FinExpert.e15.cz

Podnikám a pracuji na zkrácený úvazek

Jak na daně, sociální a zdravotní pojištění?
Podnikám a pracuji na zkrácený úvazek

Pro platbu zdravotního pojištění je důležité určit, jestli je hlavním zdrojem příjmu práce na zkrácený úvazek nebo nepravidelné podnikání. Pro platbu zdravotního pojištění musí být totiž dodržen minimální vyměřovací základ buď ze zaměstnání, nebo ze samostatné výdělečné činnosti.

Hlavní výdělečnou činností je práce na zkrácený úvazek

V tomto případě musí být z výdělku na zkrácený pracovní úvazek odvodeno zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu pro zaměstance, tj. z minimální mzdy ve výši 8 000 Kč. Při odvodu zdravotního pojištění z příjmu ze zkráceného pracovního úvazku tak bude muset být proveden dopočet a efektivně odvode zaměstnanec na zdravotním pojištění více než 4,5 % z hrubé mzdy.

Odvody zaměstnavatele a zaměstnance na zdravotním pojištění musí činit nejméně 1 080 Kč měsíčně. Přičemž zaměstnavatel odvede 9 % a zaměstnanec rozdíl mezi částkou 1 080 Kč a odvodem zaměstnavatele.

Praktický příklad

Paní Nováková má hrubou mzdou z práce na zkrácený pracovní úvazek 6 500 Kč. Kolik odvede na zdravotním pojištění? 

  • Paní Nováková odvede ze svého příjmu na zdravotním pojišětní 495 Kč. Zaměstnavatel totiž odvede na zdravotním pojištění 585 Kč (9 % z 6 500 Kč). Paní Nováková tak odvede rozdíl mezi částkou 1 080 Kč a 585 Kč. Efektivně tedy odvede zaměstnanec na zdravotním pojištění 7,6 % místo 4,5 % (odpovídá částce 293 Kč).
  • Přesto je tento postup zpravidla výhodnější. Při dodržení minimálního vyměřovacího základu ze zaměstnání nebude muset paní Nováková hradit zálohy na zdravotní pojištění ze samostatné výdělečné činnosti. Zdravotní pojištění za celý rok se vypočítá dle skutečného příjmu. Jestliže bude mít paní Nováková zisk za celý rok 90 000 Kč, tak odvede na zdravotním pojištění za rok 2010 (do 8 dní po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích) částku 6 075 Kč (90 000 ∙ 0,5 ∙ 13,5 %). Minimální měsíční záloha v letošním roce přitom činí 1 601 Kč (tj. 19 212 Kč za rok).

Hlavní výdělečnou činností je podnikání

U zdravotního pojištění z práce nebude muset být proveden dopočet, současně však budou muset být každý měscí uhrazeny zálohy na zdravotní pojištění v minimální výši, tj. 1 601 Kč měsíčně. V našem příkladě by paní Nováková měla čistou mzdu z práce na zkrácený úvazek měsíčně vyšší o 202 Kč měsíčně (2 424 Kč za rok), při zisku 90 000 Kč z podnikání by však minimální zálohy překročily částku zdravotního pojištění dle skutečného zisku o 13 137 Kč (19 212 Kč – 6 075 Kč).

Jak je to s platbou sociálního pojištění?

U sociálního pojištění je situace jednodušší. Pro účely platby sociálního pojištění je samostatná výdělečná činnost považována za vedlejší činnost, jestliže OSVČ vykonává zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnance.

Pokud zisk z vedlejší samostatné výdělečné činnosti za rok 2010 nepřekročí částku 56 901 Kč, tak nemusí OSVČ odvést sociální pojištění. Jesliže zisk uvedenou hranici překročí, tak se doplatí sociální pojištění jednorázově po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích.  V dalším roce se však již budou muset platit zálohy, např. od března letošního roku činí minimální záloha při vedlejší činnosti 688 Kč měsíčně.

V našem případě by paní Nováková do 8 dní po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích na místně příslušné OSSZ doplatila na sociálním pojištění 13 140 Kč a v dalším období by platila měsíční zálohy ve výši 1 095 Kč. Kdyby bylo podnikání paní Nováková hlavní výdělečnou činností hlavním zdrojem příjmu, tak by minimální záloha v příštím roce činila 1 807 Kč.

Samostatná výdělečná činnost jako vedlejší zdroj příjmů je tedy pro paní Novákovou výhodná. V případě nemoci však musí počítat s nízkou náhradou mzdy i nemocenskou, protože příjem ze zaměstnání je nízký.

Jak je to s platbou daně z příjmu fyzických osob?

Paní Nováková bude muset do konce března odevzdat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Od svého zaměstnavatele obdrží „Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2010“, kde budou uvedeny důležité údaje pro výpočet daňové povinnosti.

V našem příkladě doplatí paní Nováková na dani z příjmu 4 335 Kč, když uplatní pouze základní slevu na poplatníka. V daňovém přiznání neuplatňuje tedy žádnou nezdanitelnou položku ani daňové zvýhodnění na dvě děti, protože je uplatňuje manžel. 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená