FinExpert.e15.cz

Platím si pojištění, jaká mám práva?

Povinnostem vůči své zdravotní pojišťovně se jen stěží vyhneme. Dostává se nám za to plná zdravotní péče?
Platím si pojištění, jaká mám práva?

Placení zdravotního pojištění se nevyhne nikdo. Pokud osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) nebo osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) nezaplatí pojištění včas a v řádné výši, je jí vyměřeno penále. Zaměstnancům sice nemůže být předepsáno penále, ale platit jej musí, každý měsíc je jim sraženo z jejich výplaty. Za důchodce, děti či ženy na rodičovské dovolené platí pojistné stát.

Ze zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění vyplývají pojištěncům nejenom povinnosti, ale jsou zde uvedena i jejich práva. Mimo jiné si může každý občan požádat svoji zdravotní pojišťovnu o písemné vyžádání dokladu, kolik za něj uhradila v uplynulých 12 měsících na zdravotní péči.

Samozřejmě základním právem každého pojištěnce je právo na plnou zdravotní péči. Jaké jsou další zákonné práva pojištěnce?

1) Pojištěnec má právo na výběr zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovnu může občan změnit jednou za 12 měsíců a to vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí. Změnu zdravotní pojišťovny za nezletilé provádí jejich zákonný zástupce. Narozené dítě se stává ze zákona automaticky pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna jeho matka. Narození dítěte musí zákonný zástupce oznámit zdravotní pojišťovně do 8 dní ode dne narození (za nesplnění povinnosti lze udělit pokutu až 10 tisíc korun, v praxi se však jedná o výjimečné případy). Zdravotní pojišťovna nemůže ze zákona sama ukončit pojistný vztah, tuto možnost má pouze pojištěnec.

2) Pojištěnec má právo na výběr lékaře či jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví a zdravotnického zařízení s výjimkou závodní zdravotní služby. Vybraný lékař musí být samozřejmě ve smluvním vztahu s jeho zdravotní pojišťovnou. Tuto možnost může pojištěnec uplatnit pouze jednou za 3 měsíce.

  • Zvolený lékař může ze zákona pojištěnce odmítnout, jestliže by jeho přijetím bylo překročeno únosné pracovní zatížení lékaře natolik, že by nebyl schopen zajistit kvalitní zdravotní péči o nového nebo stávající pojištěnce.
  • Druhou možností odmítnutí lékaře je přílišná vzdálenost místa trvalého nebo přechodného pobytu pojištěnce pro výkon návštěvní služby.
  • Každé odmítnutí musí lékař pojištěnci písemně potvrdit.
  • Lékař nemůže pojištěnce odmítnout ze stanoveného spádového území a v případě, kdy se jedná o neodkladnou péči.

3) Pojištěnec má právo na výběr dopravní služby, která je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně.

4) Pojištěnec má právo na zdravotní péči bez přímé úhrady, pokud mu byla poskytnuta v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem. Lékař či jiný odborný pracovník ve zdravotnictví ani zdravotnické zařízení nesmí za tuto zdravotní péči přijmout od pojištěnce žádnou úhradu. Při porušení této povinnosti je oprávněn příslušný orgán státní správy odejmout oprávnění k poskytování zdravotní péče nebo uložit pokutu. Ze stejných důvodů je příslušná zdravotní pojišťovna oprávněna vypovědět smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče. Zdravotní pojišťovny koordinují svůj postup s orgány státní správy při uplatňování postihu za porušení povinnosti uložené tímto ustanovením zákona.

5) Pojištěnec má právo na výdej léčivých přípravků a potraviny pro zvláštní lékařské účely bez přímé úhrady, jde-li o léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely hrazené ze zdravotního pojištění a předepsané v souladu s tímto zákonem; to platí i v případech, kdy zařízení lékárenské péče nemá se zdravotní pojišťovnou pojištěnce dosud uzavřenou smlouvu.

6) Pojištěnec má právo podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče hrazené zdravotním pojištěním.

7) Pojištěnec má právo na vystavení dokladu o zaplacení regulačního poplatku.

Jestliže není pojištěnec spokojený s poskytovanou zdravotní péčí, může si ze zákona stěžovat a žádat nápravu. Možností má hned několik:

  • podání návrhu na přezkoumání vedoucímu zdravotnického zařízení nebo jeho zřizovateli
  • obrátit se na Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou komoru nebo Českou lékárnickou komoru
  • obrátit se na svoji zdravotní pojišťovnu
  • obrátit se na příslušný orgán státní správy, který provedl registraci zdravotnického zařízení podle zvláštního zákona.
Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Ta otázka je složitější
MoB
18. 5. 2009, 07:23

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená