FinExpert.e15.cz

Pasti v úvěrových smlouvách

Některé obchody lákají k nakupování bez peněz: Vybrané zboží pořídíte na splátky! Deset minut na přepážce a můžete odejít s vysněnou televizí nebo nábytkem.
Pasti v úvěrových smlouvách

Málokdo si pročte pořádně smlouvu, a tak až velmi pozdě zjistí, k čemu se podpisem zavázal. Na co si tedy dát pozor při čerpání úvěrů?

Vyřízení spotřebitelského úvěru v obchodě trvá jen o něco déle než běžné zaplacení. Jelikož se jedná o závažné finanční rozhodnutí, není dobré tyto záležitosti uspěchat. Jestliže jste se však rozhodli využít takové nabídky, měli byste vědět, k čemu se upisujete a za jakých podmínek.

TIP: Diskutujte na FinExpertu o pastích v úvěrových smlouvách: Máte pocit, že úvěrové společností hrají nefér?

Klienti si stěžují na poplatky spojené s žádostí o úvěr, který jim je nakonec zamítnut. Mají nárok získat tyto peníze zpátky? Spotřebitel nikdy nemá jistotu, že daný úvěr dostane – a toho by si měl být vědom. Poskytovatel úvěru musí zpracovat data, s čímž je spojena určitá administrativní práce (např. u hypotéky se jedná i o zhodnocení stavby pro zástavní právo). Proto spotřebitel nemá nárok na vrácení poplatku za zpracování žádosti o úvěr v případě jeho neschválení. Jiná situace by nastala, kdyby šlo o jasný podvod a poskytovatel by jen vybíral poplatky, ale žádnému spotřebiteli by úvěr neposkytl. Jestliže se rozhodnete pro čerpání úvěru, informujte se, zda budete platit nějaký poplatek či nikoli.

Problematika úvěrů však nespočívá pouze ve skrytých poplatcích či nadměrně vysokých úrocích. Sporná je také takzvaná rozhodčí doložka. Rozhodčí doložka ve smlouvě znamená, že při případných budoucích sporech vzniklých z této smlouvy se vzdáváme možnosti obrátit se na soud a tento spor bude řešit nezávislý, ale předem určený rozhodce. Rozhodce vydává rozhodnutí, tzv. rozhodčí nález. Toto rozhodnutí je zároveň exekučním titulem – tedy možností, aby se společnost poskytující úvěry obrátila na exekutora a ten začal s exekucí. To pro nás může znamenat obstavení bankovního účtu, srážky ze mzdy, obstavení movitého i nemovitého majetku. Pro poskytovatele úvěru je to nejkratší cesta, jak se dostat zpět ke svým penězům.

Spotřebitelé v případech nákupu zboží na splátky podepisují tzv. adhezní smlouvy (předem předtištěné), a nemají tudíž žádný vliv na obsah těchto smluv. Často ani při podpisu nevědí, že smlouva obsahuje rozhodčí doložku. Ustanovení o rozhodčí doložce bývá totiž často uvedeno na několikáté stránce a většinou hodně malým písmem. Proto jediná rada – čtěte celé smlouvy, a pokud se vám něco nezdá, nepodepisujte.

Je použití rozhodčí doložky ve spotřebitelské smlouvě vůbec přípustné? Jaké jsou podmínky jejího použití? Ve spotřebitelských vztazích musí být při posuzování platnosti rozhodčí doložky zohledněny kromě zákona o rozhodčím řízení také jiné právní předpisy. Zejména je třeba aplikovat ustanovení § 55 a § 56 Občanského zákoníku, která upravují tzv. nepřiměřené podmínky ve spotřebitelských smlouvách a představují implementaci evropské právní úpravy. Podle § 56 nesmějí spotřebitelské smlouvy obsahovat ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran. Bohužel však směrnice nebyla příliš dobře včleněna do našeho právního řádu, a tak je použití rozhodčí doložky sporné. Někteří spotřebitelé ručí při úvěru bytem či nemovitostí a na prostudování smlouvy mají u zprostředkovatele prý třeba jen deset minut. Podepíší a pak si rvou vlasy. Mají cestu zpět, když si to rozmyslí? Odstoupit od úvěrové smlouvy mohou spotřebitelé pouze při splnění zákonných důvodů pro odstoupení od smlouvy, což v praxi není příliš reálné (důvody pro odstoupení jsou tíseň, uvedení v omyl apod.). Tato praxe by se však měla v příštím roce zlepšit.

TIP: Diskutujte na FinExpertu: Musím úvěrové společnosti oznámit změnu zaměstnání?

V současnosti totiž již existuje vládní návrh nového „zákona o některých aspektech sjednávání spotřebitelského úvěru“, který právě možnost odstoupení umožní. Spotřebitel bude mít podle této úpravy právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od podpisu, a to bez uvedení důvodu. Toto právo pro spotřebitele pramení z již platné směrnice EU. Lhůta pro její implementaci (včlenění) do národních právních řádů končí v polovině příštího roku. Tak snad splníme tuto povinnost řádně a včas (uvidíme, kdy dojde ke schválení tohoto zákona s ohledem na blížící se volby), a částečně se tak zlepší situace pro spotřebitele.

Eva Strnadová, Sdružení obrany spotřebitelů ČRwww.spotrebitele.info.

Článek vyšel v aktuálním čísle časopisu Osobní finance, který nyní najdete na Vašem stánku. Prohlédněte si další obsah.

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

wtf?
Gofry
10. 8. 2009, 16:16

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená