FinExpert.e15.cz

Pár tipů pro začínající podnikatele

Pár tipů pro začínající podnikatele

Máte již delší dobu v hlavě zajímavý nápad a chybí vám odvaha vrhnout se rovnýma nohama do podnikání? Poradíme vám, jaký druh podnikání je pro vás nejvhodnější, kolik peněz si do startu připravit a co budete případně potřebovat při žádosti o půjčku.

1. Správně zvolená forma podnikání

Hned v úvodu své podnikatelské činnosti si musíte zvolit, zda budete podnikat jako fyzická osoba (živnostník) nebo právnická osoba (s.r.o., a.s.). „Každý typ podnikání má své výhody i nevýhody. Jde o to se rozhodnout, co vám bude nejvíc vyhovovat a jaká rizika jste schopni akceptovat nebo jak velké obchodní partnery chcete oslovit,“ říká Lenka Heřmánková, výkonná manažerka Ery a Poštovní spořitelny.

Pokud zvolíte podnikání jako fyzická osoba, zahájení, přerušení i ukončení podnikatelské činnosti je upraveno živnostenským zákonem. Živnosti se obecně dělí na volné, řemeslné, vázané a koncesované. V případě živností volných nejsou stanoveny žádné požadavky na vzdělání ani prokázání délky praxe. V ostatních případech je třeba splnit požadavky pro zvolený obor.

Co dělat, když je dlužník v zahraničí?

Co dělat, když je dlužník v zahraničí?

Po výběru druhu živnosti vyplníte Jednotný registrační formulář (JRF). Jeho prostřednictvím je možné podat ohlášení živnosti nebo žádost o udělení koncese, ale také zaslat oznámení i dalším úřadům – finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce. Spolu s vyplněným formulářem musíte předložit také průkaz totožnosti. Výpis z rejstříku trestů si obstará živnostenský úřad sám.

Svou živnost si můžete založit také prostřednictvím datové schránky, pokud ale budete přikládat i doklad o vzdělání či odborné způsobilosti, pak budete muset provést autorizovanou konverzi do elektronické podoby. S tím Vám pomohou na kontaktním místě CzechPOINT.

2.  Finance „až“ na prvním místě

Současně se založením podnikání si budete muset spočítat, kolik peněz budete potřebovat na vlastní realizaci podnikatelského nápadu. „Zohledněte přitom všechny náklady na založení živnosti, vybavení prostor a další náklady spojené s běžným provozem podnikání. Například náklady na suroviny, nájemné, telefony, poplatky za elektřinu, teplo, vodu, připojení k internetu, kancelářské potřeby atd.,“ radí Lenka Heřmánková. 

Dále je vhodné odhadnout výnosy v začátcích podnikání, které vám umožní stanovit si správnou výši finanční rezervy na pokrytí měsíčních nákladů. Stanovte si částku, kterou budete potřebovat do začátku a zamyslete se nad tím, kde můžete tyto peníze získat. „V první řadě sáhněte do vlastních úspor.  Pokud vám tyto úspory nestačí, pak je možné si potřebné peníze vypůjčit např. od rodiny, přátel nebo od banky,“ vysvětluje Lenka Heřmánková a dodává: „Abyste předešli případným budoucím konfliktům, nezapomeňte si i s členy rodiny nebo přáteli domluvit a sepsat jasné podmínky půjčky.“

Další možností jak získat potřebné finančních prostředků, jsou investoři. Často jsou ochotni podstoupit vyšší riziko než banky, které je však kompenzované vyšším výnosem. Při nedostatku peněz můžete využít finanční leasing na nákup automobilu nebo nezbytného technologického vybavení firmy. Využít můžete také státního programu podpory podnikání na daném území. Jedná se o programy podpory podnikání stanovené vládou, ministerstvy, kraji, případně obcemi.

3. Podnikatelský plán nejen pro finanční instituce

Pokud chcete v bance žádat o půjčku anebo chcete najít investora, budete muset vypracovat podnikatelský plán. „Podnikatelský plán je dokument, ve kterém jsou popsány veškeré informace mimo jiné o tom, kde a v jaké fázi se vaše podnikání nachází, kam se ubírá, jaké plánujete náklady a očekáváte příjmy,“ popisuje Lenka Heřmánková. Podnikatelský plán představuje jakousi analýzu vašeho záměru, prostředí a trhu, na kterém chcete podnikat, obsahuje potenciální odběratele i dodavatele, konkurenci apod. Zde jsou čtyři základní oblasti, které musí každý úspěšný podnikatelský plán obsahovat:

  • I. KDO – jak vypadá vaše firma, váš tým a již dosažené výsledky/zkušenosti
  • II. CO – detailní popis výrobku nebo služby, kterou nabízíte, proč je unikátní a čím se liší od konkurence
  • III. KOMU – komu chcete nabízet služby či produkty, kdo je váš zákazník a proč za váš produkt zaplatí
  • IV. JAK – jak přesvědčíte zákazníky – prodejní a marketingová strategie, jak zabezpečíte další rozvoj firmy

Díky podnikatelskému plánu předem zjistíte možná slabá místa zamýšleného podnikání a snížíte riziko případného neúspěchu a mnohdy i zabráníte nemalé finanční ztrátě. Je to podklad nejen pro banky či investory, ale také pro vás.

4. Bez dobrých vztahů se neobejdete

Jako podnikatelé musíte pamatovat na dobré nastavení obchodních podmínek – a to jak ve vztahu k obchodním partnerům, tak k zákazníkům. Každý totiž po dobu svého podnikání narazil na někoho, kdo nezaplatil fakturu či se s platbou o několik měsíců opozdil. Obchodní podmínky, společně s ostatními relevantními ujednáními typových smluv (kupní smlouvy, smlouvy o dílo atd.) tvoří pevné základy obchodního vztahu mezi podnikatelem a jeho obchodními partnery. „Pro zrychlení a zefektivnění komunikace s orgány státní správy je možné, jak již bylo řečeno, využít datových schránek. Povinně ze zákona jsou zřizovány firmám a dalším právnickým osobám, na vlastní žádost však mohou být zřízeny i podnikajícím fyzickým osobám.

Dokumenty doručené do datové schránky mají stejnou povahu jako doporučený dopis a jsou jeho elektronickým ekvivalentem. Zprávy jsou doručovány ve zvláštním formátu tzv. datových zpráv. Systém datových schránek k datovým zprávám přidává i časová razítka a jejich identifikaci. Díky tomu je možné i v budoucnu prokazatelně ověřit originalitu, původ a čas odeslání datové zprávy,“ uzavírá Lenka Heřmánková.

Zdroj: Era

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená