FinExpert.e15.cz

Petr Žídek, Synergie Recruitment

S Petrem Žídkem, senior konzultantem personální agentury Synergie Recruitment, o vyhledávání zaměstnanců pro mezinárodní, ale i české firmy.

Společnost Synergie ve Francii zajišťuje především příležitostné práce. V České republice je tomu však jinak, zde se specializujete na výběr a nábor stálých zaměstnanců. Jaký to má důvod?
Trh práce v České republice se od trhu francouzského výrazně liší. Zatímco ve Francii se převážná většina zaměstnanců vyhledává přes agentury na dočasné pracovní úvazky, sezonní práce nebo na konkrétní projekty velkých společností, u nás se tyto požadavky objevují v porovnání s poptávkou po stálých zaměstnancích stále spíše sporadicky. Proto se v ČR Synergie dodnes zabývala především onou lukrativnější částí náboru, kterou je vyhledávání středního a vyššího managementu převážně pro mezinárodní společnosti. I zde se však situace zvolna mění a více se přibližuje západním zemím. Proto jsme se rozhodli na základě průzkumu trhu a analýz, které byly provedeny během uplynulých dvou let, zahájit od počátku letošního roku činnost i v oblasti dočasných pracovních úvazků. V této sféře se dá očekávat sice pozvolný, ale stálý nárůst.

Vyhledáváte zaměstnance pro mezinárodní firmy. V čem se liší nároky těchto firem na své potenciální zaměstnance oproti nárokům českých firem?
V převážné většině případů se požadavky českých i mezinárodních společností od sebe příliš neliší. Snad pouze v bezpodmínečných požadavcích na znalost cizích jazyků u společností s mezinárodní účastí a jejich menší flexibilitě ohledně věku potenciálních zaměstnanců. V té jsou české firmy mnohem benevolentnější. Je třeba ještě zmínit jednu skutečnost a tou je mnohem hůře specifikované zadávání profilů ze strany českých firem. Tam nás pak jako konzultanty čeká vynaložení mnohem většího úsilí při správném nadefinování všech potřebných detailů pro úspěšné vyhodnocení situace a nalezení vhodného uchazeče.

Specializujete se na některé obory, pro něž vyhledáváte zaměstnance?
Existují oblasti, kde jsou požadavky ze stran klientů nejběžnější a na které se velké personální agentury zpravidla specializují. Proto i v Synergii naleznete oddělení, ve kterých se konzultanti specializují na sféry financí, IT, telekomunikací, obchodu či marketingu. Stále více se též zaměřujeme na společnosti výrobního typu vzhledem k nárůstu zahraničních investorů v ČR. Za netradiční zaměření se dá považovat specializace na frankofonní společnosti a kandidáty, což je značně ovlivněno zemí původu mateřské firmy, velkého počtu francouzsky hovořících konzultantů v Synergie a všeobecně známého a silného citu Francouzů pro patriotismus.

Pracujete i pro některé české firmy?
Máme mezi českými společnostmi několik výborných dlouholetých klientů, ale upřímně řečeno nás naše několikaleté zkušenosti se spoluprací s českými firmami nabádají k jisté zdrženlivosti. Mám na mysli především následnou platební morálku a chybějící tradici v používání tohoto typu placených služeb v minulosti.

Vyžadujete od kandidátů znalost světových jazyků. Jak si v tomto ohledu stojí Češi v evropském měřítku?
Kandidáti bez znalosti cizích jazyků jsou pro nás vzhledem k zaměření na mezinárodní klientelu jen velmi obtížně umístitelní. Proto patří k základním kritériím již při rozhodování o pozvání kandidáta do naší agentury. Jelikož anglický jazyk již získal téměř naprostou nadvládu nad obchodním světem (což je velmi zřetelně vidět i na změnách požadavků ze strany jinak velmi konzervativních francouzských společností), můžeme ji považovat za jednu ze základních gramotností, které umožňují vstoupit do světa byznysu. Češi si v tomto ohledu dle mého názoru vůbec nevedou špatně.

Mohou se na vás obracet i lidé žijící jinde než v Praze? Kde naleznou vaše pobočky?
Synergie má svoji pobočku mimo Prahu pouze v Bratislavě. Veškeré regionální požadavky na střední a vyšší management jsme schopni zvládat z těchto dvou míst. Co se týče větších projektů naší klientely s regionálním zastoupením (například retailové nebo výrobní firmy) řešíme tyto situace cestováním našich konzultantů po republice. I přes zvyšující se počet podobných projektů se dá říci, že 90 % našeho byznysu stále realizujeme v Praze.

Lze vašich služeb využít i prostřednictvím internetu? V jakém poměru zprostředkováváte zaměstnanecké pozice přes internet a pomocí osobních schůzek?
Internet nám slouží pouze jako jeden z nástrojů k inzerci nabízených pozic a získávání příslušných osobních materiálů uchazečů. Každý potenciální kandidát následně vždy bezpodmínečně prochází zhruba hodinovým osobním pohovorem přímo u nás v agentuře.

Nabízíte vašim zákazníkům také nějaké školící kurzy nebo jiné služby spojené se zprostředkováním zaměstnání?
Osobní pohovory s uchazeči by měli nejenom přinést informaci příslušnému konzultantovi o schopnostech a zkušenostech kandidáta, ale i naopak kandidátovi by se mělo dostat poučení o možnostech uplatnění, o situaci na trhu práce či rady, jak vylepšit svoji písemnou a ústní prezentaci na dalších schůzkách.

Kolik lidí ročně nalezne díky vám zaměstnání a na jakých pozicích nejčastěji?
Toto číslo je velmi těžko specifikovatelné a to především z důvodu rozmanitosti projektů, na kterých agentura v daném období pracuje. Je velký rozdíl, zda vyhledáváte top managera s odbornou specializací, či nabíráte obchodní zástupce či pracovníky zákaznických center. Pak se tato čísla budou samozřejmě diametrálně lišit a jejich vypovídací hodnota bude minimální.

Jaká je obvyklá provize personální agentury při zprostředkování zaměstnání? Můžete dát nějaký konkrétní příklad?
Většina agentur pracujících na bázi běžného náboru, popřípadě kombinace náboru a přímého vyhledávání, si účtuje provizi, která se pohybuje ve výši 2–3násobku nástupního platu kandidáta. Většina agentur si tyto peníze účtuje až ve chvíli úspěšného ukončení daného projektu.

Platí nějakou provizi i kandidáti ucházející se o místo, nebo jim poskytujete služby zdarma?
Kandidáti samozřejmě nic neplatí. Předpokládám, že váš dotaz má původ v informaci, že ne vždy a všude je tato samozřejmost samozřejmostí. Ano, jsou i agentury, kde kandidát platí tzv. vstupní poplatek a já to nepovažuji za příliš etické, neboť se zde uchazečům nedostává nijak obzvláště odlišné péče od té, která je běžná u ostatních agentur.

Existuje ze strany personální agentury něco jako „záruka kvality“ za člověka, kterého agentura na danou pozici doporučí firmě? Co když se již během krátké doby ukáže, že nějaký pracovník vůbec neodpovídá požadavkům, které firma agentuře předala? Vrátí agentura provizi?
Samozřejmě že tato záruka existuje a je zakotvena přímo ve smlouvách o spolupráci mezi agenturou a jejími klienty. Obvykle se jedná o několikaměsíční období, během kterého je klientovi v případě odchodu kandidáta vrácena procentuální část z vyplacené provize, popřípadě i provize celá. Taktéž existuje varianta bezplatného nahrazení kandidáta.

Co byste jako zkušený odborník doporučil člověku, který si hledá práci nebo uvažuje o změně zaměstnání?
Základem správné volby je dostatek kvalitních informací. Pokud nepatříte mezi ty, kteří mají spoustu užitečných známých a zjistí kdykoliv cokoliv, nebo pokud prostě nemáte čas, může být zkušený konzultant v personální agentuře pro vás požehnáním. I dobrého konzultanta ovšem musíte hledat a ani to není vždy jednoduché.

Za redakci se ptala Petra Panschabová

Petr Žídek (34)
Po studiu na Vysoké škole zemědělské působil několik let v mezinárodní Public Relations agentuře Burson-Marsteller. Od roku 1998 pracuje jako senior konzultant ve společnosti Synergie Recruitment, kde řídí tým se zaměřením na oblasti obchodu, marketingu, public relations a lidských zdrojů.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená