FinExpert.e15.cz

Podání daňového přiznání a vrácení sražené daně z dohody

V některých případech může vzniknout nárok na vrácení sražené daně.
Podání daňového přiznání a vrácení sražené daně z dohody

V daňovém přiznání za rok 2015 je možné uvést příjmy a sraženou daň z dohod o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně. V některých případech může vzniknout nárok na vrácení sražené daně. Podívejme se na praktické příklady. 

Při práci na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně, když nemá zaměstnanec u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani, se z dohody o provedení práce sráží 15% srážková daň. Za rok 2015 je možné do daňového přiznání uvést všechny příjmy z dohody o provedení práce, u kterých byla odvedena 15% srážková daň. V praxi tak mají občané pracující na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně během roku 2015 dvě možnosti: 

 • Všechny příjmy z dohod uvést do daňového přiznání. Např. při práci pro více zaměstnavatelů během roku s měsíční odměnou do limitu je nutné do daňového přiznání uvést všechny tyto příjmy, nelze pouze některé. 
 • Mít daňovou povinnost vyřešenou odvedením srážkové daně a příjmy z dohod, u kterých byla odvedena srážková daň, do daňového přiznání neuvádět. 

Proč příjmy do daňového přiznání uvést? 

V některých případech je možné celou sraženou daň z dohod nebo alespoň její poměrnou část obdržet po podání daňového přiznání za rok 2015 zpět. Důvodem je uplatnění daňových slev a daňových odpočtů při podání daňového přiznání. V takových případech se vyplatí podat daňové přiznání, a to i v případě, že jinak nevzniká povinnost podat daňové přiznání. Při podání daňového přiznání za rok 2015 v základním termínu do 1. dubna 2016 vrací finanční úřad daňovou vratku během měsíce dubna

Video: Záznam skutečného útoku přes Facebook

Video: Záznam skutečného útoku přes Facebook

Praktický příklad 1)

Paní Sýkorová po celý rok 2015 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost. Za celý rok 2015 měla hrubý zisk (příjem - výdaj) 121 800 Kč. Dále si paní Sýkorová přivydělala 4 měsíce na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 8 000 Kč. U zaměstnavatele neměla paní Sýkorová podepsána prohlášení k dani a z dohody jí byla sražena srážková daň 1 200 Kč (8 000 Kč x 15 %) za každý měsíc, celkem tedy 4 800 Kč (1 200 Kč x 4 měsíce). Paní Sýkorová příjem z dohody uvede do daňového přiznání a vznikne jí nárok na daňovou vratku. 

 • Dílčí daňový základ ze závislé činnosti je 32 000 Kč (8 000 Kč x 4 měsíce).
 • Dílčí daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti činí 121 800 Kč.
 • Celkový daňový základ je 153 800 Kč (32 000 Kč + 121 800 Kč).
 • Daň z příjmu činí 23 070 Kč (153 800 Kč x 15 %)
 • Daň z příjmu po odpočtu slevy na poplatníka je 0 Kč (23 070 Kč - 24 840 Kč, max. do nuly). 
 • Sražená daň z dohod je 4 800 Kč.
 • Daňový přeplatek je tedy 4 800 Kč.

Paní Sýkorové se vyplatilo zahrnout příjem z dohody o provedení práce do daňového přiznání za rok 2015, neboť obdrží sraženou daň v plném rozsahu zpět. Důvodem je skutečnost, že roční zdanitelné příjmy paní Sýkorové jsou při uplatnění základní slevy na poplatníka tak nízké, že nevzniká daňová povinnost. 

Praktický příklad 2)

Pan Svoboda (54 let) pracoval po celý rok pro zaměstnavatele X a měl hrubou měsíční mzdu 19 000 Kč. Pan Svoboda měl u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani. Pan Svoboda si ještě přivydělal v pěti měsících roku 2015 na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 9 000 Kč.

U zaměstnavatele Y, kde si přivydělal na dohodu o provedení práce, již neměl podepsáno prohlášení k dani, neboť prohlášení k dani je možné mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele.

Pan Svoboda se rozhodne podat daňové přiznání, ve kterém uvede i příjmy z dohody o provedení práce. V daňovém přiznání za celý rok uplatní i slevu na manželku ve výši 24 840 Kč, která po celý rok 2015 pobírala invalidní důchod I. stupně ve výši 5 130 Kč a vlastní roční příjmy měla tedy nižší než 68 tisíc Kč. 

 • Základ daně ze zaměstnání u zaměstnavatele X je 305 520 Kč (19 000 x 1,34) x 12 měsíců).
 • Základem daně je totiž roční hrubá mzda plus povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance, což je 34 %. 
 • Odvedená zálohová daň ze zaměstnání u firmy X byla 21 060 Kč (1 755 Kč x 12 měsíců).
 • Měsíční zálohová daň byla totiž 1 755 Kč (19 000 Kč x 1,34, na sta nahoru) x 15 %) - sleva na poplatníka 2 070 Kč). 
 • Základ daně ze zaměstnání u firmy Y je 45 000 Kč (9 000 Kč x 5 měsíců). 
 • Sražená srážková daň u firmy Y byla 6 750 Kč (9 000 Kč x 15 %) x 5 měsíců). 
 • Souhrnný základ daně za rok 2015 je tedy 350 520 Kč (305 520 Kč + 45 000 Kč).
 • Základ daně zaokrouhlený na sta dolů 350 500 Kč. 
 • Daň z příjmu za celý rok 2015 činí 52 575 Kč (350 500 Kč x 15 %). 
 • Sleva na poplatníka je 24 840 Kč.
 • Sleva na manželku je 24 840 Kč.
 • Daňová povinnost po slevách 2 895 Kč (52 575 Kč - 24 840 Kč - 24 840 Kč).
 • Souhrnná zaplacená daň během roku 27 810 Kč (21 060 Kč + 6 750 Kč). 
 • Daňová vratka 24 915 Kč (27 810 Kč - 2 895 Kč).

Pan Svoboda obdrží daňový přeplatek ve výši 24 915 Kč. Kdyby nepodal daňové přiznání a nezapočetl odvedenou srážkovou daň, tak by byla daňová vratka nižší o 6 750 Kč. 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená