FinExpert.e15.cz

Podkroví bez energetických ztrát

Energetické ztráty budov jsou v centru zájmu majitelů staveb. Mezi riziková místa patří oblíbené podkrovní prostory.
Podkroví bez energetických ztrát

Bydlení v podkroví s sebou nepřináší jen zajímavé dispoziční možnosti, ale i zvýšené riziko energetických ztrát. Stavební práce v podstřešním prostoru jsou totiž technologicky náročnější a sama střecha je vystavena většímu množství rizikových vlivů. Chyby v projektu a provedení vlastních prací proto mohou znamenat pro stavbu z hlediska tepelných ztrát a dalších rizik vážné problémy.

 

Pouhá izolace nestačí

Pro úvahy o zřízení obytného podstřešního prostoru lze vymezit několik základních okruhů, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prvním z nich je vlastní zateplení obytného prostoru a tedy tepelná izolace. V podkroví kvalitu zateplení určuje v první řadě její tloušťka, která zásadně ovlivní velikost tepelných ztrát. Nejde ale jen o množství použitého izolačního materiálu. Dřevěná konstrukce, která ve většině případů tvoří krov, je totiž pro teplo asi čtyřikrát prostupnější než např. tepelná izolace z kamenné vlny. Trámy v krovu tak mohou být v případě nedokonale provedené izolace tepelným mostem, který bude působit ztráty energie a další problémy, jako je kondenzace vlhkosti na stěnách nebo stropech v místě tepelného mostu apod. Je proto nutné dbát na správné technologické řešení podkrovní izolace.
 

Neprůvzdušnost je nutná

Kromě dostatečné tepelné izolace a jejího dokonalého provedení je pro podkroví a jeho tepelný režim nutné zajistit další vlastnosti konstrukce. Samotná silná izolace totiž podkrovní obytný prostor před tepelnými ztrátami zcela neuchrání. Tepelná energie z podkrovního prostoru neuniká jen konstrukcí, ale i působením proudění vzduchu. Nutností je dokonalá vzduchotěsná úprava, kterou zajistí parozábrana, jež se klade pod tepelnou izolaci ze strany interiéru. Cílem tohoto stavebního prvku je bránit proudění teplého vzduchu pryč z interiéru a také pronikání přirozené vlhkosti z obytného prostoru do konstrukce krovu. Pobyt lidí v obytném podkroví totiž znamená značnou produkci vodních par, které se v zimě mohou srážet uvnitř krovu a poškodit jej.
 

I vítr může zvýšit ztráty

Riziko tepelných ztrát přináší i působení větru na střešní plochu. Pokud proniká netěsnostmi ve střešní krytině k izolaci, může znamenat nezanedbatelné energetické ztráty. Ztráty může omezit kompaktní materiál použité izolace, pro který platí, že čím je hutnější a hmotnější, tím lépe působení větru odolává. Ze strany exteriéru je také vhodné izolaci chránit s pomocí slepovaných difúzních fólií, které u dvouplášťových střech plní i větrotěsnou funkci.
 
Účinnost větrotěsnicích opatření lze ověřit tzv. BlowerDoor testem, s jehož pomocí se zjišťuje přetlak či podtlak v objektu. Pokles tlaku umožní zjistit netěsnost objektu i to, v které části konstrukce se netěsnosti vyskytují. BlowerDoor test spočívá ve zjištění objemu vzduchu, který uniká netěsnostmi v plášti budovy – ventilátorem se vhání vzduch do objektu anebo z něj, a měří se množství vzduchu, které je potřeba dodat, aby byl tlakový rozdíl zachován. V současnosti Blower Door test provádí řada firem i univerzitních pracovišť (např. Ústav pozemního stavitelství VUT v Brně).
 

Větrat s úsporou tepla

Na energetické fungování obytných prostor (nejen) v podkroví má značný vliv i způsob větrání. Život v podstřeší si z hygienických důvodů větrání vyžaduje, větrat lze ale různými způsoby. Jednorázové větrání otevřenými okny sice může být účinné, v chladném období znamená ale také značné tepelné ztráty. V současnosti je zřejmě nejefektivnějším řešením větrání pomocí rekuperačního zařízení, které čistému venkovnímu vzduchu, který přivádí do interiéru, předává teplo odváděného, znečištěného vzduchu zevnitř obytného prostoru.
 

Dokonalost jednoduchého řešení

Řešením, které eliminuje velkou část výše zmíněných problémů, je novinka na českém trhu – nová technologie integrované izolace. Jde o integrovanou izolaci thermodach, při jejíž aplikaci se všechny práce provádějí z vnější strany střechy. Polystyrenové dílce se kladou zvnějšku na střešní latě a na tuto izolační vrstvu se pokládá krytina. Základem této technologie jsou desky tvarované z expandovaného pěnového polystyrénu, uzpůsobeného řadě požadavků - mají minimální nasákavost, vysokou pevnost, dílce jsou tvarovány tak, aby vytvářely dokonalou hydroizolační vrstvu, mají takovou pevnost a odolnost, aby na ně bylo možno položit krytinu. Výhodou je i skutečnost, že se tímto způsobem podkroví zvětšuje – izolace vytváří „pátou stěnu“ domu až nad krokvemi a prostor mezi nimi zůstává obytným.  
Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená