FinExpert.e15.cz

Patříte mezi NEPLATIČE?

S Tomášem Denemarkem, výkonným ředitelem společnosti Czech Credit Bureau, o účelu a principech fungování bankovního i nebankovního registru a především o tom, jakým způsobem registr ovlivňuje žádosti klientů o úvěr.
Patříte mezi NEPLATIČE?

K čemu konkrétně slouží bankovní a nebankovní registr?
Měl bych upřesnit že v tuto chvíli slouží pouze bankovní registr, který zahájil plný provoz 10. června v roce 2002. Nebankovní registr je zatím ve fázi příprav. Díky bankovnímu registru mají banky i leasingové společností možnost výměny informací o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce svých klientů. Registr pomáhá k tomu, aby se klient posunul automaticky z pozice neznámého, a proto rizikového subjektu, do pozice poznaného potenciálního dlužníka, u kterého je kompletně nebo jen částečně známá jeho úvěrová historie.
 
Jaké registry dlužníků vaše firma spravuje, případně připravuje?
Kromě bankovního registru je dalším projektem registr nebankovní, který je určen především leasingovým společnostem a společnostem zabývajícím se poskytováním spotřebitelských půjček a úvěrů. Kromě těchto dvou domácích projektů pracujeme se třemi slovenskými bankami na vytvoření bankovního registru na Slovensku.

Společnost Czech Banking Credit Bureau (CBCB) byla při založení vlastněna pěti bankami. Je tomu stále tak? Jaký vlastnický podíl mají jednotlivé banky?
Společnost je stále vlastněna 5 zakládajícími bankami. Komerční banka, Česká spořitelna, HVB Bank, GE Capital Bank a ČSOB mají jednotlivě stále stejný 20% podíl, dohromady tedy 100% podíl na společnosti CBCB.

Které další společnosti kromě zakládajících bank mají přístup do bankovního registru? Jakým způsobem za tento přístup platí?
V tuto chvíli jsou dalšími bankami, které jsou připojeny v produkčním prostředí bankovního registru Živnostenská banka a Raiffeisenbank. Všechny banky, bez ohledu na to, kdy se připojily, nebo se teprve připojí, platí za poskytování úvěrových zpráv. Cenový model je založen na zpoplatnění jednotlivých dotazů s množstevní slevou pro banky, které odeberou více dotazů.

Jsou mezi členy systému i nebankovní společnosti? Plánuje se rozšíření registru o stavební spořitelny, hypoteční banky, nebo leasingové a splátkové společnosti?
Stavební spořitelny i hypoteční banky mohou být již dnes účastníky bankovního registru a také se na přistoupení připravují. V tom není žádné omezení, protože všechny tyto subjekty jsou banky a na základě Zákona o bankách se registru, coby výměny dat, účastnit mohou. Pro nebankovní subjekty se připravuje nový registr, který bude postaven na souhlasu klienta se zpracováním údajů. Toho se pak budou účastnit především leasingové společnosti a společnosti zabývající se poskytováním spotřebitelských půjček a úvěrů.

Proč jsou data uchovávána v Itálii; proč ne v České republice?
Italský systém společnosti CRIF, který se jmenuje EURISC, umožňuje zpracování dat a je pro nás nejvýhodnější alternativou pro zabezpečení registru. Důvodem pro volbu tohoto systému byly především náklady na jeho provoz. Česká republika je poměrně malý trh, který si nemůže dovolit samostatné lokalizované řešení bez toho, aby jeho účastníci platili vysoké a nepřiměřené ceny.

Jak jsou data chráněna? Není možné, že budou zneužita?
Jsme si vědomi, že osobní údaje klientů bank i nebankovních subjektů jsou velmi cenné a proto existuje několik vrstev zabezpečení. Nechci se pouštět do detailů, ale podle bezpečnostní studie, kterou máme, je riziko zneužití a neoprávněného přístupu prakticky nulové.

Jakým způsobem se informace o klientech do registru dostávají? Dozví se o tom klient vůbec?
Data odcházejí do registru především v rámci měsíčních aktualizací, kdy každý uživatel předává nové informace o splácení klientů a uzavřených nových úvěrových smlouvách. Klient se dozví o zařazení do registru zejména v okamžiku, kdy uzavírá úvěrový vztah s bankou. Všichni klienti, jejichž data jsou předána do registru v okamžiku připojení nové banky jsou informováni, a to nejčastěji formou informace na pravidelném výpisu z jejich úvěrového účtu.

Co přesně se o mě, coby žadateli o úvěr, který už má nějaký záznam, banka z registru dozví?
V registru jsou pozitivní i negativní informace. Banka se tedy dozví kolik máte existujících úvěrových vztahů s dalšími účastníky registru, jakého typu tyto vztahy jsou, kolik dlužíte, jaký byl vývoj vašeho splácení po dobu posledních 12 měsíců, jaká je výše dluhu po splatnosti. Samozřejmě, že informace se liší podle toho o jaký typ úvěru se jedná, protože logicky jiné jsou o spotřebitelské půjčce a jiné o kreditní kartě, kde se banka dozví jaký úvěrový rámec je povolen a jak je klientem čerpán.

Co když zásadně nesouhlasím se zařazením svého jména do registru, musí to banka či jiný poskytovatel úvěru respektovat?
Banky mají na výměnu informací o klientech právo vyplývající ze zákona a proto váš nesouhlas nemá vliv na zařazení či výmaz z registru. Samozřejmě, že pokud by v registru byly některé údaje o vaší osobě nesprávné, je situace úplně odlišná. Potom můžete dosáhnout blokace údajů, jejich nápravy a v případě zcela chybného zařazení také výmazu. U nebankovních subjektů je situace jiná, tam záleží pouze na vás zda svolíte svým souhlasem k zařazení do registru či nikoliv.

Jakými způsoby mohu zjistit obsah mých záznamů v registru?
Můžete si požádat o výpis z bankovního registru. Existuje několik způsobů jak to udělat, můžete se osobně zastavit v klientském centru společnosti CBCB, můžete tak učinit také poštou a dokonce elektronicky. Informace o tom, jaké náležitosti musí splňovat vaše žádost a jak se ověřuje vaše totožnost jsou uvedeny na našich webových stránkách.

Existuje něco jako zahlazení negativní informace, podobně jako ve výpisu z rejstříku trestů?
Pokud vím, tak informace v trestním rejstříku jsou uchovávány 100 let a i když se některé neobjeví na vašem výpisu po určité době, tak v rejstříku stále zůstávají. V bankovním registru je přirozenou a jedinou formou zahlazení negativních informací změna chování klienta a zlepšení jeho platební morálky. Je nutné si uvědomit, že všechny informace zastarávají a tak také u banky, která dostane úvěrovou zprávu z registru, je zcela jinak hodnocena negativní informace stará 2 roky ve srovnání s negativní informací z minulého měsíce.

Dejme tomu, že zažádám o úvěr, který dostanu přidělen, ale nakonec nabídku nevyužiji. Dostane se tato informace do registru a ovlivní nějak hodnocení mé osoby?
Tato informace se do registru dostane a to v podobě té, že úvěrová žádost byla ukončena na žádost klienta. Díky tomuto příznaku se dá tato informace hodnotit jako neutrální a v žádném případě by neměla vaše další žádosti u jiných bankovních ústavů negativně ovlivnit. Pokud již podepíšete úvěrovou smlouvu a pak ji ukončíte předčasně, např. formou předčasného splacení, i tento příznak se v registru objeví.

Zažádám o úvěr například u ČSOB a zároveň u GE. Mohou se banky o mé souběžné žádosti ve stejném okamžiku dozvědět? Myslíte si, že by to pro mě jako klienta mohlo pozitivně ovlivnit výši úvěru?
Ano, banky se toto dozvědět mohou a dozví se to v každém případě ta banka, u které si zažádáte jako u druhé v pořadí. Nedokážu příliš odhadnout, zda vám může tato informace zlepšit podmínky při získávání úvěru, protože to závisí na jednotlivých hodnotících mechanismech bank, do kterých mi nenahlížíme. Rád bych však upozornil, že existují případy, kdy si klient zažádá u několika bank najednou s tím, že tak činí záměrně, aby získané finanční prostředky nesplácel. Proto může být současná žádost u více bankovních ústavů hodnocena také negativně.

Je pravda, že se v mých záznamech negativně projeví i to, pokud ručím za půjčku, kterou někdo jiný nesplácí?
V záznamech se to projeví, ale nedá se říci, že negativně. Vaše role u úvěrového vztahu může být v zásadě trojí: dlužník, spoludlužník a ručitel. Všechny tři tyto role jsou informací o vaší úvěrové historii a současnosti a mohou působit pozitivně i negativně. Samozřejmě, že v tomto ohledu mají vyšší váhu všechny vztahy, ve kterých vystupujete v pozici dlužníka a spoludlužníka.

Jak dlouhou dobu jsou uchovávány informace o klientech?
4 roky

Kolik procent z klientů v registru jsou neplatiči?
Záleží na tom, co si pod pojmem neplatič představíme. Je to klient, který neplatí měsíc, dva či šest? Pokud bych například sledoval, kolik klientů je právě v tuto chvíli déle než 2 měsíce ve zpoždění s jednou a více splátkami, pak bych jich v registru našel cca 7,3 %. To však v žádném případě neznamená, že by tito klienti automaticky padali do nějaké škatulky označené nálepkou „NEPLATIČ“.

Při zavádění registru před téměř dvěma roky se říkalo, že jeho zprovoznění bude mít vliv na objem poskytovaných úvěrů. Je tomu skutečně tak?
Objem úvěrů dynamicky roste a to po celou dobu existence úvěrového registru. Není to samozřejmě zásluha pouze bankovního registru a do hry vstupuje i celá řada dalších elementů. Je ale pravda, že díky registru mohou banky, a některé to tak skutečně dělají, daleko lépe poznat své žadatele a potenciální klienty a mohou tak otevřít náruč většímu množství dlužníků se shodným rizikem.

Jsou díky registru pro spolehlivé klienty úvěry levnější?
Neprováděli jsme detailní průzkum v úrokových sazbách a nákladech na poskytnutý úvěr, ale bezpečně víme, že se začalo mezi klienty v bankách rozlišovat. To znamená, že ti s lepší úvěrovou historií mají v rámci určitého intervalu možnost získání lepší sazby než je tomu u klientů s úvěrovou historií horší.


Tomáš Denemark (30)

Roku 1996 vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Už v průběhu studia se podílel na projektu sektorových a odvětvových analýz průmyslu České republiky v informační agentuře Aspekt. Od roku 1999 se věnoval přípravným pracím na projektu Bankovního registru klientských informací, ve společnosti CCB - Czech Credit Bureau je od jejího založení v roce 2000 výkonným ředitelem a předsedou představenstva. Rád sportuje a cestuje. Je ženatý a má jednoho syna.

 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená