FinExpert.e15.cz

Peníze z úvěru použijete jen omezeně

Získat peníze na koupi, výstavbu či rekonstrukci nemovitosti je snadné, ale jejich použití není tak snadné, jak to na první pohled vypadá.
Peníze z úvěru použijete jen omezeně

V současnosti k nejběžnějšímu a nejvýhodnějšímu způsobu získání zdrojů na pořízení nebo oprav nemovitostí patří úvěry ze stavebního spoření (řádné i překlenovací). Pokud tento druh úvěru od stavební spořitelny získáte, nemáte ještě úplně vyhráno. Může totiž dojít ke komplikacím, a to obvykle v okamžiku, kdy budete prokazovat účelnost poskytnutých finančních prostředků.

Na co můžete peníze použít

Od počátku mylná by byla představa, že peníze poskytnuté z úvěru od stavební spořitelny můžete použít na libovolný účel, třebaže se vám zdá, že s bydlením přímo souvisí či mají k němu hodně blízko. Použití úvěru ze stavebního spoření vymezuje zákon, z něhož vyplývají povinnosti pro jednotlivé stavební spořitelny. Posléze zjistíte, že by bylo jen ztrátou času požadovat peníze z úvěru na věci či služby, které nejsou v souladu se zákonem.

Nejdůležitějším okamžikem pro získání kýženého úvěru je prokázání jeho účelovosti. Takovými doklady může být kupní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, závazná nabídka družstva či obce na koupi konkrétní bytové jednotky a dále například právoplatně nabyté stavební povolení, ohlášení stavebních prací místně příslušnému stavebnímu úřadu aj.

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření konstatuje, že úvěr ze stavebního spoření může být stavební spořitelnou poskytnut a účastníkem použit pouze na financování bytových potřeb. Financováním bytových potřeb účastníka se rozumí i financování bytových potřeb osob blízkých. Za osobu blízkou se považuje příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel.

Za bytové potřeby se dle výše uvedeného zákona zejména rozumí:

a) výstavba bytového domu, rodinného domu nebo bytu,
b) změna stavby na bytový dům, rodinný dům nebo byt,
c) koupě bytového domu, rodinného domu nebo bytu včetně rozestavěné stavby těchto domů nebo bytu,
d) koupě pozemku v souvislosti s výstavbou nebo koupí bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně rozestavěného bytového domu, rodinného domu nebo bytu,
e) splacení členského vkladu nebo podílu v právnické osobě, jejímž je účastník členem nebo společníkem, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání k bytu,v bytovém nebo rodinném domě ve vlastnictví této právnické osoby,
f) změna stavby, údržba stavby, nebo udržovací práce na:
• bytovém domě nebo rodinném domě, pokud jsou tyto ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví účastníka nebo právnické osoby, jejímž je účastník členem nebo společníkem, a účastník je nájemcem bytu v takovém bytovém domě nebo rodinném domě, nebo užívá-li byt v uvedeném domě z jiného právního důvodu,
• bytu ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví včetně úhrady podílu na změně, údržbě nebo udržovacích pracích týkajících se společných částí domu,
• bytu v bytovém domě nebo rodinném domě, je-li účastník jeho nájemcem, nebo užívá-li byt z jiného právního důvodu, a stavební práce jsou prováděny se souhlasem vlastníka bytového domu nebo rodinného domu, je-li takového souhlasu třeba,
g) vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoluvlastníků, popřípadě dědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada spoluvlastnického podílu na účely uvedené v písmenech a) až e) a písmenu h),
h) úhrada za převod členských práv a povinností v družstvu, nebo za převod podílu v právnické osobě, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání bytu v bytovém domě nebo rodinném domě ve vlastnictví právnické osoby, které se převod členských práv a povinností nebo převod podílu týká,
i) řešení bytové potřeby uvedené pod písmeny c) a d) úplatným převodem nebo přechodem
j) připojení bytového domu, rodinného domu nebo domu s byty ve vlastnictví k veřejným sítím technického vybavení, je-li účastník vlastníkem nebo spoluvlastníkem připojované stavby,
k) splacení úvěru nebo půjčky použitých na financování bytových potřeb.

Pokud bude čerpání finančních prostředků probíhat v souladu s citovanými ustanoveními zákona, můžete si být jisti, že vaše následné prokazování jejich použití, které budete předkládat stavební spořitelně, proběhne bez potíží. Naopak neuspějete s takovými požadavky profinancování, jako je nákup osobního automobilu, nábytku nebo elektrospotřebičů.

V souhrnu lze konstatovat, že čerpání peněz z úvěru je možné jen na pořízení takových věcí, které se stanou nedílnou součástí vybavení domu či bytu, tudíž s nimi nelze volně manipulovat nebo přemísťovat.

V případě, že máte jakékoliv otázky či nejasnosti týkající se této problematiky, obraťte se na kontaktní pracoviště vaší stavební spořitelny. Kvalifikovaný pracovník vám bude schopen zjistit váš úvěrový potenciál, navrhne optimální výši úvěru a upozorní na možná úskalí.

SFRB je ještě přísnější

Přísné vymezení účelu použití prostředků z úvěru má i Státní fond rozvoje bydlení. Například finanční prostředky poskytnuté žadatelům na výstavbu rodinného domu nebo bytu podle Nařízení vlády č. 616/2004 Sb. (tzv. novomanželské půjčky) a Nařízení vlády č. 97/2002 Sb. mohou být použity jen na úhradu těchto položek:

 • celé stavby „na klíč“ v souladu se stavebním povolením
 • stavební práce vykonané v souladu se stavebním povolením
 • stavební materiál
 • fasáda, omítky
 • garážová vrata, pokud je garáž součástí domu
 • kotel ústředního topení
 • tepelné čerpadlo
 • centrální vysavač
 • anténní a telefonní rozvody (antény, satelit)
 • zabezpečovací zařízení
 • vnitřní i venkovní žaluzie
 • okna
 • výtah, schodiště
 • pevně vestavěná kuchyňská linka + digestoř, sporák (varná deska, vestavná trouba) – tj. i vestavěné spotřebiče
 • vestavěné skříně
 • sanita – baterie, umyvadla, vany, sprchový kout, bidet
 • obklady, dlažby
 • linolea, plovoucí podlahy, lepené koberce
 • vodovodní, kanalizační, elektrická, plynová přípojka (od hranice pozemku)
 • studna, čistírna odpadních vod, jsou-li uvedeny ve stavebním povolení jako součást stavby
 • doprava výše uvedených předmětů a stavebních materiálůmontáž výše uvedených předmětů.

Naopak úvěr nelze použít na úhradu nákladů na koupi stavebního pozemku, projektovou dokumentaci, statické či jiné odborné posudky, inženýrskou činnost (stavební dozor), venkovní úpravy okolí stavby – chodníčky, klepadla, venkovní zpevněné plochy, venkovní bazén, koberce, pokud nejsou přilepeny, plot, samostatně stojící garáž, kůlna, osvětlovací tělesa, volně stojící nábytek – sedačky, stoly, křesla, pohovky, postele, skříně, vybavení koupelny – skříňky, pokud nejsou pevně vestavěné.

Další článek


 

celkem 5 komentářů

Nejnovější komentáře

SFRB
valery
17. 9. 2006, 23:12
Re:V zákonu
tom
17. 9. 2006, 21:32
Re:V zákonu
XXL
16. 9. 2006, 18:31
Re:V zákonu
trdlo
15. 9. 2006, 14:17
V zákonu
XXL
15. 9. 2006, 13:05

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená