FinExpert.e15.cz

Podnikání během rodičovské dovolené v příkladech

Při rodičovské dovolené je samostatná výdělečná činnost považována za vedlejší zdroj příjmů.
Podnikání během rodičovské dovolené v příkladech

Během rodičovské dovolené je možné vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, z daňového hlediska je to dokonce výhodné, jak si ukážeme na praktických příkladech. 

Výkon samostatné výdělečné činnosti při souběžném pobírání rodičovského příspěvku je možný, pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění to přináší výhody, neboť samostatná výdělečná činnost je považována za vedlejší zdroj příjmů a povinné pojistné se platí dle skutečně dosaženého hrubého zisku, nemusí být tedy dodržen minimální vyměřovací základ jako v případě výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. Sociální pojištění se do limitu vůbec neplatí, za celý rok 2016 je limitem částka 64 813 Kč, jedná se o příjmy ponížené o výdaje.

Rodičovská dovolená 2017 – vše, co potřebujete vědět

Rodičovská dovolená 2017 – vše, co potřebujete vědět

Praktický příklad 1)

Paní Nováková je po celý rok 2016 na rodičovské dovolené. Během celého roku 2016 vykonává samostatnou výdělečnou činnost, která je považována za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Protože daňové zvýhodnění na dceru uplatňuje manžel, tak paní Nováková uplatňuje výdaje 60% výdajovým paušálem (ostatní živnost). Roční příjmy paní Novákové za rok 2016 budou 137 400 Kč.

Kolik zaplatí na povinných daních? 

  • Roční příjmy jsou 137 400 Kč a výdaje 82 440 Kč (137 400 Kč x 60 %), daňový základ je tedy 54 960 Kč (137 400 Kč - 82 440 Kč). Pro účely výpočtu daně z příjmu fyzických osob se zaokrouhluje na sta dolů. 
  • Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob uplatní paní Nováková daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč, proto nezaplatí na dani z příjmu nic. 
  • Na sociálním pojištění nezaplatí paní Nováková rovněž nic, neboť hrubý zisk je do limitu. 
  • Zdravotní pojištění činí 3 710 Kč (54 960 Kč x 50 % x 13,5 %). 

Přestože paní Novákové nevzniká povinnost platit daň z příjmu a sociální pojištění, tak musí odevzdat na finančním úřadu daňové přiznání a na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení) přehled o příjmech a výdajích. 

Kdyby paní Nováková vykonávala hlavní samostatnou výdělečnou činnost, tak by musela zaplatit na sociálním pojištění 23 660 Kč a na zdravotním pojištění 21 875 Kč. Sociální i zdravotní pojištění by muselo být zaplaceno z minimálního vyměřovacího základu. Na dani z příjmu by nezaplatila nic. Samostatnou výdělečnou činnost při nižším hrubém zisku je možné z finančních důvodů vykonávat pouze jako vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. 

Praktický příklad 2)

Slečna Hájková je samoživitelka, bydlí u rodičů a pobírá rodičovský příspěvek na mladší dceru. Paní Hájková má dvě děti. Paní Hájková po celý rok 2016 vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

Protože měla roční příjmy 115 400 Kč a skutečné výdaje 46 500 Kč (vede daňovou evidenci), tak může paní Hájková v daňovém přiznání uplatnit daňové zvýhodnění na obě děti a čerpat daňový bonus. Skutečné výdaje jsou i vyšší než 40% výdajový paušál, který by mohla pro svoji samostatnou výdělečnou činnost paní Hájková uplatnit.

Aby bylo možné čerpat daňový bonus, tak musí rozhodné příjmy (mezi které patří i příjmy ze samostatné výdělečné činnosti) dosahovat alespoň šestinásobku minimální mzdy platné k 1. lednu daného roku. Za rok 2016 tedy částku 59 400 Kč. Tuto podmínku paní Hájková splňuje. Kdyby paní Hájková nevykonávala samostatnou výdělečnou činnost, tak by nemohla daňové zvýhodnění na své dvě děti uplatnit. 

  • Roční příjmy jsou 115 400 Kč a výdaje 46 500 Kč, daňový základ je tedy 68 900 Kč (115 400 Kč - 46 500 Kč). 
  • Sociální pojištění se vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu, neboť je překročen limit pro neplacení sociálního pojištění. Sociální pojištění za celý rok 2016 činí 10 060 Kč (68 900 Kč x 50 % x 29,2 %). 
  • Zdravotní pojištění za celý kalendářní rok je 4 651 Kč (68 900 Kč x 50 % x 13,5 %). 
  • Na dani z příjmu fyzických osob nezaplatí paní Hájková z důvodu uplatnění základní slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč nic a z důvodu uplatnění daňového zvýhodnění na dvě děti v celkové částce 30 408 Kč (1 117 Kč za každý měsíc na první dítě a  1 417 Kč za každý měsíc na druhé dítě), bude paní Hájková čerpat daňový bonus ve výši 30 408 Kč. 

Obdržený daňový bonus je více než dvojnásobně vyšší než zaplacené odvody na sociálním a zdravotním pojištění. Pro paní Hájkovou je výkon samostatné výdělečné činnosti během pobírání rodičovského příspěvku z finančního hlediska rozhodně výhodný. 

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené a chci začít ...
Zuzana
14. 4. 2018, 15:03

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená