FinExpert.e15.cz

Péče o závislou osobu a daně

Péče o závislou osobu je velmi náročná, proto mají ti, kteří pečují, zpravidla omezené možnosti příjmu. Jak je to s daňovými odvody nebo důchodem?
Péče o závislou osobu a daně

Měsíční příspěvek na péči náleží osobě, která potřebuje pomoc jiné osoby. Příspěvek tedy používá závislá osoba na financování péče, kterou není schopna sama zvládnout, ať už od rodinného příslušníka nebo zdravotního zařízení.

Příspěvek na péči pobírá více než 330 tisíc lidí. Pro jeho přiznání je nutné si písemně požádat na místně příslušném úřadu práce, na základě žádosti proběhne sociální šetření a při splnění zákonných podmínek je příspěvek přiznán. Měsíční částka závisí na stupni závislosti a věku. Více v přiložené tabulce.

Klepněte pro větší obrázek

Co by měla vědět pečující osoba?

V praxi velmi často pečují o závislé děti jejich rodiče nebo o závislé rodiče jejich děti. Pečující osoba může mít během péče svůj další vlastní příjem. Zpravidla má však pečující osoba velmi omezené příjmové možnosti a preferuje práci na zkrácený úvazek nebo práci na dohody.

Pracovat na plný úvazek a ještě pečovat o závislou osobu je v naprosté většině případů nemožné. Protože za pečující osoby platí zdravotní pojištění stát, tak při výpočtu zdravotního pojištění nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ jako u ostatních zaměstnanců, což platí pro zaměstnance pracující na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou nižší než minimální mzda.

Státními pojištěnci pro účely placení zdravotního pojištění jsou osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) a osoby pečující o tyto osoby, a osoby pečující o osoby mladí 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost).

Dosažení důchodového věku nestačí. Jak neztratit nárok na penzi?

Dosažení důchodového věku nestačí. Jak neztratit nárok na penzi?

Poradíme, co dělat, když na důchod nemáte nárok.

Praktický příklad 1)

Paní Nováková pečuje o svoji maminku ve stupni II. závislosti. Během péče si přivydělává nepravidelně na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč. Když je měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 000 Kč a méně, tak se z měsíční odměny neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění.

Kdo však má příjem z dohody o provedení práce do limitu a nemá žádné jiné příjmy  a není pro účely placení zdravotního pojištění státním pojištěncem, ten si musí sám platit zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů, v letošním roce v částce 1 337 Kč.

Paní Nováková je však pro účely placení zdravotního pojištění státním pojištěncem (tuto skutečnost své zdravotní pojišťovně řádně oznámila), a proto může mít paní Nováková příjem nepodléhající platbě zdravotního pojištění a nemusí si sama žádné zdravotní pojištění platit. Pro účely placení zdravotního pojištění je paní Nováková považována za státního pojištěnce a nikoliv za osobu bez zdanitelných příjmů.

U zaměstnavatele podepíše prohlášení k dani a při výpočtu čisté odměny uplatní slevu na poplatníka, a proto neplatí ani nic na dani z příjmu fyzických osob. Čistá měsíční odměna na účet paní Novákové je 10 000 Kč.

Praktický příklad 2)

Paní Králová pečuje o tatínka ve II. stupni závislosti. Pracuje na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 7 000 Kč. Paní Králové je sraženo na zdravotním pojištění z hrubé mzdy 315 Kč (7 000 Kč x 4,5 %). Zaměstnanci pracujícímu na zkrácený úvazek za 7 000 Kč, který nemá žádný jiný příjem a není státním pojištěncem, by bylo na zdravotním pojištění sraženo 707 Kč, neboť zdravotní pojištění by muselo být odvedeno z minimálního vyměřovacího základu.  

Péče o závislou osobu a důchod

Do doby pojištění ovlivňující výši státního důchodu se počítá při splnění zákonných podmínek péče o závislou osobu jako náhradní doba pojištění. Jako náhradní doba pojištění se počítá péče o bezmocnou osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I nebo péče o bezmocnou osobu bez věkového omezení, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV.

U blízké osoby se nevyžaduje společná domácnost, u ostatních osob ano. Pro důchodové účely je nutné se nejpozději do dvou let od skončení péče obrátit na místně příslušnou OSSZ, aby bylo o době péče vydáno rozhodnutí pro důchodové účely. Doba péče je hodnocena pro důchodové účely jako vyloučená doba pojištění.

Praktický příklad 3)

Paní Černá pečovala čtyři roky před podáním žádosti o předčasný důchod o maminku ve III. stupni závislosti a během péče vůbec nepracovala. Nulový příjem podléhající platbě sociálního pojištění během posledních 4 let paní Černé vůbec nesníží průměrnou mzdu za odpracované roky před péčí o maminku, ze které se bude důchod počítat. Toto období se pro výpočet osobního vyměřovacího základu „vyloučí“. 

Další článek


 

celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Funguje to trošku složitěji, než je zde popisováno. ...
Ja
22. 11. 2016, 12:23
Pane Gola, máte tam chyby. Největší je v tabulce s ...
Kateřina
22. 11. 2016, 12:02

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená