FinExpert.e15.cz

Paušální daň: osvobodí vás od papírování a možná i od EET

Vše podstatné najdete v našem přehledu.
Paušální daň: osvobodí vás od papírování a možná i od EET

Paušální daň, tedy daň dopředu sjednanou s finančním úřadem, platí u nás jen pár desítek lidí. Pravděpodobně je ve finále vyšší, než by platili nebo mohli platit bez jejího sjednání, ale zase jim odpadá velká spousta byrokracie a nemusí se bát ani daňových kontrol.

Ministr Babiš v souvislosti se zavedením EET navrhuje, aby právě ti poplatníci – fyzické osoby, kteří si daň s berňákem dopředu domluví, nemuseli tržby evidovat. Tedy za předpokladu, že nepřekročí obrat 250 tisíc ročně, což budou opravdu jen ti nejmenší podnikatelé a živnostníci. Paušální daň se tak díky tomuto návrhu stala přes noc pro mnohé zajímavou alternativou ke stávajícímu vedení účetnictví, vyplňování papírů a EET.

K tomu abyste vůbec mohli o paušální dani uvažovat, musíte splnit několik podmínek, respektive nesmíte mít jiné příjmy než:

 • ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
 • ze živnostenského podnikání,
 • z jiného podnikání ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění,
 • příjmy z úroků z vkladů na účtu, který je určen k podnikání poplatníka.

Plus: paušální daň není pro toho, kdo má jiné příjmy, než výše uvedené, případně majícímu v předcházejících třech zdaňovacích obdobích příjmy přesahující 5 000 000 Kč. Dále není pro toho, kdo má zaměstnance a pro toho, kdo provozuje činnost za spolupráce jiných osob než manžela (manželky) a pro toho poplatníka, který je společníkem společnosti.

Výhody paušální daně:

 • poplatník nemusí vést daňovou evidenci příp. účetnictví (s výjimkou případů, na které se vztahuje § 4 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 • minimální požadavky na vedení evidence pro účely daně z příjmů fyzických osob (DPFO) – poplatník nemusí evidovat a prokazovat vynaložení nákladů,
 • při splnění zákonných předpokladů není poplatník povinen podávat daňové přiznání k DPFO,
 • jistá daň a nízké riziko daňové kontroly

Chcete-li platit paušální daň, musíte si požádat nejpozději do konce ledna běžného zdaňovacího období, tedy toho roku, za který si poplatník žádá o stanovení daně paušální částkou. Žádost není zpoplatněna.

Žádost o stanovení daně paušální částkou musí kromě obecných náležitostí obsahovat:

 • předpokládané příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) zákona o daních z příjmů,
 • předpokládané výdaje k těmto příjmům,
 • další skutečnosti rozhodné pro stanovení daně paušální částkou.

Předpokládané příjmy zahrnují veškeré předpokládané příjmy z činnosti, které jsou předmětem daně, kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž se daň vybírá zvláštní sazbou. Zahrnují rovněž předpokládané příjmy z prodeje majetku, který byl vložen do obchodního majetku a příjmy ze zrušení rezervy vytvořené podle zákona o rezervách.

Klepněte pro větší obrázek
Ministr Babiš chce ulevit těm nejmenším živnostníkům s obratem do 250 tisíc, paušální daň by je zbavila administrativy i EET

Předpokládané výdaje zahrnují veškeré předpokládané výdaje k předpokládaným příjmům. Jedná se o výdaje, které by mohly být v případě uplatňování výdajů v prokázané výši dle § 24 zákona o daních z příjmů uplatněny jako výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, a to například: výdaje na nákup zboží, nájem provozovny, výdaje za energie spotřebované při provozování činnosti, odpisy hmotného majetku, výdaje na pracovní cesty. Do předpokládaných výdajů se zahrnuje i zůstatková cena prodaného majetku, který lze podle zákona o daních z příjmů odpisovat, výše rezervy vytvořené pro příslušné zdaňovací období podle zákona o rezervách.

Ovšem pozor, předpokládané výdaje musí být nejméně ve výši podle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů, tedy, že minimální výše předpokládaných výdajů činí:

 • u zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 80 % z příjmů z této činnosti (do částky nejvýše 1 600 000 Kč),
 • u živnostenského podnikání řemeslného 80 % z příjmů (do částky nejvýše 1 600 000 Kč),
 • u živnostenského podnikání neřemeslného 60 % z příjmů (do částky nejvýše 1 200 000 Kč),
 • u jiného podnikání, ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění, 40 % z příjmů (do částky nejvýše 800 000 Kč).

Berní úřad posuzuje ještě další skutečnosti, jako jsou předpokládané nezdanitelné části základu daně a spolupracující osobu, pokud je to manžel či manželka. Jak by se v takovém případě postupovalo, se dozvíte detailně v metodice Generálního finančního ředitelství.

Než vám berní úřad dá štempl a žádost o stanovení daně paušální částkou schválí, ještě si vás proklepne. Musíte splnit následující:

 • příjmy vám plynou jen podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) zákona o daních z příjmů,
 • nemáte zaměstnance ani spolupracující osobu s výjimkou spolupráce druhého z manželů,
 • roční výše příjmů nepřesáhla v bezprostředně předcházejících 3 zdaňovacích obdobích 5 000 000 Kč,
 • nejste společníkem společnosti (§ 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Daň paušální částkou lze stanovit nejpozději do 15. května běžného zdaňovacího období. Pokud stanovený termín nestihnete, máte smůlu a musíte si počkat na další „okno“. Rozhodnutí o dani stanovené paušální částkou se vyhlašuje při jednání a je součástí protokolu, který s vámi sepíše berní úředník. Pokud budete s její výší souhlasit, nelze se proti vyhlášenému rozhodnutí odvolat. V opačném případě padá vše ze stolu. Daň stanovená paušální částkou je splatná do 15. prosince příslušného roku.

Benevolentnější podmínky v novém daňovém balíčku

Poplatník, kterému je stanovena daň paušální částkou je povinen vést jednoduchou evidenci o výši dosahovaných příjmů, výši pohledávek a o hmotném majetku používaném pro výkon činnosti. Z této evidence musí jednoznačně vyplývat výše a charakter jednotlivých dosažených příjmů. Evidence slouží zejména pro ověření podmínek, které byly východiskem pro stanovení daně paušální částkou. Poplatník, který je plátcem daně z přidané hodnoty, je dále povinen vést evidenci podle zvláštního právního předpisu upravujícího DPH.

Pokud ve zdaňovacím období dosáhnete na úplně jiné (vyšší) příjmy, než se kterými jste kalkulovali na začátku, raději podejte daňové přiznání. Tuto situaci opět upravuje metodika.

Berňák hrozí doměrky, ale zmůže se jen na „malé ryby“

Berňák hrozí doměrky, ale zmůže se jen na „malé ryby“

Chystá se kontrolní akce zaměřená na nesprávné, případně duplicitní uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované děti.

V příštím roce nás čekají změny, pravděpodobně od 1. dubna. V souvislosti s účinností daňového balíčku má být umožněno stanovení daně z příjmů paušální částkou nově i u poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který má vedle příjmů ze samostatné činnosti také příjmy ze závislé činnosti. Dále bude odstraněna podmínka, kdy tuto samostatnou činnost musí poplatník vykonávat bez zaměstnanců. Rozšířená možnost stanovení daně paušální částkou bude využitelná již pro zdaňovací období roku 2017.

A jak to bude s paušální daní a EET, to se také teprve uvidí... I tady se ale dá očekávat, že změna nakonec projde.

Další článek


 

celkem 5 komentářů

Nejnovější komentáře

v případě obchodu je to k ničemu, s obratem 250 tis ...
mi
20. 1. 2017, 21:33
Obrat v ekonomii znamená množství finančních prostře...
Vladimír Procházka
13. 12. 2016, 18:25
Nesouhlasím. Poskytuji IT služby, mám 100 % úhrad př...
Tomáš Pernica
13. 12. 2016, 18:25
Do EET lide nechteji protoze nechteji platit dane a ...
MichalP
13. 12. 2016, 13:03
Když to používá pár desítek lidí, tak asi kvůli tomu...
xls
13. 12. 2016, 09:03

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená