FinExpert.e15.cz

Peněžní fondy: Bezpečí jen na oko

Poslední tři měsíce se výkonnost korunových peněžních fondů stabilizovala, v ročním horizontu však zůstává rozdílná.

Investoři stahovali majetek hlavně z „dynamičtějších“ peněžních fondů.

V posledních 12 měsících se ukázalo, že ani korunové fondy peněžního trhu nedokážou uchránit investory před několikaprocentní ztrátou. Mezi jejich ročními výkonnostmi ale existují velké rozdíly. Výraznější poklesy kurzu zaznamenaly především ty peněžní fondy, v jejichž portfoliu se větší míře vyskytovaly firemní dluhopisy. Nejsilnější propady způsobily emise finančních institucí v úpadku, které bylo nutné jednorázově a bez náhrady přecenit na nižší hodnotu.

Stabilizace v posledních třech měsících

Vývoj od začátku roku 2009 byl pro většinu korunových peněžních fondů ve znamení určité stabilizace oproti výrazným propadům z počátku října 2008, případně klesajícímu trendu do konce roku 2008. Mnohé peněžní fondy, které se dříve hodně propadly, začaly v lednu mírně růst. Příkladem jsou IKS Peněžní trh Plus, ING Český fond peněžního trhu, ESPA Český fond peněžního trhu a ISČS Sporoinvest. Jiné peněžní fondy rostly již od poloviny října 2008, další v posledních šesti měsících stagnovaly. V únoru 2009 ale začala většina fondů peněžního trhu opět ztrácet. Podepsal se na tom nárůst kreditních prémií (výnosů do splatnosti) v segmentu státních i korporátních dluhopisů, tedy pokles cen obou typů dluhopisů. Vývoj na středoevropských dluhopisových trzích se obrátil až v polovině března, na což většina peněžních fondů zareagovala růstem.

Jen pět fondů se na ročním horizontu vyhnulo ztrátě

Kladnou výkonnost nicméně dokázalo v období posledních 12 až 18 měsíců zajistit jen pět korunových peněžních fondů (graf 1, tabulka 1). Nejlépe si vedl KB Peněžní trh, který od poloviny dubna 2008 zhodnotil o 2,6 %, a to při minimální volatilitě a absenci poklesů (na rozdíl od ostatních fondů). Jedná se o nejkonzervativnější fond, na jehož majetku se významně podílejí účty v bankách (60 %) a zbytek představují státní pokladniční poukázky a krátkodobé státní dluhopisy ČR. Kvůli vysoké váze bankovních účtů nejde tedy o čistou strategii peněžního trhu. Nicméně při nepřítomnosti firemních dluhopisů v portfoliu lze od tohoto fondu očekávat i nadále stabilní růst bez poklesů. Roční výkonnost by však měla poklesnout pod 2 % vzhledem k redukci základní sazby ČNB na 1,75 %.

Klepněte pro větší obrázek

Velmi dobře si v posledních 12 měsících vedl Credit Suisse Money Czech Crown, který stejně jako předchozí fond investuje do dluhových cenných papírů se splatností do 1 roku. V portfoliu převažují firemní dluhopisy a eurobondy s relativně vyššími výnosy do splatnosti, avšak krátkými duracemi. Kurz fondu nezaznamenal v uplynulých 18 měsících výrazné propady, stagnoval jen v posledním čtvrtletí 2008 (graf 1).

Slibné zhodnocení na roční periodě přinesl i Fond peněžního trhu od ČP Invest, který však „utrpěl“ dva menší poklesy. Jeho portfolio je rozděleno mezi korporátní dluhopisy (32 %), státní dluhopisy ČR (29 %) a státní pokladniční poukázky (25 %). Některé firemní tituly mají delší splatnost než 1 rok.

Fond KBC Multi Cash ČSOB CZK dosáhl za posledních 6 měsíců dobrého výsledku, předtím se však v říjnu 2008 propadl o více než 1,5 % kvůli úpadku firemního emitenta. Celková struktura jeho portfolia je přesto konzervativní a rozpadá se na euroobligace s krátkou splatností, státní pokladniční poukázky a depozita.

Poněkud lepšího ročního výsledku dosáhl AXA CZK Konto, v posledních 6 měsících ale stagnoval. Významnou část jeho portfolia tvoří kromě státních dluhopisů a pokladničních poukázek korporátní dluhopisy (42 %).

Většina peněžních fondů ztratila za rok více než 1 %

Ostatní peněžní fondy utrpěly v podzimních měsících 2008 výraznější propady (alespoň 2 %), které se jim nepodařilo kompenzovat pozdějším růstem (graf 2). Pioneer Sporokonto doplatil v říjnu 2008 na bankrot islandské Landsbanki, jejíž dluhopis držel v portfoliu. Poté víceméně stagnoval. Od poloviny února 2009 ale začal jeho kurz klesat. Hlavním důvodem bylo přecenění bankovních dluhopisů Merrill Lynch, General Electric, Societe Generale a Bear Stearns směrem dolů a ocenění dluhopisu Landsbanki na nulovou hodnotu.

Klepněte pro větší obrázek

Conseq Invest Konzervativní dokázal říjnový propad kurzu o více než 3 % zmírnit dočasným listopadovým a prosincovým zhodnocením až o 2 %, od ledna 2009 však opět převažuje trend poklesu. Podle portfolio manažera Ondřeje Matušky stojí za poklesem kurzu v letošním roce rozšiřování kreditních rozpětí a nárůst prémie za nízkou likviditu u firemních dluhopisů, ale také snížení cen českých vládních dluhopisů se středními a delšími splatnostmi. Conseq Invest Konzervativní totiž sleduje podstatně vyšší modifikovanou duraci portfolia (nad 1,3) než předchozí fondy (pod 0,5), nejedná se tedy o čistý peněžní fond.

Dluhopisy splatné nad jeden rok preferuje i Raiffeisen Český fond konzervativních investic, který při významném zastoupení státních dluhopisů poklesl v polovině února ještě výrazněji. Mírně lepší výkonnosti -1,2 % za posledních 12 měsíců dosáhl ESPA Český fond peněžního trhu, který proti předchozím dvěma fondům sleduje krátké durace. V jeho portfoliu mají přitom velkou váhu firemní dluhopisy.

Výlučně firemní dluhopisy nakupuje do portfolia ESPA Český korporátní fond peněžního trhu, který za posledních 12 měsíců ztratil zdaleka nejvíce – jeho kurz se propadl o více než 20 % a stabilnější vývoj nastal teprve v posledním měsíci. Fond doplatil na výraznou angažovanost v dluhopisech finančních institucí. Poklesy na roční periodě v rozmezí -3,7 % až -6,2 % zaznamenaly celkem tři fondy.

Kurz ISČS Sporoinvestu nabral po vleklém klesajícím trendu během posledního čtvrtletí 2008 stabilní trend začátkem letošního roku, od poloviny února do poloviny března však opět klesal. Podle portfolio manažera Jana Šmída bylo hlavním důvodem snižování cen krátkodobých bankovních dluhopisů, do kterých fond více investuje. Expozice do českých státních dluhopisů je naopak malá.

S podobným poklesem kurzu se od poloviny února potýkal ING Český fond peněžního trhu. Podle portfolio manažera Petra Podolky za ním stojí snížení cen nestátních dluhopisů z důvodu nárůstu kreditních rozpětí. V polovině března se ale situace začala obracet a kurz fondu vlivem zmírňování rizikové averze narůstal. Celková roční výkonnost však byla poznamenána defaultem dluhopisů islandských bank v říjnu 2008.

Zajímavým vývojem prošel v posledních měsících IKS Peněžní trh Plus. Tento fond, který zhruba polovinu majetku investuje do korporátních dluhopisů, přecenil na přelomu roku nejrizikovější cenné papíry na nulovou hodnotu, aby šel do nového roku s „čistým štítem“. Efektem očištění se projevil v mírném růstu kurzu za poslední tři měsíce. Růst však zdaleka nedokázal vyrovnat dřívější poklesy.

Klepněte pro větší obrázek

Investoři utíkali z volatilních peněžních fondů

Výkonnost korunových peněžních fondů v rizikovém období posledního roku tedy hodně závisela na struktuře jejich portfolia i uplatňované investiční strategii. Ukázkovým příkladem vlivu rozdílné strategie jsou dva peněžní fondy od stejné investiční společnosti – KB Peněžní trh a IKS Peněžní trh Plus. Druhý fond investuje na rozdíl od prvního polovinu majetku do korporátních dluhopisů, což mu v kritickém období, kdy vrcholila úvěrová krize, nepomohlo. Na druhé straně, dlouhodobý potenciál výkonnosti IKS Peněžního trhu Plus je vyšší díky atraktivnějším výnosům korporátních dluhopisů.

V tabulce 2 srovnáváme objem spravovaného majetku u vybraných peněžních fondů v polovině dubna 2009 a na přelomu druhého a třetího čtvrtletí 2008. Při jednociferném procentnímu vývoji kurzů byly změny majetku vyvolány především prodeji a odkupy podílových listů. Je vidět, že v rámci nejsilnějších bankovních skupin vybírali investoři nejvíce peněz z těch fondů, které se ve sledovaném období výrazně propadly. Naopak jednoznačný příliv investic zaznamenal KB Peněžní trh, u něhož k žádnému propadu nedošlo. Významná skupina investorů je tedy na tržní chování peněžních fondů citlivá a v současném volatilním prostředí dokáže ocenit skutečně konzervativní strategii. I přesto, že dynamičtější peněžní fondy nyní nabízejí jedinečnou příležitost ke spekulaci na snížení historicky vysokých kreditních prémií u korporátních dluhopisů.

Klepněte pro větší obrázek

Článek vyšel v časopisu FOND SHOP.

Další články z časopisu FOND SHOP 8/2009:

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Podvody ČSOB
Grunt
27. 4. 2009, 07:44

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená