FinExpert.e15.cz

Paušály jsou výhodné, pro rok 2009 obzvlášť

Uplatnění paušálních výdajů je pro zdaňovací období roku 2009 velmi výhodné. Kdy nelze paušál použít? Jak postupovat při provozování více výdělečných činnosti?
Paušály jsou výhodné, pro rok 2009 obzvlášť

Důvody pro uplatnění výdajového paušálu jsou v zásadě dva: nižší daňová povinnost (výdajový paušál je vyšší než skutečné výdaje) a jednoduchost (stanovení výdajů paušálem je jednoduché a časově nenáročné, mnohé OSVČ zvládnou veškerou administrativu samy). Jestliže OSVČ uplatňuje výdajový paušál, tak musí ze zákona vést pouze záznamy o pohledávkách a evidenci hmotného a nehmotného majetku splňujícího podmínky pro odepisování.

Výše paušálu závisí na vykonávané činnosti

Problematika paušálních výdajů je upravena v § 7 odstavci 7 zákona o daních z příjmů. Pokud tedy poplatník daně neuplatní výdaje ve skutečné výši, může použít paušální výdaje. Výdajový paušál se liší dle jednotlivých činnosti. Jak je z přiložené tabulky vidět, většina OSVČ ušetří pro rok 2009 na dani z příjmu fyzických osob nemalé peníze.

Činnost

Výdajový paušál v letech (v %)

2008

2009

příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství

80 %

80 %

příjmy z řemeslných živností

80 %

80 %

příjmy z ostatních živností

50 %

60 %

příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů

40 %

60 %

příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému

40 %

60 %

příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů

40 %

60 %

příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů

40 %

60 %

příjmy z činnosti insolvenčního správce, včetně příjmů z činnosti předběžného insolvenčního správce…

40 %

60 %

příjmy z pronájmu

30 %

30 %


Princip výdajů stanovených paušálem

Postup určení výdajů paušálem je snadný. OSVČ si sečte všechny své příjmy za uplynulé zdaňovací období a výdaje určí procentem z celkových příjmů dle provozované činnosti. Paušál v sobě zahrnuje již všechny výdaje spojené s provozovanou výdělečnou činnosti (např. včetně výdajů spojených s provozem pracovního auta, zaplacených záloh na sociálním a zdravotním pojištění.

Kdo nemůže uplatnit výdaje paušálem?

Ze zákona je nemůže uplatnit výdaje paušálem pouze OSVČ, která je členem sdružení, kde si účastníci sdružení nerozdělují příjmy a výdaje rovným dílem. Jestliže si členové sdružení rozdělují příjmy a výdaje rovným dílem, tak lze výdaje paušálem uplatnit. Dále nelze výdaje paušálem uplatnit, když má OSVČ příjmy ze spoluvlastnictví.

Paušál můžete uplatnit, i když vedete účetnictví

Přestože OSVČ vede účetnictví, může uplatnit pro daňové účely výdaje paušálem. V praxi se však jedná o naprosté výjimky, protože OSVČ vedoucí účetnictví má velký obrat a provozuje např. obchodní činnost, kde jsou skutečné náklady v poměru k výnosům podstatně vyšší než paušál. V případě, že by však skutečné náklady byly nižší než paušál lze uplatnit výdaje paušálem i při vedení účetnictví. Protože se však v účetnictví účtuje o výnosech a nákladech a nikoliv o příjmech a výdajích, tak je nutné vyloučit z výnosů zaúčtované a prozatím nezaplacené pohledávky a naopak přičíst přijaté finanční plnění ve formě záloh. Po provedení těchto úprav nic nebrání tomu, aby pro daňové účely byly výdaje uplatněné v paušální výši dle vykonávané činnosti. I v příštím roce však povede účetní jednotka účetnictví, protože s výjimkou ukončení činnosti mohou účetní jednotky ukončit vedení účetnictví nejdříve po uplynutí 5 po sobě jdoucích účetních obdobích, ve kterých vedly účetnictví. Jestliže tedy OSVČ splňuje zákonné podmínky pro vedení účetnictví, tak musí účetnictví vést nejméně 5 let, i když již potom tyto podmínky neplní.

Praktický příklad (příjem z více činností)

Pan Novák měl v roce 2009 příjem z řemeslné činnosti „kovářství“ ve výši 600 tisíc Kč, dále měl příjem ve výši 40 tisíc Kč z autorských práv ke knize o kovářství a dále měl příjem ve výši 200 tisíc Kč z pronájmu. Je svobodný a bezdětný. Na penzijním připojištění za rok zaplatil 18 tisíc Kč a na životním pojištění 12 tisíc Kč. Jak vysokou zaplatí daň z příjmu fyzických osob za rok 2009, když uplatňuje výdaje paušálem.

U každé činnosti je jiná výše paušálu, proto je zapotřebí provést výpočet výdajů pro každou činnost zvlášť. Příjmy z kovářství a příjmy z autorských práv jsou následně příjmem dle § 7 zákona o dani z příjmu a příjmy z pronájmu dle § 9.

  • příjmy z kovářství 600 000 Kč

  • výdaje z kovářství 480 000 Kč (600 000 ∙ 80 %)

  • příjmy z autorských práv 40 000 Kč

  • výdaje k autorským právům 24 000 Kč (600 000 ∙ 60 %)

  • příjmy z pronájmu 200 000 Kč

  • výdaje z pronájmu 60 000 Kč (200 000 ∙ 30 %)

Dílčí základ daně ze závislé činnosti § 6

0 Kč

Příjmy z podnikání a jiné výdělečné činnosti

640 000 Kč

Výdaje z podnikání a jiné výdělečné činnosti

504 000 Kč

Dílčí základ daně z podnikání a jiné výdělečné činnosti § 7

136 000 Kč

Dílčí základ daně z kapitálového majetku § 8

0 Kč

Příjmy z pronájmu

200 000 Kč

Výdaje z pronájmu

60 000 Kč

Dílčí základ daně z pronájmu § 9

140 000 Kč

Dílčí základ daně z ostatních příjmů § 10

0 Kč

Základ daně

276 000 Kč


Nezdanitelné části základu daně

Penzijní připojištění

12 000 Kč

Životní pojištění

12 000 Kč

Úhrn nezdanitelných částí základu daně

24 000 Kč


Základ daně zaokrouhlený na celé Kč dolů

252 000 Kč

Daň

37 800 Kč


Slevy na dani

Na poplatníka

24 840 Kč

Úhrn slev na dani

24 840 Kč


Daň po uplatnění slev

12 960 Kč

Úhrn sražených záloh na dani z příjmu

0 Kč

Zbývá doplatit (+)/zaplaceno více (-)

12 960 Kč


Závěr

Pan Novák zaplatí na dani z příjmu fyzických osob za rok 2009 necelých 13 tisíc korun. Daňová povinnost pana Nováka je tedy vzhledem k jeho celkovým příjmům nízká. Především u pronájmu neměl žádné náklady a paušál byl velmi výhodný. Velmi výhodný je i paušál u řemeslné živnosti (80 % z příjmů) a u autorských práv využil zvýšeného paušálu pro zdaňovací období roku 2009.

Další článek


 

celkem 4 komentáře

Nejnovější komentáře

paušál
Lucie
4. 5. 2010, 14:10
Re: Chyba
Martin V
13. 2. 2010, 20:19
Re: Chyba
Petr Gola
11. 2. 2010, 14:36
Chyba
Antonín Novák
11. 2. 2010, 13:20

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená