FinExpert.e15.cz

Platbě zdravotního pojištění se nevyhnete

Neodvádíte zdravotní pojištění? Neplatiče pojišťovny tvrdě pronásledují a může dojít i k exekuci.
Platbě zdravotního pojištění se nevyhnete

V Česku je ze zákona zdravotně pojištěn každý občan s trvalým pobytem na území ČR. Státní občanství přitom není rozhodující. Zdravotně pojištěni jsou i občané, kteří pracují pro zaměstnavatele, který má sídlo či trvalý pobyt na území ČR (z tohoto pracovněprávního vztahu se musí platit zdravotní pojištění).

Jak získáte zdravotní pojištění?

Získání zdravotního pojištění je velmi jednoduché. Nejčastěji vzniká narozením. Rodiče dítěte musí do 8 dní po narození jejich potomka oznámit tuto skutečnost zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna maminka. Dítě se ze zákona stává pojištěncem stejné pojišťovny jako jeho matka. Dalšími možnostmi jsou získání trvalého pobytu na území ČR či den, kdy se občan bez trvalého pobytu stane na území Česka zaměstnancem.

Nejjednodušší to má zaměstnanec

Žádnou práci spojenou s platbou zdravotního pojištění nemá zaměstnanec. Jedinou jeho povinností je oznámit při nástupu do zaměstnání svému zaměstnavateli svoji zdravotní pojišťovnu. Dále je důležité hlásit svému zaměstnavateli změnu zdravotní pojišťovny vždy do 8 dní. Tím povinnosti zaměstnance končí. Za odvod zdravotního pojištění ve správné výši a včas je zodpovědný jeho zaměstnavatel. Zaměstnanec nemůže být ze strany zdravotní pojišťovny za neplacení zdravotního pojištění nikdy sankciován. Zaměstnavatel totiž musí při nástupu do zaměstnání do 8 dní oznámit tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně jeho zaměstnanec a dále za něj každý měsíc odvést zdravotní pojištění. Zaměstnavatel odvádí za svého zaměstnance zdravotní pojištění ve výši 9 % z jeho hrubé mzdy zaměstnance a dále zaměstnanci strhává z jeho hrubé mzdy 4,5 %, které rovněž ovšem odvádí na účet příslušené zdravotní pojišťovny zaměstnavatel.

Jak postupovat, když nejsem zaměstnán?

Každý občan musí mít ve vztahu ke své zdravotní pojišťovně vyřešen svůj pojistný vztah. To znamená, že musí být veden v jedné ze čtyř kategorií důležitých pro platbu zdravotního pojištění. Těmito kategoriemi jsou: zaměstnanec, OSVČ, OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů), nebo občan, za kterého platí zdravotní pojištění stát.

Velmi jednoduchou úlohu opět má občan, za kterého platí zdravotní pojištění stát. V tomto případě opět stačí tuto skutečnost (např. pobírání důchodu, pobírání mateřské či rodičovského příspěvku, studium, evidenci na úřadu práce…) oznámit své zdravotní pojišťovně a zdravotní pojištění je placeno státem. Nutno poznamenat, že pro zdravotní pojišťovnu znamenají tito občané nejmenší příjmy. Zdravotní pojištění placené státem je nižší než kolik platí ostatní skupiny plátců zdravotního pojištění.

Za platbu zdravotního pojištění si osoby samostatně výdělečně činné odpovídají samy. Výše měsíčního pojistného je vypočítána v Přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý rok. V letošním roce musí platit měsíčně minimálně 1 601 Kč (i když jsou ve ztrátě). Částka musí být připsána na účet příslušné zdravotní pojišťovny do osmého dne následujícího měsíce, jinak začíná běžet penále. Za každý den prodlení si zdravotní pojišťovny účtují penále ve výši 0,05 % denně (tj. 18,25 % ročně).
Obdobná situace je u OBZP. Taky si musí zdravotní pojištění samy platit. Měsíčně musí odvést na zdravotním pojištění 1 080 Kč (13,5 % z minimální mzdy ve výši 8 000 Kč). Zjednodušeně řečeno za OBZP se považují všichni občané, kteří nepatří do žádné ze tří uvedených kategorií. Jedná se např. o studenty starší 26 let, občany, kteří nepracují a nejsou v evidenci úřadu práce, občany pracující na dohodu o provedení práce.

Platbě zdravotního pojištění se tedy nedá vyhnout, jedinou možností je přesunout platbu zdravotního pojištění na stát. Každý občan musí být veden u své zdravotní pojišťovny v některé z uvedených čtyř kategorií. Z některých příjmů se však zdravotní pojištění neplatí. 

Z jakých příjmů se neplatí zdravotní pojištění?

Jestliže zaměstnanec, OSVČ či OBZP mají další příjmy např. z dohody o provedení práce, nebo příjem z nepravidelné výpomoci do výše 2 000 Kč, tak z tohoto příjmu již zdravotní pojištění neplatí. Musí však platit pojistné z příjmu ze zaměstnání, z výdělečné činnosti nebo platit měsíčně 1 080 Kč (u OBZP). Dalšími příjmy, ze kterých se neplatí zdravotní pojištění jsou, například:

  • náhrada škody
  • odstupné
  • odměny vyplácené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích
  • jednorázová sociální výpomoc poskytnuta zaměstnanci v mimořádné situaci (požár, živelná pohroma…)
  • plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního nebo částečného důchodu po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání
  • příjmy z kapitálového majetku a pronájmu
  • příjmy nepodléhající dani z příjmu (dle § 3 odst. 4 zákona o dani z příjmu či dle § 6 odst. 7 zákona o dani z příjmu)
  • příjmy osvobozené od daně z příjmu (dle § 4 zákona o dani z příjmu), jedná se např. o příjmy z prodeje rodinného domu, bytu či nemovitosti…
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená