FinExpert.e15.cz

Podnikající zaměstnanec: Jak na pojištění?

Podnikat a být zároveň zaměstnaný přináší výhody i komplikace. Podívejte se, jak postupovat při platbě zdravotního pojištění.
Podnikající zaměstnanec: Jak na pojištění?

Živnostníci (OSVČ), kteří jsou zároveň zaměstnaní, musí své zdravotní pojišťovně oznámit, která činnost je hlavním zdrojem příjmů (jestli zaměstnání nebo samostatná výdělečná činnost). Určení hlavní a vedlejší činnosti je důležité pro správný odvod zdravotního pojištění.

Hlavní činností je zaměstnání

V případě, že je hlavní činností zaměstnání a výdělečná činnost je pouze přivýdělkem, tak musí být za zaměstnance z jeho pracovního poměru odvedeno pojistné ve výši 1 080 Kč (tj. 13,5 % z minimální mzdy 8 000 Kč). Jakmile tedy občan zahájí samostatnou výdělečnou činnost, tak musí tuto skutečnost oznámit své příslušné zdravotní pojišťovně a současně sdělit, že samostatná výdělečná činnost je vedlejším zdrojem příjmu.

  • V tomto případě nemusí tedy občan odvádět minimální zálohy na zdravotní pojištění ve výši 1 601 Kč (pro rok 2010). Minimální výše zálohy musí být v ostatních případech každý měsíc uhrazena, i když je OSVČ ve ztrátě.
  • Zdravotní pojištění doplatí živnostník jednorázově při odevzdání Přehledu o příjmech dle skutečného příjmu. Přehled za rok 2010 je třeba odevzdat do konce dubna 2011.

V případě, že rozdíl mezi příjmy a výdaji ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2010 bude 80 tisíc Kč, tak se do 8 dní od odevzdání Přehledu doplatí pojistné ve výši 5 400 Kč (80 000 ∙ 0,5 ∙ 0,135). Minimální pojistné za celý rok 2010 přitom činí 19 212 Kč (1 601 Kč ∙ 12 měsíců). Samostatná výdělečná činnost je tedy výhodná především v tom, že nemusí být placeny měsíční zálohy a při výpočtu pojistného nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ.

Hlavní činností je podnikání

První varianta je v praxi častější, ale jsou případy, kdy může být výhodnější mít jako hlavní činnost podnikání. Opět je nutné při plnění oznamovací povinnosti sdělit své zdravotní pojišťovně, že hlavním zdrojem příjmů bude samostatná výdělečná činnost.

  • Živnostník bude muset vždy do 8. dne následujícího měsíce hradit minimální výši zdravotního pojištění ve výši 1 601 Kč (pro rok 2010). Výše zálohy se vždy vypočte v Přehledu o příjmech a výdajích dle dosaženého hospodářského výsledku.
  • Výhodou je, že ze zaměstnání se bude odvádět pojistné dle skutečného příjmu (například 5 tisíc Kč). Zaměstnavatel tedy nebude provádět při výpočtu zdravotního pojištění dopočet do minimální mzdy. I při nižších příjmech zaměstnance (z důvodu práce na zkrácený úvazek) totiž musí zaměstnavatel odvést zdravotní pojištění (až na výjimky) jako pobíral zaměstnanec minimální mzdu.
  • Zaměstnavateli je potřeba odevzdat čestné prohlášení, že je ze samostatné výdělečné činnosti placeno alespoň minimální zdravotní pojištění. Tento doklad potřebuje zaměstnavatel pro případnou kontrolu ze strany zdravotní pojišťovny.

Kdy je tento postup výhodný?

Mít podnikání jako hlavní činnost a zaměstnání jako vedlejší činnost pro účely platby zdravotního pojištění je výhodné tehdy, když je příjem z pravidelného zaměstnání nižší než minimální mzda (může být ze zaměstnání placeno nižší zdravotní pojištění než 1 080 Kč). Pokud se však jedná o jednorázové činnosti, tak je lepší uzavřít dohodu o provedení práce. V tomto případě by se zdravotní pojištění neplatilo vůbec a čistý příjem živnostníka by byl vyšší.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená