FinExpert.e15.cz

Pálení slivovice načerno může být drahý koníček

Je tady opět roční období, jehož jednou z charakteristických činností je výroba alkoholu z vlastního ovoce. Za jakých podmínek je možné pálit ovocné destiláty, jaký trest hrozí za nelegální výrobu a kolik činí spotřební daň se dozvíte v dnešním článku.
Pálení slivovice načerno může být drahý koníček

Pěstitelské pálení alkoholu umožňuje zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních tuto výrobu zvýhodňuje tím, že spotřební daň z lihu obsaženého v ovocných destilátech z pěstitelského pálení je poloviční oproti spotřební dani z lihu obsaženého v běžných destilátech vyráběných v lihovarech.

Podmínky pro pěstitelské pálení

Pěstitelské pálení je možné provádět pouze v provozovnách, které obdržely povolení Ministerstva zemědělství ČR k této činnosti a jsou pro pálení náležitě vybaveny. Jednou z nezbytných náležitostí pálenice je i to, že destilační zařízení neumožňuje, aby lihové páry nebo tekutiny z něj vytékající neprocházely přes kontrolní lihové měřidlo. Tak je zabráněno daňovým únikům.

Pěstitelská pálenice může vyrábět ovocný destilát výhradně pro pěstitele a ze surovin jím dodaných. Před začátkem pálení musí pěstitel provozovateli pálenice zejména prokázat:

  • Své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a rodné číslo
  • Že na svém pozemku nebo na pozemku, který je oprávněn užívat, vypěstoval ovoce (popřípadě toto ovoce získal od svého zaměstnavatele jako naturální plnění)
  • Že jeho surovina (kvas) je vyrobena z ovoce, ovocných šťáv či z ovocného odpadu a neobsahuje cizí cukernaté a jiné zkvasitelné příměsi (je tedy zakázáno doslazování kvasu cukrem)

Za těchto podmínek má každý pěstitel právo na vypálení 30 litrů etanolu (100 % lihu) v jednom období, které začíná 1. července a končí 30. června dalšího roku. Takto vyrobený ovocný destilát není možné prodávat. Za porušení této povinnosti stanoví zákon pokutu 100 000 Kč. V současné době je v Parlamentu ČR návrh novely tohoto ustanovení, který pokutu snižuje na 4000 Kč.

Spotřební dani se nevyhnete

Mimo úplatu za vypálení destilátu je pěstitel povinen zaplatit spotřební daň. Ta je ve výši 133 Kč za litr 100% alkoholu, při běžném obsahu alkoholu ve slivovici ( 51,5 %) činí daň z litru slivovice 68,50 Kč. Běžná cena za vypálení jednoho litru destilátu v pěstitelské pálenici včetně spotřební daně se pohybuje okolo 120 Kč.

Lihovary platí za litr vyrobeného 100% lihu spotřební daň ve výši 265 Kč, Česká republika v přístupových jednáních před vstupem do EU jako jednu z mála trvalých výjimek vyjednala snížení sazby spotřební daně u pěstitelského pálení destilátů na polovinu. 

Pěstitel ovoce nemá stejné podmínky jako vinař

Poněkud zvláštní situace nastává při porovnání pěstitelského pálení ovocných destilátů a výroby vína z vlastního vinohradu. § 97 odst. 3 zákona o spotřebních daních říká, že od daně je osvobozeno tiché víno (ne sekt) vyrobené fyzickou osobou, která s osobami tvořícími s ní domácnost vyrobí pro vlastní spotřebu, pro spotřebu členů její domácnosti, osob jí blízkých nebo jejích hostů tiché víno v celkovém množství, které nepřesáhne 2000 l za kalendářní rok, za podmínky, že nedojde k jeho prodeji. Navíc projednávaná novela zákona o dani z příjmů mimo jiné taky mění toto ustanovení zákona o spotřebních daních v tom smyslu, že bude možné takto nezdaněně vyrobené víno i prodávat na území ČR. Naproti tomu pěstitel ovoce nemůže legálně ze svého kvasu destilát vyrobit bez toho, že by nezaplatil spotřební daň, a i přes to, že zaplatí spotřební daň, tento destilát nemůže prodávat.

Pálení načerno je trestný čin

Protože nelegální pálení alkoholu je nežádoucím jevem nejen z hlediska ochrany zdraví spotřebitele, ale i z hlediska finančních příjmů státního rozpočtu, trestní zákon zná trestný čin nedovolené výroby lihu, jehož skutková podstata spočívá v tom, že pachatel bez povolení ve větším množství pálí nebo jinak vyrábí líh, nebo líh bez povolení vyrobený ve větším množství přechovává nebo uvádí do oběhu. Větší množství lihu je nezávazně definováno v komentáři Trestního zákona jako množství okolo 30 litrů 100% alkoholu. Do tohoto množství se zahrnuje nejen již vypálený alkohol, ale i alkohol, který je dosud obsažen v kvasu a pachatel z něj hodlá vypálit alkohol. Za trestný čin nedovolené výroby lihu lze pachateli v případě prokázání viny uložit trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo trest propadnutí věci. Pokud by však pachatel černým pálením mimo daňový únik spáchal závažnější trestný čin (např. ohrožování zdraví konzumentů nekvalitně vypáleným destilátem), pak bude potrestán za tento jiný trestný čin a daňový únik bude v tomto případě hrát roli přitěžující okolnosti a bude zohledněn při ukládání trestu.

Mimo samotné pálení načerno zákon postihuje i zhotovování a přechovávání zařízení na výrobu lihu, tedy destilačních přístrojů. Za tento skutek je možné uložit stejné tresty jako za samotné pálení. Vždy však je úkolem policejního orgánu prokázat domnělému pachateli, že daný přístroj vyrobil či přechovává za účelem nelegální výroby alkoholu a ne např. za účelem výroby destilované vody pro vlastní použití.

Další článek


 

Související články


celkem 12 komentářů

Nejnovější komentáře

Palení slivovice je bohulibá činnost .Kdyby to byly ...
mařen
17. 1. 2012, 17:09
asi bychom se měli sdružovat abychom si vymohli práv...
karel
13. 6. 2011, 18:44
Re: legalizace
Petr
28. 1. 2010, 15:22
gratuluji
Alois Novák
13. 12. 2007, 10:52
legalizace
12. 4. 2007, 05:19

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená