FinExpert.e15.cz

Platili rodiče nižší daně v roce 2005 nebo 2010?

Je výhodnější společné zdanění manželů nebo sleva na manželku?
Platili rodiče nižší daně v roce 2005 nebo 2010?

Porovnali jsme daňovou povinnost manželů – rodičů jednoho dítěte v letech 2005 a 2010. Maminka byla po celý rok na rodičovské dovolené s dvouletým synem a tedy bez vlastního příjmu podléhajícímu dani z příjmu, její manžel pobíral průměrnou mzdu v daném roce. V obou případech uplatnila rodina daňové zvýhodnění na jedno dítě.

 • Průměrná měsíční mzda za rok 2010 byla v Česku 23 951 Kč. Manžel měl tedy roční příjem 287 412 Kč za rok.
 • V roce 2005 jsme si v průměru vydělali 19 030 Kč – 228 360 Kč za rok.

Rok 2005

V roce 2005 mohli manželé poprvé využít možnost podat společné zdanění manželů. Základní podmínkou bylo, že manželé museli vyživovat alespoň jedno dítě, které s nimi žilo ve společné domácnosti. Tuto možnost měly manželské páry pouze v letech 2005, 2006 a 2007. Cílem společného zdanění bylo finančně pomoci manželskému páru s různorodými příjmy. Často z důvodu, že jeden z manželů pečuje o dítě (např. manželka je na rodičovské dovolené) a nemá tedy vlastní příjem podléhající dani z příjmu.

Výsledný rodinný příjem se rozdělil ve stejné výši na manžela i manželku. Při progresivním zdanění tak většina příjmu spadla do nižší daňové sazby a celková daňová povinnost manželského páru s různorodými příjmy byla podstatně nižší, než kdyby podávali manželé daňové přiznání každý sám.

Jaké byly daňové sazby?

V roce 2005 byly v Česku sazby daně z příjmu fyzických osob: 15 % (do základu daně 109 200 Kč), 20 % (od 109 200 do 218 400 Kč), 25 % (od 218 400 Kč do 331 200 Kč) a 32 % (nad 331 200 Kč). Základní odpočitatelná položka na poplatníka činila 38 040 Kč a daňové zvýhodnění na vyživované dítě bylo 500 Kč za každý měsíc, tj. 6 000 Kč za celý rok.

Výpočet daně v roce 2005

 • Úhrn příjmů: 228 360 Kč
 • Úhrn pojistného: 28 545 Kč (228 360 Kč ∙ 12,5 % sociální a zdravotní pojištění)
 • Dílčí základ daně: 199 815 Kč (228 360 Kč - 28 545 Kč)
 • Společný základ daně: 123 735 Kč (199 815 Kč - 38 040 Kč - 38 040 Kč)
 • Jedna polovina základu daně: 61 868 Kč (123 735 Kč: 2)
 • Základ daně: 61 800 Kč (zaokrouhleno na sta dolů)
 • Daň: 9 270 Kč (61 800 Kč ∙ 15 %)
 • Daňové zvýhodnění na dítě: 6 000 Kč (500 Kč ∙ 12 měsíců)
 • Daňová povinnost manžela: 3 270 Kč (8 730 Kč - 6 000 Kč)
 • Daňová povinnost manželky: 9 270 Kč (daňové zvýhodnění může uplatnit pouze jeden z manželů)

Daňové přiznání museli podat oba manželé. V uvedeném příkladu nezapočítáváme zaplacené zálohy na dani z příjmu fyzických osob manžela během roku, protože pro celkovou daňovou povinnost to nemá vliv. Během roku by byly zaplaceny zálohy, které by byly vyšší než daňová povinnost a manželovi by vznikl přeplatek na dani z příjmu. Celkově tedy rodina zaplatila 12 540 Kč (3 170 Kč + 9 270 Kč), což je 5,5 % z celkového zdanitelného příjmu rodiny ve výši 228 360 Kč.

Rok 2010

Zavedení rovné 15% sazby daně z příjmu fyzických osob v roce 2008 znamenalo konec společného zdanění manželů. Byla však zavedena výhodná sleva na dani na manželku/la ve výši 24 840 Kč.Slevu na manželku (manžela) lze uplatnit, pokud žijete ve společné domácnosti a ona/on nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč.

Pokud je manželka (manžel) držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce) – průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 28 840 Kč na dvojnásobek. Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnují: dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, příspěvek na péči, sociální služby, dávky pomoci v hmotné nouzi, státní příspěvky na penzijní připojištění, státní příspěvky na stavební spoření, stipendium, příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách.

Rodičovský příspěvek se tedy nezahrnuje. Základní sleva na dani na poplatníka je 24 840 Kč a daňové zvýhodnění na dítě 967 Kč za každý měsíc, tj. 11 604 Kč za celý rok.

Výpočet daně v roce 2010

Manželka byla po celý rok na rodičovské dovolené a žádné jiné příjmy neměla, daňové přiznání tedy nepodávala.

 • Úhrn příjmů: 287 412 Kč
 • Úhrn povinného pojistného: 97 721 Kč (287 412 Kč ∙ 34 %, pojistné placené zaměstnavatelem)
 • Základ daně z příjmu: 385 100 Kč (287 412 Kč + 97 721 Kč, zaokrouhleno na celá sta dolů)
 • Daň z příjmu: 57 765 Kč (385 100 Kč ∙ 15 %)
 • Slevy na dani: 49 680 Kč (24 840 Kč na poplatníka a 24 840 Kč na manželku)
 • Daň: 8 085 Kč (57 765 Kč - 49 680 Kč)
 • Daňové zvýhodnění: 11 604 Kč
 • Daňový bonus: 3 519 Kč (11 604 Kč - 8 085 Kč)

Mladá rodina s jedním dítětem, kde manžel pobíral v roce 2010 průměrnou mzdu, a manželka byla na rodičovské dovolené, neodvedla na dani z příjmu nic. Dokonce obdržela daňový bonus ve výši 3 519 Kč, což činí 1,2 % ze zdanitelného příjmu rodiny. V uvedeném příkladu opět nezapočítáváme zaplacené zálohy na dani z příjmu fyzických osob manžela během roku, protože pro celkovou daňovou povinnost to nemá vliv. „Vratka daně“ by byla vyšší, čistý daňový bonus však stejný 3 519 Kč.

Současné podmínky jsou výhodnější

Vzhledem k nepříznivým demografickým změnám ve všech členských zemích EU je rodinná politika nesmírně důležitá. Legislativa v Česku v roce 2010 je pro rodiny s dětmi příznivější než v roce 2005, pokud tedy jeden z manželů neměl vlastní příjem vyšší než 68 tisíc Kč.

V uvedeném praktickém příkladu byl rok 2010 výhodnější dokonce o 6,7 % než rok 2005. I když byla daňová povinnost v roce 2005 nízká, tak v roce 2010 byla nulová a rodina měla nárok na daňový bonus. Místo platby daně dokonce inkasovala peníze od státu. Výhodnější daňové podmínky pro rodiny s dětmi jsou světovým trendem, jedná se o nejefektivnější a nejlevnější finanční podporu.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená