platbu sociálního a zdravotního pojištění však vedlejší činnost již výhody přináší.

  • Zdravotní a sociální pojištění se vypočítá dle skutečného zisku. Nemusí být tedy dodržen minimální vyměřovací základ jako u hlavní činnosti. Především u nižších zisků se jedná o značnou výhodu. OSVČ na hlavní činnost totiž musí zaplatit za rok 2011 na sociálním pojištění minimálně 21 673 Kč a na zdravotním pojištění minimálně 20 040 Kč. I když je ve ztrátě nebo má nízký zisk.
  • U sociálního pojištění se u vedlejší činnosti neplatí, jestliže zisk za rok 2011 nepřekročí zisk 59 373 Kč. Při výkonu samostatné výdělečné činnosti po část roku se částka poměrně snižuje. Např. při šesti měsících je limit 29 686,50 Kč.

Kdy se jedná o vedlejší činnost?

U sociálního a zdravotního pojištění se podmínky pro vedlejší výdělečnou činnost nepatrně liší. Pro podnikající zaměstnance, penzisty, studenty, ženy pobírající rodičovský příspěvek je samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů. Uvedené skutečnosti je potřeba doložit OSSZ i zdravotní pojišťovně. Rozhodující je především zákonná definice u sociálního pojištění z důvodu limitu. Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud OSVČ, která není účastna nemocenského pojištění OSVČ, v kalendářním roce:

a) vykonávala zaměstnání

b) měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod

c) měla nárok na rodičovský příspěvek, mateřskou, nemocenskou, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců, nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost) pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti, není-li osobou blízkou

d) vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání

e) byla nezaopatřeným dítětem

Praktický příklad

Pan Novotný byl po celý rok zaměstnán u firmy XY a. s. Jeho roční hrubá mzda činila 300 000 Kč. Zaměstnavatel za něj odvedl celkové pojistné 102 000 Kč. Pan Novotný je svobodný, bezdětný. Na zálohách na dani bylo panu Novotnému sraženo v zaměstnání 36 660 Kč. Pan Novotný uplatní odpočet na penzijní připojištění ve výši 12 000 Kč, měsíčně si platil 1 500 Kč, a na životním pojištění 12 000 Kč. Dále pan Novotný podnikal. Příjmy z volné živnosti činily 120 000 Kč a výdaje uplatní 60% paušálem. Kolik doplatí na dani z příjmu, zdravotním a sociálním pojištění?

Výpočetčástkapoznámka
Příjmy od všech zaměstnavatelů300 000 Kčúdaj z potvrzení od zaměstnavatele
Zaplacené pojistného (zam.)102 000 Kčúdaj z potvrzení od zaměstnavatele
Dílčí základ daně (zam.)402 000 Kč(300 000 Kč + 102 000 Kč)
Příjmy z podnikání120 000 Kčpříjmy z volné živnosti
Výdaje z podnikání72 000 Kčpaušál 60 % (60 % ∙ 120 000 Kč)
Dílčí základ daně z podnikání48 000 Kč(120 000 Kč - 72 000 Kč)
Základ daně450 000 Kč(402 000 Kč + 48 000 Kč)
Nezd. části základu daně24 000 Kč(12 000 Kč PP + 12 000 Kč ŽP)
Základ daně426 000 Kč(450 000 Kč - 24 000 Kč)
Daň63 900 Kč(426 000 Kč ∙ 15 %)
Sleva na poplatníka23 640 Kčdle zákona
Daň po uplatnění slev40 260 Kč(63 900 Kč - 23 640 Kč)
Sražené zálohy na dani36 660 Kčúdaj z potvrzení od zaměstnavatele
Zbývá doplatit3 600 Kč(40 260 Kč - 36 660 Kč)

Na dani z příjmu fyzických osob bude muset pan Novotný doplatit 3 600 Kč.

Součástí daňového přiznání budou tyto 4 přílohy:

  • Příloha č. 1 „Výpočet dílčího základu daně z příjmu z podnikání“
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti od zaměstnavatele XY, a. s.
  • Potvrzení o zaplacených částkách na penzijním připojištění
  • Potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění.

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2011 (pro zdravotní pojišťovnu) 

Výpočetčástkapoznámka
Příjmy120 000 Kčpříjmy z volné živnosti
Výdaje72 000 Kčpaušál 60 % (60 % ∙ 120 000)
Zisk z vedlejší výdělečné činnosti48 000 Kč(120 000 Kč - 72 000 Kč)
Vyměřovací základ24 000 Kč48 000 Kč ∙ 50 %
Zdravotní pojištění za rok 20113 240 Kč24 000 ∙ 13,5 %
Nová výše měsíční zálohy0 Kč 

Své zdravotní pojišťovně doplatí pan Novotný jednorázově 3 240 Kč. Protože je pořád pan Novotný zaměstnancem, tak i během roku 2012 nebude muset platit zálohy na zdravotním pojištění. Zdravotní pojištění za rok 2012 doplatí opět jednorázově po odevzdání Přehledu za rok 2012 do dubna 2013.

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2011 (pro OSSZ)

Výpočetčástkapoznámka
Příjmy120 000 Kčpříjmy z volné živnosti
Výdaje72 000 Kčpaušál 60 % (60 % ∙ 120 000)
Zisk z vedlejší výdělečné činnosti48 000 Kč(120 000 Kč - 72 000 Kč)
Vyměřovací základ0 Kčzisk z podnikání nižší než 59 393 Kč
Sociální pojištění za rok 20110 Kč 
Nová výše měsíční zálohy0 Kč 

Na sociálním pojištění nezaplatí pan Novotný za rok 2011 z podnikání nic. Samostatná výdělečná činnost je vedlejším zdrojem příjmu a zisk je do limitu 59 393 Kč. Ani v roce 2012 nebude pan Novotný platit zálohy na sociálním pojištění.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená