FinExpert.e15.cz

Peer-to-peer půjčky a související rizika pro věřitele

Investoři si vybírají, komu své finanční prostředky poskytnou.
Peer-to-peer půjčky a související rizika pro věřitele

Stále častěji ve světě financí slýcháme slovní spojení Peer-to-peer (P2P) půjčky s tím, že se jedná o peněžitou půjčku mezi věřitelem a dlužníkem navzájem, a to bez ingerence bank, avšak na základě zprostředkování tzv. P2P platformy. Kdo tedy bude chtít získat peněžní prostředky v rámci P2P půjček, předloží P2P platformě údaje o své osobě, maximální finanční částku, kterou žádá, včetně účelu financování a další požadované informace a údaje a tato platforma by měla podle svých pravidel předložené údaje ověřit a následně je zveřejní na svém internetovém portálu. Zaregistrovaní investoři si pak na základě údajů těchto žadatelů vybírají, komu své finanční prostředky poskytnou a v jaké výši. P2P platforma si za zprostředkování celého procesu účtuje určité procento z výše poskytnuté půjčky.

Chcete půjčit nebo zúročit peníze? Zkuste Zonkyho „sousedské“ půjčky

Chcete půjčit nebo zúročit peníze? Zkuste Zonkyho „sousedské“ půjčky

Výhody jsou na první pohled patrné. Jedná se zejména o výši úrokových sazeb, která je pro dlužníky rozhodující při výběru, od koho si peníze půjčit, ale také i možnost získat peněžní prostředky v případě, pokud je banka odmítla poskytnout, např. z důvodu nesolventnosti dlužníka. Pro investory pak možnost zvolit si podle svých preferencí a uvážení, kam vložit své volné prostředky a zároveň možnost investovat již od malých peněžních částek.

Kdo však může být investor?

Investorem může být jak fyzická osoba nepodnikatel, tak i fyzická osoba podnikatel či právnická osoba. Záleží pak na P2P platformě, jak si nastaví pravidla pro to, kdo může být investorem. I když investování přes P2P platformy není speciálně legislativně upraveno, tak přeci jen musí určitý typ investora počítat s regulací vymezenou v právních předpisech. Jedná se o podnikatele, kteří v rámci své podnikatelské činnosti nabízejí nebo poskytují spotřebitelský úvěr. V daném případě musí být v rámci poskytnutí půjčky splněny požadavky stanovené zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Samotné P2P půjčky však přinášejí i nevýhody, a to především pro investora. Jako u každé peněžité zápůjčky, tak i u peer-to-peer půjčky, hrozí, že dlužník nebude splácet svůj dluh řádně a včas. Z tohoto důvodu se doporučuje investorům diverzifikovat riziko tak, že budou investovat do více půjček s tím, že pokud jeden či více dlužníků nesplní svůj dluh, nepřijdou o celou investici.

Pro zvýšení pravděpodobnosti navrácení a zhodnocení své investice, by si měl investor samostatně prověřit a ověřit osobu, které své prostředky poskytuje, a to v závislosti na vlastní strategii investování a na výši samotné investice. Pokud by tedy došlo k tomu, že dlužník je v prodlení se splácením svého dluhu a ani přes výzvy neplní, nezbývá nic jiného než pohledávky investorů vymáhat soudní cestou. V určitých případech se však může jednat o komplikovaný případ.

Tak například v situaci, kdy dlužník získal relativně malou částku ve výši 20 000 Kč na financování svého záměru, ale tato částka je složena z prostředků třeba 15-ti investorů. Z tohoto důvodu by měla P2P platforma nabídnout investorům odkup pohledávek tak, aby se dlužná částka vymáhala jako celek a nikoliv jako několik drobných pohledávek a s každou takovou spojená povinnost zaplatit náklady soudního řízení.

Další riziko spočívá v tom, že P2P platformy nejsou banky, stavební spořitelny či družstevní záložny a tudíž podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách a dalších právních předpisů, nejsou povinny účastnit se systému pojištění pohledávek z vkladů u Fondu pojištění vkladů. Investoři tak v případě úpadku P2P platformy nemohou nárokovat náhrady za své pohledávky. V zahraničí, především zavedené P2P platformy v USA či Velké Británie, již však zvládly zřídit vlastní rezervní fondy oddělené od svého majetku za účelem krytí ztrát z nesplacených dluhů.

Co se však týká samotného postavení P2P platforem, lze jen spekulovat, zda-li a případně jakým způsobem bude regulována jejich činnost ze strany právních předpisů a soudních rozhodnutí, ať již evropských či vnitrostátních. V této souvislosti za zmínku určitě stojí, že před Soudním dvorem EU bude projednávaná záležitost, jestli P2P platformu lze považovat za věřitele ve smyslu Směrnice o spotřebitelském úvěru. Pokud by se tak stalo, mělo by to velký dopad na investování přes P2P platformy s tím, že by každé zprostředkování půjčky podléhalo požadavkům a povinnostem stanovených právními předpisy o spotřebitelském úvěru.   

Na závěr lze tedy shrnout, že peer to peer půjčky, jakožto určitý druh investice, nabízejí nové možnosti investování pro osoby, kteří chtějí své volné prostředky zainvestovat v podobě poskytnutí půjčky jiné osobě, pro kterou je využití této služby dobrou příležitostí, jak financovat svůj záměr. Zejména z výše uvedených rizik by však měl investor ověřit důvěryhodnost P2P platformy, která bude zprostředkovávat poskytnutí půjčky a následně rozložit své riziko do více půjček, tak aby eliminoval případný pokles či ztrátu investice.

Autory jsou Petr Kincl, vedoucí advokát PwC Legal a Dominik Vajda, právník PwC Legal.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená