FinExpert.e15.cz

Penzijní reforma ve stínu daňové reformy

I přes bezprostřední negativní dopad reforem u některých domácností nezapomínejme na budoucnost.

Kapitoly článku

Kapitola 1
Kapitola 2

Penzijní reforma ve stínu daňové reformy

Na dobu, kdy přestaneme být ekonomicky činní a budeme se muset spoléhat na stát a na to, co jsme si dříve naspořili či investovali. Nemysleme jen na příští rok, ale i na vzdálenější budoucnost.

V poslední době je hlavním tématem (více anebo méně) odborných diskusí odborníků i laické veřejnosti dopad vládních reforem na jednotlivé domácnosti nebo podnikatelské subjekty. Je pravdou, že se to v každodenním životě rodiny či jednotlivce projeví prakticky okamžitě, jako například návštěva u lékaře či zvýšení sazby DPH z 5 na 9 %. Pravdou ale také je i to, že většinou to rodiny „ustojí“, a to i za cenu relativně nízkého snížení životní úrovně. Tím však poněkud ustupuje do pozadí jiný problém, který se projeví až mnohem později. Tím problémem je zajištění se na stáří, na důchod.

Jak to vidí odborníci

Mluví se o reformě penzijního systému. Najdou se odborníci (i „odborníci“) s názorem, že je za minutu dvanáct a jsou nutné radikální změny, ale i s názorem opačným, že je – zatím – vše v pořádku. V sobotu 8. prosince 2007 vyšel v deníku Právo rozhovor s Vladimírem Bezděkem. Jistě - v současné době zastává funkci ředitele penzijního fondu AEGON a tento rozhovor byl uveden na stránce inzerce, ale v období od října 2004 až do června 2005 vedl meziresortní komisi pro přípravu reformy penzijního systému, které se běžně říkalo Bezděkova komise. V ní byli zástupci většiny parlamentních stran, resp. stranou nominovaní odborníci. Komise analyzovala situaci v ČR a také několik variant řešení.

Podle názoru V. Bezděka na tom není ČR v současné době až tak špatně. Mnohem horší situace by ale nastala, pokud by se nic v současném penzijním systému nezměnilo. Jakákoliv změna v penzijním systému se totiž projeví až po mnoha letech. Důchodcům, kteří začali starobní penzi už čerpat, nelze výrazně měnit podmínky přiznané v minulosti. A než v penzijním systému převáží „noví“ důchodci, s nově stanovenými podmínkami, tj. po případné reformě, může uplynout klidně 10 - 15 let. A zatímco důchodců neustále přibývá, tak ekonomicky činných lidí ubývá. Pokud se tento trend rychle a radikálně nezmění – vyšší porodnost nebo zvýšená imigrace, bude na více důchodců „vydělávat“ méně lidí. V konečném důsledku to bude nutně znamenat nižší starobní důchody v porovnání s průměrnou mzdou. Když pomineme nedostatky statistické veličiny, jakou je průměr, tak v současné době činí průměrný důchod cca 8700 Kč, což je asi 40 % průměrné mzdy. V následujících letech bude tento poměr klesat. Nicméně, i při reformě penzijního systému se ve všech variantách počítá se snižováním poměru starobní důchod vs. průměrný příjem.

Odkládat řešení se nemusí vyplatit

Mnoho lidí řešení otázky zajištění na stáří neustále odkládá, anebo ji řeší nedostatečně. Po odchodu do důchodu se pak budou spoléhat jen na stát. A čím mladší dotyčný je, tím vyšší je pravděpodobnost, že při odchodu do důchodu (bez výše zmiňované reformy důchodového systému), bude dostávat mnohem méně, než kolik si vydělával. A to znamená radikální snížení příjmů a tudíž i životní úrovně. Kdo z nás by si přál takovýto scénář? Proto je nezbytné, aby každý pamatoval i na to, že jednou bude starý a nebude moci být (nebo chtít) zaměstnán nebo podnikat a zároveň se nebude chtít příliš uskromňovat.

Řešení této otázky je spojeno i s finanční gramotností obyvatel. V porovnání se státy původní evropské patnáctky jsme na tom hůře. Vědomosti obyvatel o nástrojích finančního trhu jsou mnohdy zkreslené a neúplné. Projevuje se to ve stále převládajících bankovních vkladech volných peněžních prostředků a preferencí instrumentů peněžního trhu. Naštěstí se i v tomto směru začíná blýskat na lepší časy a lidé u nás využívají kolektivního investování, životního pojištění, penzijního připojištění i přímého investování do cenných papírů. Všechny tyto možnosti je přitom možné zapojit i do našeho „programu na stáří“.

Základní produkty pro zajištění budoucích příjmů

Co je však výhodné do takového programu zahrnout? Nelze dát jedinou správnou odpověď. Záležet bude jak na příjmech jednotlivce, resp. jak velkou částku bude schopen či ochoten na tento účel věnovat, jak vysoké riziko je ochoten přistoupit, kolik let zbývá do odchodu do penze, jestli bude chtít zasahovat do investičního rozhodování, atd.

Většině lidí se asi v této souvislosti jako první varianta připomene penzijní připojištění. Je to vlastně konzervativní a pohodlné řešení. Jen se rozhodnout pro konkrétní penzijní fond. Po uzavření smlouvy začneme posílat peníze, inkasovat státní podporu a při splnění podmínek i daňové úlevy (nikdo nezaručuje její dlouhodobé trvání, změna zákona může přijít třeba hned příští volební období) a přispívat může i zaměstnavatel. A proč je to konzervativní řešení? Klient nemá žádnou možnost ovlivňovat investiční strategii fondu. A zjednodušeně řečeno, hospodaření penzijního fondu nesmí skončit v mínusu, takže prostředky klienta nesmí mít záporné zhodnocení. To je zároveň dobrá i špatná zpráva. Klient nominálně neprodělá. Ale penzijní fondy se nepouští do rizikovějších operací, díky kterým by se mohly krátkodobě dostat do červených čísel, ale dlouhodobě by mohly dosahovat mnohem vyššího zhodnocení.

Investiční životní pojištění je vhodné především pro živitele rodin. Výpadek jejich příjmu by měl negativní dopad na celou rodinu. Velmi častou výtkou ale bývá neprůhlednost tohoto produktu. Pojistné je vlastně rozděleno na dvě části – pojistnou a spořící (investiční) složku. Obecně se neprůhlednost týká jak tohoto rozdělení , tak především poplatků. I u životního pojištění je možno využít daňových úlev. Výhodou je i to, že klient může ovlivnit, kam budou jeho prostředky investovány, do kterých fondů kolektivního investování. Tím, že rozdělíme pojistné investičního životního pojištění na rizikové životní pojištění a investici do fondů kolektivního investování, se dostáváme k další možnosti – samostatně uzavřít rizikové životní pojištění (pokud bude mít klient zájem) a sám investovat do fondů. Vyhneme se tím zmíněné neprůhlednosti a ušetříme na poplatcích.

Investování do fondů kolektivního investování je v ČR na vzestupu, zájem o něj roste. A je si z čeho vybírat. Od málo rizikových fondů peněžního trhu, přes dluhopisové až po akciové fondy. Jsou tu i jiné – zajištěné, nemovitostní atd. Liší se svou rizikovostí i očekávaným výnosem. Můžeme dosáhnou na mnohem vyšší zhodnocení než u předchozích variant, ale také nemusíme. Nikdo totiž nezaručí, že námi zvolený fond(y) bude ziskový (až na určité výjimky, jako jsou zajištěné fondy, kde se za určitou garanci vzdáváme části výnosu). Jednotlivec má tedy (téměř) vše svých rukách. A když se mu fond přestane líbit, vystoupí s z něj (odprodá jeho cenné papíry). Pro opravdu dlouhodobé investování, pro „zajištění se na stáří“ přicházejí investiční společnosti s fondy „životního cyklu“, kdy peníze klientů investují nejdříve do nejrizikovějších fondů s nejvyšším očekávaným zhodnocením a postupně se zkracujícím se časem (zbývajícím do penze) peníze převádějí do méně rizikových fondů.

U všech těchto investičních možností můžeme počítat s pravidelným posíláním stanovené částky, která by se nám měla zhodnocovat (samozřejmě můžeme investovat přímo do akcií, dluhopisů, finančních derivátů, strukturovaných produktů…, pokud budeme mít odvahu podstoupit riziko). Teď se můžeme vrátit zpátky na začátek – kolik vlastně ukládat-investovat? Čím delší doba zbývá do penze, tím nižší může částka být. Následující tabulka ukazuje, jak velké rozdíly může činit několik stokorun (nebo tisícikoruny) měsíčně v dlouhém období při různých ročních mírách zhodnocení.

Ukázkové výpočty pro různé délky období jsou prezentovány v Kapitole 2

Další kapitola
 

Související články


celkem 7 komentářů

Nejnovější komentáře

Jen ne povinné spoření na důchod!
Jan Novák
27. 12. 2007, 10:07
já se stáří nebojím
kam
23. 12. 2007, 20:15
Re: Pohádky pro dospělé - souhlasím s Vámi, každá
Roman Ptáček
22. 12. 2007, 22:43
Re: Pohádky pro dospělé - souhlasím s Vámi, každá
Rejpal
22. 12. 2007, 13:07
Nikoliv Pohádky, ale TVRDÁ REALITA.
PJ
21. 12. 2007, 13:41

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená