FinExpert.e15.cz

Plzeňský kraj je skokanem v socioekonomickém žebříčku

Pro zhodnocení bylo využito celkem patnáct indikátorů pro ekonomickou, sociální a environmentální oblast.
Plzeňský kraj je skokanem v socioekonomickém žebříčku

Společnost MasterCard přináší s výsledky 6. ročníku studie MasterCard česká centra rozvoje. Tu tradičně zpracoval tým odborníků z Vysoké školy ekonomické v Praze. V letošním roce se experti zaměřili na celkovou socioekonomickou úroveň krajů, kterou dávali do souvislosti s vývojem veřejných financí a s analýzou místních poplatků v krajských městech. Ze studie vyplývá, že Plzeňský kraj zaznamenal nejvýraznější zlepšení socioekonomické úrovně od svého vzniku do současnosti. Kraji se podařilo vylepšit si svou pozici ve finálním žebříčku socioekonomické situace ze sedmého v roce 2001 na aktuálně třetí místo. Region si výrazně polepšil v oblasti nezaměstnanosti, zvýšil se podíl vysokoškolsky vzdělaných a příznivý je také vývoj kriminality.

Pro zhodnocení bylo využito celkem patnáct indikátorů pro ekonomickou, sociální a environmentální oblast. Ze srovnání socioekonomické situace krajů s rokem 2001 vyplynulo, že situace je ve většině regionů v zemi dlouhodobě stabilní. Celkově jediné výrazné zlepšení zaznamenal Plzeňský kraj, který se vyšplhal v žebříčku socioekonomické situace o několik příček. Plzeňský kraj se vyznačuje vysokou investiční atraktivností a konkurenceschopností a míra nezaměstnanosti je zde dlouhodobě nižší než ve většině ostatních krajů.

Pořadí krajů

1. Praha dominuje

Není jistě překvapením, že městem s nejlepší socioekonomickou situací v celé České republice je podle studie MasterCard česká centra rozvoje město Praha. Ta dominuje ve všech ekonomických ukazatelích s výjimkou počtu vydaných stavebních povolení na jeden tisíc obyvatel. Ne jinak tomu je i v sociální oblasti, kde hlavní město vykazuje velmi příznivé hodnoty v podobě nízké míry nezaměstnanosti či nejvyššího hrubého domácího produktu.

„Socioekonomické ukazatele určují nejen to, jak se v daném regionu bydlí, pracuje, tráví volný čas a podobně. Podle průzkumů je to i jeden z aspektů, který má vliv na délku života místních obyvatel. Lidé v regionu s dobrou socioekonomickou úrovní se v průměru dožívají vyššího věku a jsou zdravější. I z toho důvodu je našim nezpochybnitelným úkolem pracovat tak, aby Praha vždy dosahovala co nejvyššího skóre. To je cíl, který pro mě bude stále prioritou,“ řekl Jiří Nouza, náměstek primátora hl. města Prahy.

2. Jihočeský kraj se v celkovém hodnocení umístil na druhém místě

Kromě HDP a podílu vysokoškolsky vzdělaných obyvatel se Jihočeský kraj umístil v první polovině hodnocení. Silnou stránkou kraje je také především oblast životního prostředí. Ve dvou ze tří sledovaných ukazatelů dosahuje nejpříznivějších hodnot. Prvenství mu náleží v kategorii sledování emisí oxidu uhelnatého a emisí oxidu dusíku.

3. Plzeňský kraj zabodoval

Plzeňský kraj se umístil ve 14 z 15 ukazatelů v horní polovině žebříčku a získal tak i skvělou pozici ve finálním vyhodnocení, kde skončil třetí s 85,28 %.

4. Středočeský kraj zaznamenal výrazný nárůst počtu lidí s vysokoškolským vzděláním

V roce 2001 se kraj umístil až z hlediska počtu lidí z VŠ vzděláním na desáté pozici ve srovnání s ostatními regiony, během deseti let se však posunul o sedm příček a skončil jako třetí. Kraj si také stále udržuje nejvyšší počet stavebních povolení na tisíc obyvatel a výborných výsledků dosahuje i v kategorii průměrné měsíční hrubé mzdy. Kraj si ale pohoršil environmentálně a zhoršený stav prostředí se odráží i na zdraví obyvatel.

5. Kraj Vysočinapříznivé ukazatele vztahující se k životnímu prostředí

Kraj Vysočina vykazuje velmi příznivé hodnoty v neekonomických ukazatelích vztahující se ke kvalitě života, například délka života, kvalita ovzduší, trestná činnost, ale zlepšil svou pozici také dle ekonomických ukazatelů. Zaznamenal například nadprůměrný růst mezd.

6. Královéhradecký kraj patří ze socioekonomického hlediska k dlouhodobě nadprůměrným

Královéhradecký region dosáhl dobrých výsledků v nejdůležitějších socioekonomických ukazatelích. Patří mu šesté místo v hodnotě regionálního HDP na obyvatele a pátá nejnižší míra nezaměstnanosti v republice. Jedná se o kraj s velmi vyrovnanými hodnotami všech ukazatelů.

7. Jihomoravský kraj: studenti v Brně platí nejnižší poplatky z celé ČR

Z hlediska místních poplatků se Brno projevilo jako nejlevnější místo pro život studentů. Jihomoravský kraj pak skončil ve výsledném socioekonomickém žebříčku na sedmém místě, region nicméně vylepšil svou pozici hned v několika ekonomických a sociálních ukazatelích, což lze doložit na mediánu hrubých mezd, kde se kraj dokonce posunul o 7 míst.

8. V Pardubickém kraji je dlouhodobě nízká kriminalita

Pardubický kraj si vylepšil pozici hned v několika ukazatelích. O dvě místa se posunul v žebříčku s nejnižší mírou nezaměstnanosti a stejnou šestou příčku získal v kategorii počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo. Největší posun však kraj zaznamenal v oblasti počtu vydaných stavebních povolení, kde se vyšplhal o čtyři příčky na páté místo. Celkově si tak vylepšil svou pozici o 2 místa. Pardubický kraj se v obou hodnocených letech umístil na třetí pozici v žebříčku nejnižší kriminality.

9. Libereckému kraji se podařilo vylepšit si pozici zejména v sociálních a environmentálních ukazatelích

V hodnocení dle emisí oxidu dusíku se region posunul ze 7. na 2. pozici a podle hodnoty emisí oxidu siřičitého z 8. na 3. místo. Zlepšení v žebříčku naděje na dožití mužů a žen zaznamenal ze všech krajů hlavně ten Liberecký, který se v kategorii naděje na dožití mužů posunul o čtyři místa a u žen o tři.

10. Ve Zlínském kraji stoupá vzdělanost a klesá kriminalita

Ve Zlínském kraji se zvedl podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním. Ten je sice v rámci celé republiky až na sedmém místě, od roku 2001 se však posunul o dvě příčky. Z druhé na první pozici si kraj polepšil dle trestné činnosti a v současnosti je tak krajem s nejnižším počtem trestných činů na tisíc obyvatel.

11. V Olomouckém kraji roste HDP

Olomoucký kraj se v konečném žebříčku socioekonomické úrovně umístil opět na 11. místě. Oproti roku 2001 však zaznamenal zlepšení v míře regionálního HDP či v environmentální oblasti. Mezi silné stránky kraje patří také vysoký podíl vysokoškolsky vzdělaných.

12. Karlovarský kraj: podnikající rodiny platí v Karlových Varech nejnižší poplatky z celé republiky

Z hlediska místních poplatků se město Karlovy Vary ukázalo jako výhodné místo pro život podnikajících rodin a rodin s malým dítětem. Karlovarský kraj také skončil na sedmém místě v hodnotě počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo a na druhém místě v hodnotách emisí oxidu uhelnatého.

13. Moravskoslezský kraj: Senioři v Ostravě platí nejnižší poplatky mezi krajskými městy

Z hlediska místních poplatků se projevila jako výhodné místo pro život Ostrava, která se umístila v žebříčcích z pohledu různých skupin obyvatel na prvních a druhých místech.O růstu ekonomického významu Moravskoslezského kraje svědčí vývoj HDP. Ve srovnání s rokem 2001 se kraj posunul z 13. na 5. místo mezi kraji ČR.

14. Ke zlepšení situace v Ústeckém kraji přispívají nové průmyslové zóny a projekty cestovního ruchu

Ústecký kraj dlouhodobě vykazuje nepříznivé hodnoty v socioekonomické oblasti, jako je vysoká nezaměstnanost nebo nízké příjmy obyvatel. Ke zlepšení situace však přispívají nové průmyslové zóny a projekty cestovního ruchu, které v posledních letech byly v kraji realizovány. Stranou nezůstávají ani projekty na zlepšení životního prostředí.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená