FinExpert.e15.cz

Oznamovaní osvobozených příjmů od daně z příjmů od roku 2015

Částka osvobozených příjmů může dosahovat i statisíce korun.
Oznamovaní osvobozených příjmů od daně z příjmů od roku 2015

Dani z příjmu fyzických osob nepodléhají všechny příjmy. Částka osvobozených příjmů může dosahovat i statisíce korun a nebude se uvádět do daňového přiznání. Od roku 2015 však bude nutné finančnímu úřadu zveřejňovat osvobozené příjmy nad částku 5 mil. Kč

V § 4 zákona o dani z příjmu (586/1992 Sb.) jsou uvedeny příjmy, které jsou od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny. Některé příjmy jsou od daně osvobozeny vždy, např. ceny z veřejné soutěže, přijaté náhrady škody, náhrady majetkové újmy, plnění z pojištění majetku, plnění z pojištění odpovědnosti, stipendia, příjem v rámci vyživovací povinnosti. Jiné příjmy jsou od daně z příjmu osvobozeny pouze při splnění zákonných podmínek, např. příjem z prodeje bytu nebo domu, příjem z prodeje movitých věcí, příjem z prodeje cenných papírů, příjem formou důchodu nebo nemocenské. Příjmy, které splňují podmínky pro osvobození, se následně do daňového přiznání neuvádí. Z takových příjmů se neplatí daň z příjmu fyzických osob ani sociální a zdravotní pojištění. 

Nenechávejte peníze v bance, raději berte 2 000 Kč od státu

Nenechávejte peníze v bance, raději berte 2 000 Kč od státu

V bankách leží miliardy. Stavebko je jistota, stále nabízí výnos.

Omezení od roku 2015

Kdo bude mít od příštího roku za kalendářní rok příjem plynoucí z osvobozeného příjmu 5 mil. Kč a více, ten bude muset tuto skutečnost finančnímu úřadu oznamovat. Uvedené opatření má pomoci snižovat daňové úniky. 

  • Uvedenou skutečnost bude nutné oznámit do konce lhůty pro podání daňového přiznání za rok, ve kterém se příjem obdržel. V písemném oznámení bude nutné uvést výši příjmu, popsat okolnosti nabytého příjmu a datum, kdy příjem vznikl. 
  • V případě, že se bude jednat o příjem plynoucí do společného jmění manželů, oznámí správci daně tuto skutečnost jeden z manželů. 

Neplnění oznamovací povinnosti = vysoké pokuty

Za neoznámení osvobozeného příjmu budou hrozit vysoké sankce. Dle § 38w zákona o dani z příjmu ve výši: 

  • 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, když daňový poplatník tuto skutečnost splní, aniž by k tomu byl správcem daně vyzván
  • 10 % z částky neoznámeného příjmu, pokud bude zákonná povinnost plněna v náhradní lhůtě
  • 15 % z částky neoznámeného příjmu, jestliže nesplní daňový poplatník zákonnou povinnost ani v náhradní lhůtě

Pokutu bude možné udělit nejpozději do uplynutí lhůty pro stanovení daně. Pokuta za neoznámení osvobozeného příjmu bude splatná do 15 dní od právní moci rozhodnutí o pokutě. 

Jak je to při prodeji nemovitosti? 

V praxi velmi častým příjmem, který je při splnění zákonných podmínek od daně z příjmu osvobozen, je příjem z prodeje nemovitosti. Aby se z příjmu z prodeje bytu nebo domu neplatila daň z příjmu fyzických osob, tak je potřeba, aby měl prodávající v uvedené nemovitosti bydliště nejméně po dobu dvou let bezprostředně před prodejem. Když není dodržena dvouletá lhůta, tak je příjem z prodeje bytu nebo domu od daně osvobozen, jestliže použije prodávající peníze z prodeje na uspokojení své vlastní bytové potřeby.

Při nesplnění výše uvedených dvou podmínek je ještě příjem z prodeje nemovitosti od daně z příjmu osvobozen, když prodávající vlastnil prodanou nemovitost nejméně pět let. V těchto případech je příjem z prodeje nemovitosti od daně z příjmu osvobozen. Dodržení zákonných podmínek je při prodeji nemovitosti potřeba věnovat dostatek pozornosti a vše mít dopředu řádně promyšleno, nedodržení zákonné podmínky by snížilo čistý disponibilní příjem z prodeje. 

  • Dědicům v řadě přímé se pětiletá lhůta zkracuje o dobu, kterou vlastnil zděděnou nemovitost zůstavitel. Když tedy zůstavitel vlastnil daný byt nebo dům déle než 5 let, protože např. v daném bytě nebo domě dlouhodobě žil, tak je možné zděděný byt či dům rychle prodat a nebude příjem z prodeje předmětem daně z příjmu fyzických osob. Nebude potřeba čekat pět let, aby se daň neplatila. 

U družstevního bytu je situace trochu jiná, protože se jedná o převod členských práv družstva. Daň z příjmu fyzických osob se neplatí, když přesahuje doba mezi nabytím členských práv a jejich převodem dobu pěti let. 

Jak se postupuje, když je nutné příjem z prodeje nemovitosti zdanit? 

Občané, kteří mají během roku příjem z prodeje bytu nebo domu, a přitom nesplní zákonné podmínky pro daňové osvobození tohoto příjmu, musí podat daňové přiznání. I zaměstnanci. Za zaměstnance, kteří mají během roku příjem z prodeje bytu nebo domu, nemůže daňovou agendu za daný rok vyřídit jejich zaměstnavatel prostřednictvím ročního zúčtování daně. Zaměstnanci si vyžádají od svého zaměstnavatele "Potvrzení o zdanitelných příjmech za daný kalendářní rok". V daňovém přiznání následně uvedou všechny své zdanitelné příjmy za daný rok, zpravidla tedy příjmy ze zaměstnání a příjem z prodeje nemovitosti. 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená