FinExpert.e15.cz

Peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek

Země EU bojují s nízkou porodností. Situaci rodin zlepšují zvyšováním přídavků na děti a rodičovského příspěvku.
Peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek

V Česku mohou rodiče čerpat dokonce nejdéle rodičovský příspěvek 4 roky a i výše peněžité pomoci v mateřství pro maminky je poměrně vysoká.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, jestliže splní zákonné podmínky:

  • Účast na nemocenském pojištění po dobu 270 dní v období posledních dvou let před porodem
  • K nástupu na mateřskou dovolenou došlo v době účasti na nemocenském pojištění nebo v případě skončení zaměstnání trvá ochranná lhůta (činí 6 měsíců)

Den nástupu na mateřskou dovolenou si určuje žena sama, nejméně však 6 týdnů před očekávaným dnem porodu. Doba poskytování peněžité pomoci v mateřství je různá: 14, 22, 28, 31 nebo 37 týdnů. Nejběžnější je 28 týdnů – platí pro vdané ženy a 37 týdnů – platí pro osamělé ženy (svobodné, rozvedené nebo ovdovělé).

Výše peněžité pomoci v mateřství činí 69 % z denního vyměřovacího základu (závisí na dosahovaném příjmu ženy v zaměstnání) a poskytuje se za kalendářní dny.

Pokud u zaměstnankyně za trvání téhož zaměstnání vznikne nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, považuje se za denní vyměřovací základ denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství. Pokud by žena neměla nárok na peněžitý příspěvek v mateřství, poskytoval by se rodičovský příspěvek již od porodu.

Pobírá-li žena peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, je výše rodičovského příspěvku krácena o tyto dávky.

Tří-rychlostní rodičovský příspěvek

Od ledna letošního roku si rodiče mohou zvolit typ čerpání rodičovského příspěvku: dva, tři nebo čtyři roky. Na délce čerpání závisí i výše příspěvku: 11 400 Kč (při dvou letech), 7 600 (do tří let věku) a při čtyřech letech je výše příspěvku 7 600 Kč do 21 měsíců věku dítěte a dále 3 800 Kč až do 4 let věku dítěte.

Jak je to v ostatních zemích EU?

Nejdéle je peněžitá pomoc v mateřství poskytována ve Švédsku, kde je poskytována 480 dní. Jinak v ostatních zemích se pohybuje nejčastěji od 14 týdnů do 28 týdnů. Výše peněžitého příspěvku v mateřství je nejnižší v Řecku – 50 % z vyměřovacího základu. Vyměřovací základ je průměrná mzda, a to buď za uplynulé čtvrtletí či pololetí, upravená o dny nemoci a dovolené.

Celkem v jedenácti členských zemích Evropské unie je výše peněžité pomoci v mateřství ve výši 100 % z vyměřovacího základu (Německo, Lucembursko, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Estonsko, Lotyšsko, Malta, Polsko, Slovinsko). Žádost o peněžitou pomoc v mateřství vystavuje lékař. Peněžitá pomoc v mateřství tedy náleží každé ženě, které trvá pracovní poměr (nemusí však již třeba pracovat z důvodu péče o druhé dítě). Nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství má ve všech zemích i manžel.

Výše peněžitého příspěvku v mateřství v zemích EU:

Belgie (Žena má nárok na peněžitou pomoc v mateřství 7 týdnů před porodem a 9 týdnů po porodu. Prvních 30 dní je výše peněžité podpory v mateřství 82 % vyměřovacího základu, od 31. dne ve výši 75 %.)

Dánsko (Žena má nárok na peněžitou pomoc v mateřství 4 týdny před porodem a 24 týdnů po porodu. Výše peněžité pomoci v mateřství je závislá na dosahovaném příjmu před porodem - 90 % vyměřovacího základu).

Estonsko (Peněžitá pomoc v mateřstvíčiní 100 % z vyměřovacího základu a je poskytována po dobu 140 dní.)

Finsko (Peněžitá pomoc v mateřství je ve Finsku poskytována po dobu 105 dní, z toho 30 až 50 dní před porodem. Výše peněžité pomoci v mateřství je závislá na dosahovaném příjmu před porodem - 90 % vyměřovacího základu).

Francie (Peněžitá pomoc v mateřství ve Francii je poskytována 6 týdnů před porodem a 10 po porodu u prvního dítěte, u dalšího dítěte 8 týdnů před porodem a 18 týdnů po porodu, u dvojčat 12 týdnů před porodem a 22 týdnů po porodu. Výše peněžité pomoci v mateřství činí 85 % z vyměřovacího základu.)

Irsko (Žena má nárok na peněžitou pomoc v mateřství po dobu 18 týdnů, a to ve výši 70 % z vyměřovacího základu.)

Itálie (Peněžitá pomoc v mateřství v Itálii je poskytována dva měsíce před porodem a tři měsíce po porodu. Výše peněžité pomoci v mateřství činí 80 % z vyměřovacího základu za přecházejících pět měsíců.)

Kypr (Peněžitá pomoc v mateřství činí 75 % z vyměřovacího základu a je poskytována po dobu 26 týdnů.)

Litva (Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % z vyměřovacího základu a je poskytována 70 dní před porodem a 56 dní po porodu.)

Lotyšsko (Výše peněžité pomoci v mateřství činí 100 %z vyměřovacího základu a je poskytována 56 dní před porodem a 56 dní po porodu.)

Lucembursko (Peněžitá pomoc v mateřství je v Lucembursku poskytována 8 týdnů před porodem a 8 týdnů po porodu, a to po celou dobu ve výši 100 % z vyměřovacího základu.)

Maďarsko (Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % z vyměřovacího základu a poskytována 4 týdny před porodem a 20 týdnů po porodu.)

Malta (Peněžitá pomoc v mateřstvíje poskytována po dobu 14 týdnů a činí 100 % z vyměřovacího základu.)

Německo (Žena má nárok na peněžitou pomoc v mateřství 6 týdnů před porodem a 12 týdnů po porodu. Výše peněžité pomoci dosahuje 100 % z vyměřovacího základu.)

Nizozemí (Peněžitá pomoc v mateřství je v Nizozemí poskytována 8 týdnů před porodem a 8 týdnů po porodu, a to po celou dobu ve výši 100 % z vyměřovacího základu.)

Polsko (Výše peněžité pomoci v mateřství činí 100 % z vyměřovacího základu a je poskytována 16 týdnů při narození prvního dítěte, 18 týdnů při narození druhého dítěte a 26 týdnů při narození dvojčat.)

Portugalsko (Peněžitá pomoc v mateřství je v Portugalsku poskytována po dobu 120 dní, a to ve výši 100 % z vyměřovacího základu.)

Rakousko (Peněžitá pomoc v mateřství je v Rakousku poskytována 8 týdnů před porodem a 8 týdnů po porodu - na příkaz lékaře však 12 týdnů, a to po celou dobu ve výši 100 % z vyměřovacího základu.)

Řecko (Žena má nárok na peněžitou pomoc v mateřství po dobu 56 dní před porodem a 56 dní po porodu. Výše peněžité pomoci v mateřství činí 50 % z vyměřovacího základu.)

Slovinsko (Výše peněžité pomoci v mateřství činí 100 % z vyměřovacího základu a je poskytována po dobu 105 dní.)

Slovensko (Výše peněžité pomoci v mateřství činí 55 % z vyměřovacího základu a je poskytována 6 až 8 týdnů před porodem a 6 týdnů po porodu.)

Španělsko (Žena má nárok na peněžitou pomoc v mateřství po dobu 18 týdnů, a to ve výši 100 % z vyměřovacího základu.)

Švédsko (Žena má nárok na peněžitou pomoc v mateřství po dobu 480 dní, a to ve výši 80 % z vyměřovacího základu.)

Velká Británie (Žena má nárok na peněžitou pomoc v mateřství po dobu 18 týdnů, a to ve výši 90 % z vyměřovacího základu pro prvních 6 týdnů. Následující týdny činí peněžitá pomoc v mateřství 130 euro týdně pro všechny stejně.)

Další článek


 

celkem 3 komentáře

Nejnovější komentáře

Re: Doplňuji
e
23. 4. 2008, 11:55
Re: Doplňuji
Bakero
17. 4. 2008, 08:56
Doplňuji
Luki
15. 4. 2008, 12:55

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená