FinExpert.e15.cz

Pendolino je opět v provozu

Společnost Alstom odstranila závady na soupravách pendolino a předává je Českým drahám zpět do plného provozu

Shrnutí základních informací

  • Týmu odborníku společnosti Alstom se podařilo úspěšně odstranit závady vzniklé na jednotkách pendolino a s garancí spolehlivosti je výrobce protokolárně předává zpět Českým drahám.
  • První souprava pendolino bude nasazena na spoj SC Pendolino na trase Praha – Ostrava ve středu 1. února; do pátku by měl být provoz obnoven kompletně.
  • Vedení společnosti Alstom se ústy Terence Watsona omluvilo Českým drahám, jejím zákazníkům a České republice za způsobené potíže.
  • Plně se potvrdil předpoklad, že se nejedná o problémy jakkoli související. s bezpečností provozu či schvalováním vlaku pro provoz v ČR. Vzniklé závady byly způsobeny potřebou „vyladění“ systému záložních měničů. Jedná se „o dětské nemoci“ běžné i v zahraničí.
  • České dráhy ve čtvrtek 2. února obnoví plně rozsah služeb v rámci produktu SC Pendolino; jako poděkování zákazníkům za důvěru zůstává v platnosti po celý měsíc únor 20% sleva tarifu SuperCity.

V souladu s deklarovaným příslibem informovalo dnes vedení společnosti Alstom ústy ředitele pro střední a východní Evropu Terence Watsona vedení Českých drah o úspěšném vyřešení problémů souvisejících se spolehlivostí provozu vlaků pendolino. Společnost Alstom zároveň prezentovala garanci spolehlivosti následného plného provozu a zahájila proces protokolárního předávání jednotek zpět Českým drahám. Jako první byla dnes ráno během testovací jízdy předána jednotka s pořadovým číslem 005; předání zbývajících vlaků bude následovat během středy a čtvrtka.

Vedení společnosti Alstom se omluvilo Českým drahám, jejim zákazníkům a České republice za vzniklé potíže a prezentovalo přesvědčení, že vzniklé problémy se podaří vyvážit nejméně třicetiletým spolehlivým provozem vlaků.

České dráhy po obdržení těchto garancí a převzetí jednotek nasadí vlaky pendolino zpět do plného provozu a to podle následujícího schématu:

  • 1. února – jedna souprava pendolino (spoje SC Pendolino Praha – Ostrava)
  • 2. února – další dvě soupravy pendolino (kompletní pokrytí provozu vlaků SC Pendolino na trase Praha – Ostrava)
  • 3. února – celkem 5 souprav pendolino pro provoz na obou větvích Praha – Ostrava (spoje SC Pendolino) a Praha – Brno – Břeclav (spoje EC, IC)

Končí tak přechodné období, kdy České dráhy nemohly poskytovat v plném rozsahu služby v rámci produktu SC Pendolino a spoje na trase Praha – Ostrava byly vedeny tzv. klasickými soupravami složenými z vozů pro vlaky EC a IC.

Odstranění závad a spolehlivost provozu

Tým odborníků společnosti Alstom odstranil závady, které následně vedly k rozhodnutí managementu ČD dočasně stáhnout rychlovlaky pendolino z provozu – do doby než výrobce zajistí jejich plnou provozní spolehlivost.

Příčiny výskytu závad souvisely s potřebou konečného provozního „vyladění“ souprav, kdy bylo zapotřebí přenastavit systém záložních měničů tak, aby v případě jakékoli drobné závady nedocházelo k neopodstatněnému řetězení blokací a následné nutnosti odstavit vlak zcela z provozu. Vysoká úroveň bezpečnosti vlaku přitom nebyla tímto přenastavením nikterak ovlivněna. Záložní měniče upravují trakční proud tak, aby bylo následně možné napájet topení, elektrické vybavení vlaku a další části pod napětím 230V.

Charakter závad patří mezi tzv. „dětské nemoci“, které se vyskytují i v zahraničí při uvádění obdobně sofistikované železniční techniky do provozu. Je přitom zodpovědností výrobce, aby se takové závady podařilo včas odstranit a nevedly nakonec k nutnosti stáhnout vlak z provozu.

Všechny vlaky prošly příslušnými úpravami, následným testováním v provozu bez cestujících a poté jsou protokolární formou – během zvláštní testovacích jízd předávány zpět do užívání Českým drahám. Společnost Alstom prezentovala souhlas s jejich opětovným nasazením do  plného spolehlivého provozu.

Nasazování vlaků zpět do provozu

Již ve středu 1. února bude první souprava pendolino (převzatá dnes od společnosti Alstom) nasazena do plného provozu na vlaky SC Pendolino na trase Praha – Ostrava. Souprava přitom vyjede na ranním spoji SC 501 s odjezdem v 5.56 hodin z Prahy Holešovic do Ostravy. Následně pojede na spojích SC 504, SC 507 a SC 510 Hned následující den budou na spoje SC Pendolino nasazeny další dvě soupravy, čímž bude v průběhu dne postupně zcela pokrytá frekvence spojů SC Pendolino na trase Praha – Ostrava. Provoz se tak vrátí zcela do normálu; cestujícím bude poskytován veškerý rozsah služeb v rámci produktu SC Pendolino.

V průběhu pátku – 3. února bude nasazena souprava pendolino také na vlaky kategorie EC a IC na trase Praha – Brno – Břeclav. Pátá souprava zůstává jako záložní pro případ mimořádné události, šestá a sedmá souprava pokračují v příslušných měřeních a dokončování technicko bezpečnostních zkoušek (týká se sedmé soupravy, která byla dodána až v měsíci listopadu.).

Poděkování cestujícím za důvěru

Během celého období, kdy došlo k omezení provozu vlaků pendolino bylo primárním zájem Českých drah i v této mimořádné situaci poskytovat maximální možný komfort jak cestujícím ČD tak i cestujícím ČSA. České dráhy se ocitly ve zcela nepřijatelné situaci, kdy nikoli vlastní vinou nemohly cestujícím garantovat plný rozsah služeb. Přesto operativně zajistily provoz spojů SC Pendolino podle jízdního řádu s odpovídající úrovní služeb a současně jako gesto a poděkování za pochopení vůči cestujícím snížily cenu pro vlaky SuperCity o 20 %. Díky tomu cestující zůstali produktu SC Pendolino věrni a spoje v hojné míře využívali i nadále. České dráhy si této důvěry velmi váží a jako poděkování nabídnou cestujícím o 20 % snížené jízdné SuperCity. Současně České dráhy připravily komunikační kampaň, jejímž prostřednictvím cestujícím děkují za důvěru a omlouvají se za dočasné omezení provozu vlaků SC Pendolino.
České dráhy ještě jednou děkují cestujícím za jejich důvěru a podporu.

Kompenzace způsobených vícenákladů a škod

Přes zvládnutí celé situace a důvěru ze strany zákazníků utrpěly České dráhy utrpěly škody a vícenáklady v řádech desítek milionů. Ty jsou stále předmětem sumarizace – jejich vyčíslením a sanací se zabývá zvláštní pracovní skupina vytvořená generálním ředitelem Josefem Bazalou. Vzniklé škody jsou především v následujících oblastech: dodatečné náklady související s mimořádnými provozními opatřeními, náklady spojené se snížením tarifu pro vlaky SuperCity, náklady spojené s kompenzacemi jízdného, poškození jména produktu SC Pendolino a společnosti České dráhy.

České dráhy po dokončení kalkulace nákladů uplatní tyto náklady vůči výrobci – společnosti Alstom. Další náklady uplatní České dráhy vůči těm osobám, které mohly v minulosti zapříčinit pochybení při uzavírání příslušných smluv.

Shrnutí důležitých dat provozu vlaků pendolino

• 11. prosince 2005 – zahájení platnosti nového jízdního řádu; úspěšné uvedení produktu SC Pendolino na český trh. První společný spoj s ČSA, poprvé internetový prodej cestovních dokladů, řada nových cestujících dávající přednost železnici.

• 19. prosince 2005 – České dráhy čelí enormnímu zájmu o spoje SC Pendolino. Řada spojů je kompletně vyprodána, ČD umožňují nákup samostatné rezervace přes internet a spouštějí kampaň motivující cestující k včasnému nákupu jízdních dokladů.

• 12. ledna 2006 – na několika soupravách pendolino se postupně objevují závady, které neumožňují soupravám dojet do cílové stanice. Vedení ČD přijímá operativní rozhodnutí – stáhnout většinu souprav z provozu do doby, než se výrobci podaří závady odstranit a s okamžitou platností snižuje tarif SuperCity o 20 %. Spoje SC Pendolino jsou provozovány podle jízdního řádu – nicméně částečně v tzv. klasických soupravách. Vedení Českých drah současně důrazně vyzývá výrobce – společnost Alstom - k nápravě.

• 18. ledna 2006 – společnost Alstom dostává ultimátum – uvést vlaky zpět do spolehlivého provozu k 31. lednu 2006. Přijímá zodpovědnost za vzniklé závady a nasazuje tým odborníků, který začíná celou situaci intenzivně řešit.

• 24. ledna 2006 – po další poruše stahují ČD kompletně soupravy pendolino z provozu; na spojích SC Pendolino jezdí pouze klasické soupravy, společnost Alstom situaci řeší a dává garanci předání vlaků zpět do spolehlivého provozu k 31. lednu 2006.

• 31. ledna 2006 – společnost Alstom zahajuje předávání vlaků zpět ČD s garancí dalšího spolehlivého provozu. ČD začínají vlaky nasazovat zpět na spoje SC Pendolino (Praha – Ostrava) a EC a IC (Praha – Brno – Břeclav). V platnosti ponechávají slevu 20 % na jízdné SC Pendolino jako poděkování cestujícím za důvěru.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená