FinExpert.e15.cz

Past na dlužníky

Když nesplácíte řádně svůj úvěr, můžete být zapsáni do registru dlužníků.
Past na dlužníky

Úvěrové registry nemusejí nikoho strašit. Pokud nemáte žádné dluhy, mohou vám být prospěšné při získání úvěru. Dlužníky zase chrání před osobním bankrotem.

V současné době fungují v České republice čtyři úvěrové registry:

  • Centrální registr úvěrů,
  • Bankovní registr klientských informací,
  • Nebankovní registr klientských informací,
  • Registr FO a Registr IČ sdružení Solus.

Sdružení Solus provozuje negativní registry, všechny ostatní české registry jsou pozitivní, tedy zahrnují kromě informací o dluzích i údaje o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů.

Centrální registr úvěrů (CRÚ), který provozuje Česká národní banka, soustřeďuje informace jen o úvěrech poskytnutých podnikatelům a právnickým osobám. Účastníkem CRÚ jsou pouze banky. Pro běžného člověka jsou daleko zajímavější další tři registry, v nichž mohou být evidovány údaje o jeho dluzích.

Lepší podmínky

Bankovní a Nebankovní úvěrový registr jsou zabezpečené databáze, které obsahují informace o lidech, kteří se nějakým způsobem zadlužili vůči členským firmám registru. Ke každé osobě je kromě jména, rodného čísla a adresy uveden také například počet úvěrových smluv, výše jednotlivých úvěrů a výše pravidelných splátek, historie splácení a informace o zajištění závazků. Nebankovní úvěrový registr eviduje i právnické osoby. „Členské firmy, tak zvaní uživatelé registrů, mohou při jakékoliv žádosti o poskytnutí finančních prostředků zjistit zadáním dotazu do registru, zda žadatel o úvěr, tedy jejich potenciální zákazník, platil své závazky v minulosti řádně a včas nebo zda mu nehrozí předlužení. Získanou informaci pak mohou využít jako jeden z faktorů při rozhodování, zda úvěr poskytnou či ne,“ upřesňuje Petr Kučera, výkonný ředitel Czech Credit Bureau.

Registry tak chrání finanční instituce před poskytnutím rizikového úvěru. Také chrání žadatele o úvěr, aby si nebrali víc půjček, než mohou splácet. Dobří klienti mohou naopak získat požadované peníze snadněji. „Ve vyspělých zemích, kde úvěrové registry fungují mnoho let, si lidé často budují již od mládí svou úvěrovou historii, aby měli přístup ke špičkovým bankovním produktům,“ doplňuje Kučera.

Pozor na falešné registry

Dotazovat se Bankovního nebo Nebankovního úvěrového registru mohou pouze členské společnosti, které mají s provozovateli registrů podepsanou smlouvu. Mezi členy Bankovního úvěrového registru patří především banky a stavební spořitelny, mezi členy Nebankovního úvěrového registru patří například leasingové a splátkové společnosti, poskytovatelé kreditních karet nebo faktoringové firmy. Do registrů se mohou jednorázově dotázat také zaměstnanci klientského centra registrů, pokud sami žádáte o výpis z registru.

Od začátku roku 2006 dochází mezi Bankovním a Nebankovním úvěrovým registrem ke vzájemné výměně dat – člen Bankovního úvěrového registru se může dotázat i na klienty členů Nebankovního úvěrového registru a naopak. Když budete žádat například o nový leasing, i leasingová společnost si může ověřit, zda jste neměli v minulosti problémy například se splácením stavebního spoření nebo
zda nejste celkově příliš zadluženi. S registry sdružení Solus propojené není. „V poslední době se některé subjekty snaží různými falešnými vyjádřeními či internetovými adresami vzbuzovat dojem, že jsou s Bankovním a Nebankovním úvěrovým registrem propojeny, a že lidé mohou získat jejich prostřednictvím třeba výpis o bezdlužnosti. Jde například o tak zvaný Centrální registr dlužníků (CERD). S tím nemá Bankovní ani Nebankovní úvěrový registr nic společného, přestože by to tak na první pohled mohlo vypadat – CERD totiž využívá celý systém falešných stránek, jako www.brki.cz nebo www.nrki.cz,“ upozorňuje Petr Kučera.

Hned o vás ví

Do Bankovního a Nebankovního úvěrového registru se dostanete, jakmile si u kteréhokoliv člena registru pořídíte nějaký finanční produkt, například hypotéku, leasing nebo kreditní kartu. Záznam se v registru objeví již v okamžiku, kdy finanční instituce zaeviduje žádost do svého systému. Další informace jsou doplněny, když podepíšete smlouvu a dostanete peníze. Informace v registru se pak průběžně aktualizují, například údaj o nezaplacené splátce se v registru objeví přibližně
do jednoho měsíce. Data o kompletní historii splácení se uchovávají po celou dobu splácení úvěru a ještě další čtyři roky po jeho úplném splacení. Pak dojde k jejich automatickému smazání.

Nečekejte na upomínky

Sdružení Solus vytváří dva negativní registry klientských informací, jež shromažďují informace o klientech, kteří se dostali do problémů se splácením svých závazků u některého z členů sdružení. Jde o Registr FO, do kterého jsou zařazovány fyzické osoby, tedy spotřebitelé, a Registr IČ, kam jsou zařazováni podnikatelé a právnické osoby. „Registr FO obsahuje pouze údaje nutné k identifikaci klienta a informace o typu a rozsahu porušení povinnosti řádně splácet závazek. Nejsou zde obsaženy žádné citlivé údaje. Informace o dlužníkovi je v registru uchovávána tři roky od okamžiku uhrazení dluhu. Po uplynutí 3 let dochází k automatickému výmazu záznamu, bez zásahu věřitele. Databáze je aktualizována minimálně jednou měsíčně,“ upřesňuje Jan Stopka, tajemník sdružení Solus.

Do negativních registrů se dostanete pouze v případě, že jste klientem některého z členů sdružení, dali jste souhlas se zpracováním svých údajů a přestanete plnit své
smluvní závazky. Souhlas dáváte písemně při podpisu smlouvy, pokud uzavíráte smlouvu například telefonicky, stačí souhlas po telefonu. Poskytnutý souhlas nemůžete během trvání smlouvy odvolat. Při krátkodobém či jednorázovém prodlení do registru zapsáni nebudete, ale pokud neplatíte své dluhy tři měsíce, u mobilního operátora 90 dní, pak jste do registru zařazeni. Výjimku tvoří situace na začátku a na konci smluvního vztahu, kdy budete zařazeni již při nezaplacení dvou splátek.

Za informace zaplatíte

O svůj vlastní výpis z Bankovního nebo Nebankovního úvěrového registru můžete zažádat kdykoliv, uvidíte, zda a jaké informace o vás finanční instituce evidují. Výpis získáte osobní návštěvou klientského centra buď za 100 korun s lhůtou vystavení do 30 dnů, nebo za 200 korun na počkání. Také můžete za sebe poslat zplnomocněnou osobu. Třetí možností je zažádat o výpis poštou spolu s notářsky či úředně ověřeným podpisem, navíc zaplatíte standardní poplatek za poštovní služby. Vzory žádostí a další informace o výpisech naleznete na stránkách provozovatelů registrů www.cbcb.cz nebo www.llcb.cz.

Výpis z Registru FO získáte na základě písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem. Dozvíte se z něj, zda jste v databázi, jaké údaje jsou o vás vedeny a která společnost o vás odeslala do registru záznam. Žádost o výpis z registru naleznete na internetových stránkách sdružení Solus. Za zaslání výpisu poštou na dobírku zaplatíte 135 Kč. Informace nemůžete získat osobně, ani telefonicky či
e-mailem.

Koho přijmou

Účastníky Bankovního registru mohou být všechny banky, které aktivně působí na českém trhu a nejsou v nucené správě či likvidaci. Členem Sdružení se může stát právnická osoba se sídlem v České republice, která se zabývá poskytováním služeb finančního, pojišťovacího nebo obdobného charakteru a nebo dodávek určitého specifického zboží či služeb.

Mylné informace

Stejně jako všude jinde i v úvěrových registrech se může vyskytnout chyba. Jestliže zjistíte, že jste zde zapsáni jako dlužníci, ačkoli všechny své závazky hradíte včas, obraťte se v případě registrů BRKI a NRKI na jejich klientská centra, v případě registru sdružení Solus na členskou společnost, která vás do databáze zařadila. Jestliže jsou pochybnosti o pravdivosti či správnosti informací v registrech, jsou tato data blokována do doby, než se vše vyjasní.

Článek vyšel v časopisu Osobní finance.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená