FinExpert.e15.cz

Podílové fondy

Ukládání peněz do otevřených podílových fondů (OPF) si získává čím dál větší oblibu, ale musíte při tom dodržovat základní pravidla investování. Jinak budete zklamaní.

Při ukládání peněz do OPF musíte dodržovat základní pravidla investování. Jinak budete zklamaní. Ukládání peněz do otevřených podílových fondů (OPF) si získává čím dál větší oblibu. Objem prostředků spravovaných fondy se za rok 2002 zvýšil o více než padesát procent. Pro letošní rok předpokládají analytici další příliv peněz do fondů. Investování do OPF ovšem vyžaduje na rozdíl od spoření na bankovním účtu mnohem více vědomostí. Nepoučený investor se může lehce „spálit“. Při dodržování základních pravidel se však OPF stávají nenahraditelným nástrojem zhodnocování úspor. Jejich význam bude v osobním finančním plánování růst. Přinášíme základní informace bez nichž byste se do investování v OPF neměli pouštět.

 

Co je to OPF

Mnoho drobných investorů svěří peníze profesionálnímu správci (správci podílového fondu). Ten jejich peníze ve velkém investuje podle statutu fondu na finančním trhu, například do akcií a dluhopisů. Za svůj vklad dostane investor podílové listy (PL) daného fondu. Za každé nové vklady emituje fond nové PL.   

 

Aktuální kurz PL

Hodnota majetku ve fondu může v daném období růst nebo klesat. Záleží na tom, zda roste nebo klesá tržní cena jednotlivých cenných papírů nakoupených do portfolia fondu. Každý pracovní den přepočítává a vyhlašuje správce fondu aktuální kurz podílového listu. Investor může denně kontrolovat hodnotu svého majetku.  

 

Typy fondů

OPF se dají dělit podle mnoha různých hledisek. Nejvíce však záleží na tom co správce fondu nakupuje za svěřené peníze. Zpravidla se OPF dělí na fondy peněžního trhu, dluhopisové, akciové, smíšené a fondy fondů. Každý z nich má jiné riziko poklesu kurzu PL a jinou doporučenou délku investice.

 

Fondy peněžního trhu

Fond investuje na trhu dluhopisů anebo na peněžním trhu. Doporučená délka investice (investiční horizont) se pohybuje od 6 měsíců do 1 roku. Riziko poklesu hodnoty PL je minimální. V porovnání s ostatními typy fondů dosahuje v průměru nejnižších výnosů, zpravidla jedno až dvě procenta nad inflaci.

 

Dluhopisové fondy

Fond investuje na trhu dluhopisů. Doplňkové investování do akcií je možné, ale podíl akcií nesmí překročit 10 procent aktiv fondu. Doporučená délka investice je 2 roky. V obvykle poskytuje vyšší výnos než fond peněžního trhu při mírném nárůstu rizika poklesu kurzu PL.

 

Akciové fondy

Fond investuje na akciovém trhu minimálně 66 procent aktiv. Doporučená délka investice je zpravidla 5 let. Obvykle poskytuje větší výnos ale i větší riziko krátkodobého poklesu oproti ostatním typům fondů. Proto je akciový fond vhodný pro investory s delším investičním horizontem, kterým nevadí krátkodobé poklesy hodnoty PL. 

 

Smíšené fondy 

Fond investuje do různých aktiv na různých trzích a nejsou stanoveny limity pro podíl akcií či dluhopisů. Správce fondu může nakupovat různé cenné papíry podle momentální situace na trhu. Riziko a výnos leží někde mezi dluhopisovými a akciovými fondy, podle toho kterému typu se portfolio smíšeného fondu více blíží. 

 

Fondy fondů

Fond trvale investuje minimálně 66 procent aktiv do podílových listů jiných fondů. Doplňkově se fondy fondů rozdělují podle toho, do jakých fondů investují, na převážně akciové, převážně dluhopisové a smíšené.

 

Likvidita

Podle zákona o investičních společnostech musí fond vyplatit aktuální hodnotu PL v den doručení žádosti o odkup PL a to do 30 dnů od doručení žádosti. Většina investičních společností na českém trhu garantuje odeslání peněz za odkoupené PL do 3 dnů. Likvidita vložených prostředků je tedy v porovnání s ostatními typy investic velmi vysoká.

 

Riziko, volatilita

Rizikem se rozumí nebezpečí, že daný fond nedosáhne během doporučené doby investice požadovaného zhodnocení. Existuje také riziko, že hodnota PL bude při prodeji nižší než při nákupu, investor prodělá. Volatilitou se rozumí kolísavost kurzu PL. Hodnota PL může během období několikrát vzrůst a klesnout. Zhruba platí, že akciové fondy jsou rizikovější,  volatilnější a v průměru výnosnější než dluhopisové. Dluhopisové jsou rizikovější,  volatilnější a v průměru výnosnější než fondy peněžního trhu. 

 

Sektorové a regionální členění

Zejména akciové fondy se dále člení podle toho do jakého odvětví a v jakém regionu investují. Některé odvětví a regiony jsou rizikovější a potenciálně výnosnější než jiné, například firmy z odvětví nová ekonomika oproti energetickým firmám, firmy v USA versus firmy z jihovýchodní Asie.  

 

Měnové riziko

Některé fondy přijímají prodávají a zpětně odkupují PL v korunách, jiné v cizí měně (EUR,USD). Kdo investuje v cizí měně, nese vedle rizika poklesu kurzu PL ještě riziko růstu síly koruny. Riziko související se změnou devizového kurzu nese i investor jehož fond sice prodává a odkupuje PL v korunách, ale investuje do zahraničních cenných papírů. Změna devizového kurzu je již promítnuta do změny kurzu PL.

 

Poplatky

Fondy si účtují vstupní, výstupní a správcovský poplatek. Vstupní a výstupní se počítají jako procentní část prodávané nebo zpětně odkupované hodnoty (jedno až pět procent). Správcovský poplatek se počítá jako procentní část spravovaného majetku za období (maximálně dvě procenta za rok). V rámci marketingových akcí fondy jednotlivé poplatky odpouští nebo snižují.

 

Fondy peněžního trhu    

Riziko je zde téměř nepatrné. Můžeme očekávat výnos kolem 4 procent ročně. Obvyklá doba investování do fondů tohoto typu je kolem jednoho roku.

 

Fondy dluhopisové   

Jsou určeny pro ty, kteří požadují větší výnos než u fondů peněžního trhu a zároveň jsou ochotni tolerovat stále přijatelné riziko, které je ovšem větší než u fondů peněžního trhu. Obvyklá doba investování je kolem 2 až 3 let. Občané, kteří v roce 2002 investovali do dluhopisových fondů u nás, běžně získali okolo 7 procent čistého zisku.

 

Fondy akciové          

Jsou určeny pro ty, kteří požadují vysoký, nadprůměrný zisk, ovšem za cenu již poměrně vysokého rizika. Během posledních 3 let se však akciovým trhům příliš nevedlo. Z dlouhodobějšího hlediska však akcie přinášejí průměrný roční zisk okolo 10 procent. Předpokládaná doba, na kterou investujeme, je okolo 5 let, ale i více.

 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená