FinExpert.e15.cz

Platba zdravotního pojištění při více příjmech

Jste zaměstnanci a přitom si vyděláváte „na živnosťák“?
Platba zdravotního pojištění při více příjmech

Platba zdravotního pojištění je povinná pro všechny s trvalým pobytem na území České republiky. Když však máte více různých příjmů, tak se platba zdravotního pojištění liší v souvislosti s tím, která činnost je hlavní a která vedlejší, dále se z některých příjmů zdravotní pojištění vůbec neplatí. Při placení je nutné dodržet minimální vyměřovací základ při zaměstnání nebo při podnikání. Podívejme se proto na jednotlivé příklady.

Zaměstnání a podnikání

Pan Zelený je zaměstnanec ve firmě XY a současně si přivydělává podnikáním. V případě, že je podnikání vedlejším zdrojem příjmů, což pan Zelený své zdravotní pojišťovně včas oznámil, a ze zaměstnání má pan Zelený vyšší příjem než 8 000 Kč a je z něj tedy placeno zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu, tak pan Zelený nemusí při svém podnikání:

  • platit měsíční zálohy
  • odvádět každý měsíc minimální zdravotní pojištění, v letošním roce 1 670 Kč

Platbu zdravotního pojištění ze zaměstnání provede za pana Zeleného jeho zaměstnavatel a zdravotní pojištění z podnikání doplatí pan Zelený jednorázově do 8 dní po podání daňového přiznání za uplynulý rok dle skutečně dosaženého zisku. Při zisku 30 000 Kč se bude jednat o částku 2 025 Kč (30 000 Kč  50 %  13,5 %).

Dohoda o provedení práce a podnikání nebo zaměstnání

Z dohody o provedení práce se zdravotní pojištění neplatí. Jestliže si občan prací na dohodu o provedení práce přivydělává k podnikání nebo zaměstnání, tak je nutné, aby bylo zaplaceno alespoň minimální zdravotní pojištění, a to buď:

  • V zaměstnání tak musí mít zaměstnanec mzdu vyšší než 8 000 Kč, aby zdravotní pojišťovna obdržela minimální platbu 1 080 Kč (360 Kč je sraženo zaměstnanci z hrubé mzdy a 720 Kč za zaměstnance zaplatí zaměstnavatel).
  • Každý měsíc musí jako OSVČ zaplatit alespoň zdravotní pojištění ve výši 1 670 Kč (minimální platby pojistného). Výše zdravotního pojištění závisí na dosaženém zisku v uplynulém roce. Při zisku 300 000 Kč v minulém roce by činila záloha po podání Přehledu 1 688 Kč (300 000 Kč  50 %  13,5 %: 12).

Podnikání při rodičovské dovolené či důchodu

Za státní pojištěnce (např. důchodce, ženy na rodičovské dovolené, studenty) platí zdravotní pojištění stát. I tito občané si však mohou samozřejmě přivydělávat jako OSVČ. Výhodou podnikání na rodičovské dovolené nebo v důchodu je skutečnost, že:

  • Nemusí být zdravotní pojištění placeno alespoň z minimálního vyměřovacího základu, ale že se vypočítá podle skutečně dosaženého zisku. Při zisku 50 000 Kč tak odvede žena na rodičovské dovolené své zdravotní pojišťovně 3 375 Kč za celý rok.
  • V prvním roce samostatné výdělečné činnosti se sice zdravotní pojištění formou měsíčních záloh neplatí, v dalších letech však již podle zisku v minulém roce. Při zisku zmíněných 50 tisíc bude žena na rodičovské dovolené platit v dalším období měsíční zálohy 282 Kč (3 375 Kč: 12).

Zaměstnání a příjem z pronájmu

Z příjmu z pronájmu se zdravotní pojištění neodvádí a není potřeba to zdravotní pojišťovně vůbec oznamovat. Zdravotnímu pojištění dále nepodléhají příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmu fyzických osob. Tyto příjmy najdete v zákoně o dani z příjmů fyzických osob, jsou například úvěry a půjčky.

Dále se zdravotní pojištění neodvádí z příjmů od daně z příjmu osvobozených. Jedná se například o příjmy z prodeje rodinného domu, bytu či dávky sociální péče, dávky v pomoci v nouzi, sociální služby, dávky státní sociální podpory. Neodvádí se také z těchto příjmů: náhrada škody, odstupné, odměny vyplácené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, jednorázová sociální výpomoc poskytnuta zaměstnanci v mimořádné situaci (požár, živelná pohroma…), plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního nebo částečného důchodu po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání.

Dohoda o pracovní činnosti a zaměstnání

Z dohody o pracovní činnosti se zdravotní pojištění odvádí, pouze pokud odměna přesáhne částku 2 000 Kč. Když si tak zaměstnanec pan Modrý přivydělá měsíčně na základě dohody o pracovní činnosti 1 990 Kč, tak z tohoto příjmu zdravotní pojištění platit nebude. Pokud si ale zaměstnanec pan Novák přivydělá na základě dohody o pracovní činnosti 8 000 Kč, tak odvede na zdravotním pojištění 360 Kč (4,5 % z 8 000 Kč). 

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Dobrý den,mám dotaz celý rok 2011,jsem pracovala u f...
margita
22. 3. 2012, 15:58

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená